Help Print this page 
Title and reference
Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi

Tällä asetuksella otetaan käyttöön Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi. Kyseisestä mekanismista tarjotaan taloudellista apua jäsenvaltioille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Maailmantalouteen vuoden 2008 lopulla iskeneestä finanssikriisistä on ollut useita kohtalokkaita seurauksia jäsenvaltioiden talouksille:

  • talouskasvu on hidastunut
  • jäsenvaltioiden budjettialijäämät ja velkaantuminen ovat kasvaneet
  • rahoitusmarkkinoiden tasapaino on järkkynyt.

Yhden jäsenvaltion joutuminen taloudellisiin vaikeuksiin voi muodostaa vakavan uhan koko Euroopan unionin (EU) rahoitusvakaudelle. Siksi on perustettava Euroopan rahoitustukijärjestely, jolla vaikeuksissa olevia jäsenvaltioita voidaan auttaa ja säilyttää siten rahoitusvakaus koko unionissa.

Soveltamisala

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi auttaa jäsenvaltioita silloin, kun

  • niille aiheutuu vakavia rahoituksellisia häiriöitä tai vakava uhka tällaisista häiriöistä
  • rahoitukselliset häiriöt tai niiden uhka johtuvat tapahtumista, joihin kyseinen jäsenvaltio ei voi vaikuttaa.

Taloudellinen apu

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista tarjottava apu voi olla muodoltaan jäsenvaltioille myönnettävä laina tai luottojärjestely. Luottojärjestely tarkoittaa, että jäsenvaltiolle myönnetään lupa nostaa varoja tiettyyn määrään saakka ja tietyn ajan kuluessa.

Menettely

Voidakseen saada apua Euroopan rahoituksenvakautusmekanismista jäsenvaltion on laadittava hakemus, johon sisältyy:

  • arvio sen rahoitustarpeista
  • talous- ja rahoitussopeutusohjelma, jossa esitetään eri toimenpiteet rahoitusvakauden palauttamiseksi.

Sen jälkeen neuvosto tekee päätöksen siitä, myönnetäänkö jäsenvaltiolle taloudellista apua vai ei. Päätös tehdään määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. Jos neuvosto päättää myöntää jäsenvaltiolle taloudellista apua, sen päätöksessä on oltava seuraavat tiedot:

  • taloudellista apua koskevat yksityiskohtaiset säännöt, kuten taloudellisen avun ja maksuerien määrä ja saatavuusaika
  • yleiset talouspoliittiset ehdot, jotka laatii komissio. Ne liittyvät EU:n taloudelliseen apuun ja niiden tavoitteena on palauttaa apua saavan jäsenvaltion vakaa taloudellinen tilanne ja sen kyky hankkia rahoitusta rahoitusmarkkinoilta
  • jäsenvaltion talous- ja rahoitussopeutusohjelma.

Yleisistä talouspoliittisista ehdoista laaditaan lisäksi jäsenvaltion ja komission välinen yhteisymmärryspöytäkirja. Komission on tarkasteltava Euroopan keskuspankin kanssa yleisten talouspoliittisten ehtojen noudattamista säännöllisin väliajoin. Ehtojen muuttaminen saattaa johtaa apua saavan jäsenvaltion talous- ja rahoitussopeutusohjelman tarkistamiseen.

Taloudellisen avun myöntäminen

Komissio hoitaa jäsenvaltioille myönnettyjen lainojen maksamisen tai luottojärjestelyn aloittamisen. Se tarkistaa säännöllisin väliajoin, että apua saavan jäsenvaltion talouspolitiikka vastaa sopeutusohjelmaa.

Komissio valtuutetaan lisäksi ottamaan lainaa pääomamarkkinoilta tai rahoituslaitoksilta jäsenvaltioille myönnettyjen lainojen rahoittamiseksi.

Lisäksi tilintarkastustuomioistuimella on oikeus tehdä varainhoitoa koskevia tarkastuksia tai tilintarkastuksia varmistaakseen, että EU:n myöntämä taloudellinen apu on sääntöjen mukaista.

Yhteensopivuus muiden rahoitustukijärjestelyjen kanssa

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi on sopusoinnussa järjestelyn kanssa, joka koskee keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämistä maksutaseille. Kyseistä rahoitustukea myönnetään jäsenvaltioille, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa ja jotka kärsivät maksutaseongelmista.

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ei myöskään sulje pois mahdollisuutta turvautua EU:n ulkopuoliseen rahoitukseen, kuten Kansainväliseen valuuttarahastoon (EN) (ES) (FR). Tällöin komission on tutkittava, onko Euroopan vakautusmekanismi yhteensopiva ulkopuolisen rahoituksen kanssa.

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin uudelleentarkastelu

Komission on tarkistettava kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta, ovatko Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin käyttöönoton perusteena olleet poikkeukselliset olosuhteet vielä olemassa. Jos Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin käyttöä jatketaan, komission on tehtävä sama tarkistus kuuden kuukauden väliajoin.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EY) N:o 407/2010

12.5.2010

EUVL L 181, 11.5.2010

Viimeisin päivitys 30.07.2010

Top