Help Print this page 
Title and reference
Eurooppalainen lainsäädäntötunnus (European Legislation Identifier, ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalainen lainsäädäntötunnus (European Legislation Identifier, ELI)

Jäsenvaltioissa ja niiden eri alueilla samoin kuin Euroopan unionissakin (EU) on hyvin monenlaista oikeudellista tietoa. Siksi kansalaisten olisi voitava saada helposti ja tehokkaasti tietoa sekä kansallisesta että EU:n lainsäädännöstä. Eurooppalaisen lainsäädäntötunnuksen (ELI) avulla kyseisiin tietoihin pääsee tutustumaan helposti ja nopeasti, mikä auttaa kehittämään yhteistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen lainsäädäntötunnuksen (European Legislation Identifier (ELI) käyttöönotosta [EUVL C 325, 26.10.2012].

TIIVISTELMÄ

Neuvoston päätelmien mukaan on luotava eurooppalainen lainsäädäntötunnus (ELI), jonka avulla Euroopan unionin (EU) ja jäsenvaltioiden lainsäädännöstä on mahdollista saada helposti tietoa.

Mihin eurooppalaista lainsäädäntötunnusta (ELI) käytetään?

Euroopan laajuinen lainsäädäntötietojen vaihto on kehittynyt huomattavasti. Useimmiten nämä tiedot saadaan alueellisilta ja kansallisilta viranomaisilta sekä EU:n elimiltä. Tietojenvaihtoa haittaavat kuitenkin jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin oikeusjärjestelmien väliset erot.

ELI tarjoaa yhdenmukaisen ja vakiintuneen tavan viitata EU:n ja jäsenvaltioiden säädöksiin ja auttaa kehittämään nopeamman ja tehokkaamman tiedonhaku- ja tietojenvaihtojärjestelmän, jota sekä kansalaisten että erityiskäyttäjien, kuten lainsäätäjien, tuomareiden ja oikeusalan ammattilaisten, on helppo käyttää.

Miten ELI toimii?

ELI perustuu siihen, että EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöön viitattaessa käytetään ensinnäkin yksilöllisiä tunnuksia (URI, Uniform Resource Identifier) ja toiseksi jäsenneltyä metadataa. Se perustuu myös kyseisten tietojen vaihtamista varten luotuun erityiskieleen, joka mahdollistaa semanttisen verkon etujen täysimääräisen hyödyntämisen.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin jatkaa lainsäädännöllisten tietojen hallinnointia haluamallaan tavalla.

Miten jäsenvaltiot voivat ottaa ELIn käyttöön?

ELIn käyttöönotto on vapaaehtoista. Jäsenvaltiot ja Euroopan unioni voivat halutessaan päättää tunnuksen asteittaisesta käyttöönotosta, ja ensimmäiset tunnukset on jo otettu käyttöön joissakin jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Tätä varten niiden on

  • sovellettava ELIä niihin unionin ja jäsenvaltioiden säädöksiin, jotka on julkaistu niiden virallisissa lehdissä tai niiden käyttämissä oikeudellisissa tietokannoissa ja tietojärjestelmissä
  • sisällytettävä säädöksiin yksilöllinen tunnus ja osa metadatasta, joka voi sisältää muun muassa säädöksen tyypin ja aiheen, alueellisen soveltamisalan ja asiakirjan päiväyksen
  • nimettävä ELI-koordinaattori
  • jaettava ja levitettävä tietoa ELIstä
  • tarkasteltava vuosittain edistymistä ELIn sekä unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöä koskevan metadatan käyttöönotossa.

Viimeisin päivitys 26.12.2012

Top