Help Print this page 
Title and reference
Euroopan investointipankin toiminnan painopisteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan investointipankin toiminnan painopisteet

Rooman sopimuksella vuonna 1958 perustettu Euroopan investointipankki (EIP) on pitkän aikavälin luototuksesta huolehtiva Euroopan unionin (EU) pankki. Se edistää Euroopan yhdentymistä ja muita heikommassa asemassa olevien alueiden taloudellista kehitystä. Vuonna 1994 aloitti toimintansa Euroopan investointirahasto (EIR), joka tukee voimakkaassa kasvussa olevien ja/tai uusien tekniikoiden alalla aktiivisesti toimivien pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kehitystä. EIP on EIR:n pääosakas ja hoitaja. Vuonna 2000 perustettiin EIP‑ryhmä, johon kuuluvat EIP ja EIR. Ryhmässä EIP myöntää keskipitkän ja pitkän aikavälin pankkilainoja, kun taas EIR on erikoistunut riskipääomaan liittyviin toimiin sekä takuiden myöntämiseen pk-yrityksille.

EIP määrittää toimintasuunnitelmassaan keskipitkän aikavälin politiikkansa ja vahvistaa toimintansa painopisteet valtuustonsa jäsenten asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuosien 2011–2013 luotonannon painopisteet ovat seuraavat

 • yhteenkuuluvuus ja lähentyminen (DE) (EN) (FR)
 • osaamistalouden tukeminen (DE) (EN) (FR)
 • Euroopan laajuisten verkkojenw (TEN) (DE) (EN) (FR) kehittäminen
 • ympäristönsuojelu (DE) (EN) (FR)
 • pienten ja keskisuurten yritysten (DE) (EN) (FR) (pk-yritykset) tukeminen
 • turvallisen, kilpailukykyisen ja kestävän energiahuollon turvaaminen (DE) (EN) (FR)
 • henkilöresurssit (DE) (EN) (FR).

Laajentuneen Euroopan unionin taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on kaventaa EU:n eri alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. Lisäksi komissio toteuttaa koheesiopolitiikkaa rakennerahastojen avulla myöntämällä niistä tukia eurooppalaisille alueille.

EIP täydentää rakennerahastotoimia lainoilla, joita se myötää koheesiopolitiikan yhteydessä. Nämä lainat ovat paikallis- ja aluetasolla toteutettavien hankkeiden toiseksi suurin rahoituslähde.

Tietopohjaisen talouden tukeminen

EIP pyrkii luomaan osaamistalouden, jonka tavoitteena on talouskasvun, työllisyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen. Tämän tavoitteen puitteissa EIP tukee investointeja kolmella alalla

 • koulutus
 • tutkimus ja kehitys
 • innovointi.

Euroopan laajuisten verkkojen kehittäminen

EIP antaa merkittävää tukea myös Euroopan laajuisten verkkojen (TEN-verkot) rahoittamiseen. Nämä verkot ovat liikenteen, energian ja viestinnän infrastruktuuriverkkoja.

Ympäristönsuojelu

EIP ympäristöalan tukihankkeet koskevat seuraavia

 • kaupunkiympäristö
 • kestävä liikenne
 • vesivarojen hallinta (vesi- ja viemärihuolto)
 • ilmastonmuutoksen torjuminen
 • uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus.

Lisäksi kaikkien EIP:n rahoittaminen hankkeiden on niiden luonteesta riippumatta oltava EU:n ympäristöalan periaatteiden käytäntöjen ja normien mukaisia.

Tuki pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)

Euroopan investointipankki järjestää keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitusta pk‑yrityksille puiteluottoina, joita myönnetään välittäjinä toimiville pankeille tai muille rahoituslaitoksille. Näiden puiteluottojen ansiosta välittäjät voivat tukea pk‑yritysten käynnistämiä suhteellisen suppeita investointihankkeita.

EIR puolestaan tukee pk-yrityksiä joko suoraan tarjoamalla niille omaa pääomaa riskipääomarahoituksen avulla tai välillisesti takaamalla niille rahoituslaitoksilta tai julkisilta luottotakuulaitoksilta saatavia lainoja.

Turvallisen, kilpailukykyisen ja kestävän energiahuollon edistäminen

EU:n energiantarpeiden tukeminen on yksi EIP:n ensisijaisista lainanantokohteista. EIP keskittää näin ollen toimintansa viidelle painopistealalle

 • uusiutuvat energialähteet
 • energiatehokkuus
 • tutkimus, kehitys ja innovointi
 • sisäisen energiahuollon monipuolistaminen ja turvallisuus
 • ulkoisen energiahuollon turvallisuus ja taloudellinen kehitys.

Henkilöresurssit

EIP lisää henkilöresursseja myöntämällä luottoja terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla. EIP:n myöntämillä lainoilla voidaan esimerkiksi rahoittaa uusia rakennuksia tai laitteita taikka ne voidaan myös investoida tieteelliseen tutkimukseen.

See also

 • Euroopan investointipankki (DE) (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 29.04.2011

Top