Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toimielintenvälisen yhteistyön periaate

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Toimielintenvälisen yhteistyön periaate

Toimielintenvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää Euroopan unionin moitteettoman toiminnan kannalta. Tuomioistuin on sitä paitsi tunnustanut vilpittömän yhteistyön velvoitteen oikeuden yleiseksi periaatteeksi. Jos vilpitöntä yhteistyötä ei erityisesti mainita perussopimuksissa, se on kuitenkin tärkeä velvollisuus, joka kaikkien jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten on täytettävä.

TIIVISTELMÄ

Niin sanotusta "vilpittömän yhteistyön periaatteesta" on määrätty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 4 artiklassa Euroopan unionin (EU) ja jäsenvaltioiden välisten suhteiden yhteydessä sekä saman sopimuksen 13 artiklassa EU:n toimielinten välisten suhteiden yhteydessä.

Artiklassa vahvistetaan pääasiallisesti, että jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet perussopimuksesta johtuvien velvoitteidensa täyttämiseksi ja oltava tekemättä mitään, mikä voisi vahingoittaa Euroopan unionin moitteetonta toimintaa.

Jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden velvollisuutena on tehdä vilpitöntä yhteistyötä EU:n toimielinten kanssa. Niitä kehotetaan myös täydentämään EU:n toimia ja olemaan estämättä sen moitteetonta toimintaa, mikä toteutetaan esimerkiksi seuraavilla tavoin:

 • rankaisemalla EU:n oikeuden loukkaamisista yhtä ankarasti kuin kansallisen oikeuden loukkaamisista
 • tekemällä yhteistyötä komission kanssa menettelyissä, joiden tavoitteena on valvoa EU:n oikeuden noudattamista, esimerkiksi toimittamalla säännöllisesti pyydettyjä asiakirjoja
 • korjaamalla vahingot, joita on aiheutunut EU:n oikeuden loukkaamisesta
 • olemalla turhaan estämättä EU:n toimielinten sisäistä toimintaa (esimerkiksi verottamalla Euroopan parlamentin jäseniä näiden Brysselin tai Strasbourgin matkoista saamista matkakulukorvauksista)
 • tekemällä yhteistyötä komission kanssa, kun neuvosto ei sitä tee, jotta EU voi täyttää velvollisuutensa (esimerkiksi vastata eräiden kalakantojen kiireellisiin suojelutarpeisiin).

SEU-sopimuksen 4 artiklassa kannustetaan EU:ta ja sen jäsenvaltioita molemminpuoliseen kunnioitukseen ja kehotetaan niitä tukemaan toisiaan perussopimuksiin perustuvien tehtävien hoidossa.

Toimielinten välinen yhteistyö

SEU-sopimuksen 13 artiklan nojalla EU:n elinten on kunnioitettava keskinäisissä suhteissaan niin kutsuttua "vilpittömän yhteistyön periaatetta". Periaate koskee seuraavia elimiä:

 • Euroopan parlamentti
 • Eurooppa-neuvosto
 • neuvosto
 • Euroopan komissio
 • Euroopan unionin tuomioistuin
 • Euroopan keskuspankki
 • tilintarkastustuomioistuin.

Vilpittömän yhteistyön periaatetta sovelletaan EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.

Toimielinten välisen yhteistyön periaate on sisällytetty myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 249 artiklaan, jossa määrätään, että neuvosto ja komissio neuvottelevat keskenään ja järjestävät yhteisellä sopimuksella yhteistoimintaansa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Toimielinten välinen yhteistyö järjestetään eri tavoin, esimerkiksi

 • neuvoston ja komission välisellä kirjeenvaihdolla
 • toimielinten välisillä sopimuksilla
 • kaikille kolmelle toimielimelle yhteisillä julistuksilla.

Viimeisin päivitys 11.08.2010

Top