Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keskinäisen oppimisen ohjelma työllisyysalalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Keskinäisen oppimisen ohjelma työllisyysalalla

Keskinäisen oppimisen ohjelmassa edistetään jäsenvaltioiden välistä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa työllisyyspolitiikan alalla.

Ohjelman tavoitteena on parantaa ja kehittää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin tasolla. Yhteistyötoimet toteutetaan Euroopan työllisyysstrategian avainaloilla; kyseinen strategia on tärkeä osa Eurooppa 2020 -strategiaa.

Ohjelmalla edistetään niitä tavoitteita, jotka Euroopan unionin (EU) on saavutettava vuoteen 2020 mennessä työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden aloilla, jotta

  • 75 prosenttia 20–64-vuotiaiden ikäryhmästä kävisi työssä
  • lasketaan koulunkäynnin keskeyttäneiden osuus alle 10 prosenttiin ja nostetaan korkea‑asteen tutkinnon suorittaneiden nuorten osuus 40 prosenttiin
  • poistetaan köyhyysvaara vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.

Keskinäisen oppimisen ohjelmalla tuetaan myös avoimen koordinointimenetelmän yleistavoitteita työllisyyspolitiikkojen lähentämiseksi.

Ohjelman toteuttaminen

Ohjelmaan kuuluu kolmenlaisia toimia

  • työllisyyspolitiikan painopisteitä koskevat teemaseminaarit, joissa päättäjät, työmarkkinaosapuolet ja muut tahot voivat keskustella Eurooppa 2020 ‑strategian täytäntöönpanosta
  • vertaisarviointiin liittyvät kokoukset, joissa kansallisten hallitusten edustajat ja riippumattomat asiantuntijat käsittelevät toimintalinjoihin liittyviä erityiskysymyksiä edistääkseen hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken
  • toiminnasta saatujen tulosten seuranta- ja levitystoimet, jotka koskevat laajempaa joukkoa kansallisen tason toimijoita.

Ohjelmaan voivat osallistua EU:n jäsenvaltiot, ehdokasvaltiot ja Euroopan talousalueen maat (ETA‑maat).

Rahoitus

Keskinäistä oppimista koskevat toimet rahoitetaan työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevasta Progress-ohjelmasta. Tästä ohjelmasta tuetaan EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä työllisyyspolitiikan ja työllisyyteen liittyvien innovatiivisten lähestymistapojen alalla.

Taustaa

Keskinäisen oppimisen ohjelma käynnistettiin uudelleen vuonna 2004 Euroopan työllisyystyöryhmän päätelmien pohjalta; niissä korostettiin työllisyysalan hyvien käytäntöjen vaihtamisen merkitystä.

Viimeisin päivitys 30.06.2011

Top