Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Selviytyminen yritystoiminnan epäonnistumisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Selviytyminen yritystoiminnan epäonnistumisesta

Monet vakiintuneet yritykset ovat olemassa vain siksi, etteivät niiden perustajat antaneet periksi ensimmäisen epäonnistumisen jälkeen. Yrityksen konkursseista on mahdollista selviytyä, jos yrittäjille tarjotaan uusi mahdollisuus. Tässä tiedonannossa komissio kehottaa jäsenvaltioita parantamaan yrittäjyyden kansallisia perusedellytyksiä konkurssien osalta.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 5. lokakuuta 2007 - Selviytyminen epäonnistumisesta - uusi mahdollisuus yrittäjälle - Kasvua ja työllisyyttä edistävän Lissabonin kumppanuuden toteuttaminen [KOM(2007) 584 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Puolet yrityksistä ei selviydy toimintansa ensimmäisistä viidestä vuodesta. Yritysten lakkauttaminen voi silti olla sopusoinnussa talouden dynaamisuuden kanssa. Julkisuudessa mielletään, että epäonnistumisen ja henkilökohtaisen kykenemättömyyden tai petoksen välillä on yhteys. Silti vain 4-6 prosenttiin konkursseista liittyy petos. Useimmiten konkurssi on suora seuraus yritysten uudistumisesta.

Konkurssien kustannukset ovat huomattavat työllisyyden, ostovoiman (maksamatta jääneet palkat) ja rahoituksen (maksamattomat luotot) suhteen. Kustannuksia voitaisiin vähentää, jos vaikeuksissa olevia yrityksiä tuettaisiin enemmän ja konkurssin jälkeistä uudelleen aloittamista helpotettaisiin. Lisäksi uudelleen yritystoiminnan aloittavat yrittäjät oppivat virheistään ja menestyvät jatkossa paremmin. Kaikista näistä syistä konkurssin tehneille yrittäjille on annettava toinen mahdollisuus.

Julkisuuskuva, koulutus ja tiedotusvälineet

Eurooppalaiset pelkäävät konkurssia. Heille on näytettävä, että uudet yritykset ovat osa tavanomaista oppimisprosessia, tutkimista ja ymmärtämistä. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi tiedotuskampanjoita ja koulutusohjelmia. Komissio on kehittänyt myös tähän käyttöön sopivia tiedotustyökaluja (EN). Myös tiedotusvälineillä on oma tehtävänsä, etenkin taisteltaessa sitä mielikuvaa vastaan, että konkurssi on aina rikos sen syistä riippumatta. Lisäksi tiivis vuoropuhelu kaikki sidosryhmien kanssa antaa tietoa uuden alun tarjoamista eduista.

Maksukyvyttömyyslainsäädännön merkitys

Monien maiden konkurssilainsäädännössä kohdellaan petollisia ja rehellisiä konkursseja samalla tavalla. Joskus asetetaan rajoituksia, esteitä ja kieltoja ja viedään konkurssin tehneiltä tietyt oikeudet. Lainsäädännössä olisi erotettava toisistaan petollisten konkurssien ja tavallisten konkurssien kohtelu. Oikeusmenettelyjä olisi niin ikään halvennettava ja yksinkertaistettava, eikä menettelyn kesto saisi ylittää yhtä vuotta. Lainsäädännössä olisi lisäksi säädettävä veloista vapauttamisesta varhaisessa vaiheessa tietyin perustein. Suuret velat voivat saada yrittäjän luopumaan uuden yrityksen perustamisesta.

Vaikeuksissa olevien yritysten aktiivinen tukeminen

Konkurssien välttämiseksi yrittäjiä on tuettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Komissio suosittelee, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön tukitoimia, esimerkiksi tarjoavat asiantuntija-apua. Koska vaikeuksissa olevilla yrityksillä ei ole varaa käyttää kalliita konsultteja, tämän tuen on oltava nykyistä kohtuuhintaisempaa. Komission on kehittänyt myös varhaisvaroituksen välineen: komission verkkosivuilla on itsearviointiin tarkoitettu väline, joka auttaa yrittäjää arvioimiaan taloudellisen tilansa varhaisessa vaiheessa. Myös INTERREG IVC -ohjelma (EN) ja eurooppalaiset elinkeinoelämän järjestöt tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen vaihtoon yritysten tukemisen alalla.

Konkurssit voidaan välttää myös harkitsemalla niille vaihtoehtoja: komissio neuvookin jäsenvaltioita suosimaan rakenneuudistuksia ja vaikeuksiin joutuneiden yritysten pelastamista.

Uudelleen aloittavien aktiivinen tukeminen

Toista yritystä perustavalla yrittäjällä on vastaavassa psykologisia, teknisiä ja taloudellisia ongelmia. Tämän vuoksi heille olisi tarjottava koulutusta ja valmennusta. Näiden yrittäjien ja asiakkaiden, liikekumppaneiden ja rahoittajien välisiä yhteyksiä olisi vahvistettava, koska monet suhtautuvat konkurssin tehneisiin epäluuloisesti.

Uudelleen aloittavat yrittäjät tarvitsevat myös taloudellisia resursseja. Valtiovallan pitäisi poistaa julkisten rahoitusjärjestelmien käyttörajoitukset. Pankkien ja rahoituslaitosten tulisi puolestaan olla nykyistä luottavaisempia uudelleen aloittajia kohtaan. Rehellisten konkurssien tekijöiden nimet eivät saisi myöskään esiintyä luetteloissa, johon kuuluvien oikeutta pankkilainoitukseen on rajoitettu.

See also

  • Lisätietoa konkurssien hoidosta, neuvoja, asiantuntijoiden osoitteita, tiedotusaineistoa ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä saa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivulta (EN), joka on omistettu toisen mahdollisuuden edistämistä koskevalle EU:n politiikalle.

Viimeisin päivitys 12.02.2008

Top