Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroalueen rahalainsäädäntö - euroon siirtyminen käytännössä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroalueen rahalainsäädäntö - euroon siirtyminen käytännössä

Kun EU-maa euron käyttöönottoa koskevat tiukat kriteerit täytettyään siirtyy pois kansallisesta rahastaan, sen on toimittava selkeiden sääntöjen mukaisesti. Euroon siirryttyään sen on noudatettava talousarviossaan kurinalaisuutta. Tätä edellytetään hiljattain hyväksytyssä sopimuksessa, jonka tarkoituksena on varmistaa euroalueen moitteeton ohjaus ja hallinta.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 974/98, annettu 3 päivänä toukokuuta 1998, euron käyttöönotosta

TIIVISTELMÄ

Kun EU-maa euron käyttöönottoa koskevat tiukat kriteerit täytettyään siirtyy pois kansallisesta rahastaan, sen on toimittava selkeiden sääntöjen mukaisesti. Euroon siirryttyään sen on noudatettava talousarviossaan kurinalaisuutta. Tätä edellytetään hiljattain hyväksytyssä sopimuksessa, jonka tarkoituksena on varmistaa euroalueen moitteeton ohjaus ja hallinta.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään euron yhteiseksi rahakseen ottaneiden EU-maiden rahalainsäädäntö ja esitetään euron käyttöönottoon johtavat eri vaiheet.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Kun EU-maa on ottanut euron käyttöön, sille myönnetään enintään kolmen vuoden pituinen siirtymäkausi eurosetelien ja -kolikoiden liikkeeseen laskemista varten. Euron käyttöönotto ja liikkeeseenlasku tapahtuvat nykyään käytännössä samanaikaisesti, kuten euron 1. tammikuuta 2015 käyttöön ottaneen Liettuan tapaus osoitti.

Niille maille, jotka eivät toteuta siirtymäjärjestelyjä, tarjotaan enintään yhden vuoden pituinen asteittainen käytöstäpoistokausi. Sen aikana voidaan käyttää rinnakkain sekä euroa että kansallista rahaa, kunnes viimeksi mainittu poistetaan käytöstä.

Ainoastaan euron käyttöön ottaneiden maiden kansallisilla keskuspankeilla ja Euroopan keskuspankilla on lupa laskea liikkeeseen euroseteleitä ja -kolikoita.

Euroa käyttävien maiden on torjuttava kaikki setelien ja kolikoiden väärentämisyritykset.

Vahvistaakseen euroalueen taloudellista säännöstöä EU-maat ovat hyväksyneet sopimuksen vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta. Sopimus tuli voimaan 1. tammikuuta 2013, ja sen tavoitteena on

edistää talousarvion kurinalaisuutta finanssipoliittisella sopimuksella (jotta kansalliset talousarviot pysyisivät joko tasapainossa tai ylijäämäisinä),

sovittaa kansalliset talouspolitiikat paremmin yhteen,

parantaa euroalueen talouden ohjausta ja hallintaa.

Euroopan unioni on myös ottanut käyttöön talouspolitiikan vuotuisen koordinointijakson. Sitä kutsutaan EU-ohjausjaksoksi. Ohjausjakson aikana komissio tutkii tarkasti talousarviota, makrotaloutta ja rakenneuudistuksia koskevat kansalliset suunnitelmat. Sen jälkeen se antaa kullekin EU-maalle yksityiskohtaisia suosituksia seuraavia 12-18 kuukautta varten.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission euroa käsittelevältä verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 974/98

1.1.1999

-

EYVL L139, 11.5.1998, s. 1-5

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 2596/2000

1.1.2001

-

EYVL L 300, 29.11.2000, s. 2-3

Asetus (EY) N:o 2169/2005

18.1.2006

-

EUVL L 346, 29.12.2005, s. 1-5

Asetus (EY) N:o 1647/2006

1.1.2007

-

EUVL L 309, 9.11.2006, s. 2-3

Asetus (EY) N:o 835/2007

1.1.2008

-

EUVL L 186, 18.7.2007, s. 1-2

Asetus (EY) N:o 836/2007

1.1.2008

-

EUVL L 186, 18.7.2007, s. 3-4

Asetus (EY) N:o 693/2008

1.1.2009

-

EUVL L 195, 24.7.2008, s. 1-2

Asetus (EU) N:o 670/2010

1.1.2011

-

EUVL L 196, 27.8.2010, s. 1-3

Asetus (EU) N:o 827/2014

1.1.2015

-

EUVL L 228, 31.7.2014, s. 3-4

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top