Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan kulttuuriperintötunnus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan kulttuuriperintötunnus

Euroopan kulttuuriperintötunnuksella halutaan korostaa Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta merkittäviä paikkoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) käyttöön ottama Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnetään unionissa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa.

Tavoitteena on tuoda esiin Euroopan yhteinen kulttuuriperintö ja vahvistaa näin kansalaisten tunnetta kuuluvuudesta unioniin ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Varsinkin kulttuurimatkailun ansiosta kulttuuriperintö lisää myös merkittävästi taloudellista kehitystä Euroopan alueilla, joiden kannattaa siis korostaa kulttuuriperinnön merkitystä.

Kohteiden eurooppalaisen symboliarvon ja pedagogisen ulottuvuuden korostaminen erottaa Euroopan kulttuuriperintötunnuksen Unescon ja Euroopan neuvoston kulttuuriperintöaloitteista.

Tunnuksen myöntämiskriteerit

Tunnusta voidaan hakea muistomerkeille, luontokohteille, vedenalaisille tai arkeologisille kohteille, teollisuus- tai kaupunkikohteille, kulttuurimaisemille, historiallisille paikoille, tiettyyn paikkaan liittyville kulttuurituotteille ja -esineille sekä aineettomalle perinnölle, nykyajan kulttuuriperintö mukaan lukien.

Rajatylittävistä kohteista, jotka sijaitsevat useassa jäsenvaltiossa ja joita yhdistää tietty teema, sekä kansallisista temaattisista kohteista eli useista samassa jäsenvaltiossa sijaitsevista kohteista, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan, voidaan esittää yhteinen hakemus.

Tunnusta hakevien kohteiden on täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • ne ovat monikansallisia tai yleiseurooppalaisia, ja hakemuksessa osoitetaan, miten niiden vaikutus ja vetovoima ylittää kansalliset rajat
  • niiden asema ja merkitys Euroopan historiassa ja yhdentymisessä ja niiden yhteys eurooppalaisiin merkkitapahtumiin tai -henkilöihin taikka merkittäviin aatesuuntiin
  • niiden asema ja merkitys EU:n perustana olevien yhteisten arvojen kehittymisessä ja edistämisessä.

Tunnusta hakevista kohteista on lisäksi esitettävä hanke, jossa sitoudutaan valistamaan kansalaisia kohteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta, järjestämään opetustoimintaa, edistämään monikielisyyttä, osallistumaan tunnuksen saaneiden kohteiden väliseen verkostotoimintaan ja lisäämään kohteen tunnettuutta Euroopan tasolla.

Tunnusta hakevista kohteista on esitettävä myös toimintasuunnitelma ja osoitettava, miten hakijat täyttävät tietyt vaatimukset, jotka koskevat muun muassa kohteen asiallista hoitoa, kohteen suojelun takaamista ja sen pitämistä avoinna mahdollisimman laajalle yleisölle.

Valintamenettely

Kohteiden esivalinnan suorittavat jäsenvaltiot: kukin jäsenvaltio saa valita enintään kaksi kohdetta kahden vuoden välein. Luettelo esivalituista kohteista toimitetaan puolueettomalle eurooppalaiselle asiantuntijaraadille, joka valitsee enintään yhden kohteen kustakin jäsenvaltiosta. Euroopan komissio nimeää raadin suositusten perusteella ne kohteet, joille tunnus myönnetään.

Tunnuksen saaneita kohteita seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät edelleen kriteerit ja toteuttavat hakemuksessa esitettyä hanketta ja toimintasuunnitelmaa. Jos seurannassa todetaan puutteita, raati esittää muutosehdotuksia yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa. Jos tarvittaviin toimiin ei ryhdytä, komissio voi peruuttaa tunnuksen.

Ensimmäiset tunnukset myönnetään vuonna 2013.

Taustaa

Sittemmin EU:n viralliseksi aloitteeksi nimetty Euroopan kulttuuriperintötunnus sai alkunsa vuonna 2006 tehdystä 18 jäsenvaltion hallituksen yhteisestä aloitteesta.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1194/2011/EU

23.11.2011

-

EUVL L 303, 22.11.2011

Viimeisin päivitys 31.01.2012

Top