Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Eurydice-verkon pääasiallinen tehtävä on kansallisia ja eurooppalaisia koulutusrakenteita ja -järjestelmiä sekä koulutusalan muutoksia koskevan tiedon tuottaminen. Sen tavoitteena on kehittää elinikäisen oppimisen alalla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä.

ASIAKIRJA

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden opetusministerien päätöslauselma, annettu 6 päivänä joulukuuta 1990, Euroopan koulutusalan Eurydice-tietoverkosta [EUVL C 329, 31.12.1990].

TIIVISTELMÄ

Eurydice-verkosto tarjoaa vertailukelpoista tietoa eurooppalaisista koulutusjärjestelmistä ja koulutuspolitiikoista sekä laajan valikoiman vertailukelpoisia analyysejä koulutusjärjestelmiä koskevista aiheista. Verkosto tukee eurooppalaista näyttöön perustuvaa koulutusyhteistyötä.

Verkostossa on tällä hetkellä mukana 40 kansallista yksikköä kaikissa 36 Erasmus+-ohjelmaan osallistuvassa maassa. Eurydice-verkoston kansallisten yksiköiden tuottamat tiedot ovat pääasiassa normatiivisia ja kvalitatiivisia, ja ne liittyvät virallisiin asiakirjoihin, kuten lakeihin, määräyksiin, asetuksiin ja suosituksiin. Eurydicen keskusyksikkö (Brysselissä) yhdistää tiedot muista lähteistä, kuten Eurostat-tilastoista, UOE-tietokannasta (UNESCOn, OECD:n ja Eurostatin yhteinen tietokanta) ja kansainvälisistä koulutustutkimuksista, saatuihin tietoihin ja laatii lopulliset raportit.

Kaikki Eurydicen julkaisut ovat saatavilla maksutta Eurydicen kotisivuilta tai pyynnöstä tulostettuina versioina. Eurydicen tavoitteena on edistää ymmärrystä, yhteistyötä, luottamusta ja liikkuvuutta Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Verkosto koostuu Euroopan maissa toimivista kansallisista yksiköistä, ja sitä koordinoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Tästä napsauttamalla saat lisätietoa Eurydice-verkostosta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Asetus (EU) N:o 1288/2013 unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman Erasmus+ perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta, EUVL L 347, 20.12.2013

Viimeisin päivitys 07.04.2014

Top