Help Print this page 
Title and reference
Työntekijöiden joukkovähentäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Työntekijöiden joukkovähentäminen

Tämä direktiivi velvoittaa työnantajat kuulemaan työntekijöiden edustajia joukkovähentämisten yhteydessä. Siinä määritellään, mitä neuvotteluissa on käsiteltävä ja mitä tietoja työnantajan on neuvottelujen aikana toimitettava. Lisäksi direktiivissä vahvistetaan joukkovähentämisissä noudatettava menettely ja käytännön järjestelyt.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20. heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä ei sovelleta:

  • määräajaksi tai tiettyjä tehtäviä varten tehtyihin sopimuksiin liittyvään joukkovähentämiseen, jollei vähentäminen tapahdu ennen määräajan päättymistä tai tehtävien loppuun suorittamista
  • julkisyhteisöjen tai julkisoikeudellisten laitosten palveluksessa oleviin työntekijöihin
  • merialusten miehistöihin.

Kuulemiset

Kun työnantaja harkitsee työntekijöiden joukkovähentämistä, työnantajan on aloitettava neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa sopimukseen pääsemiseksi. Näissä neuvotteluissa on käsiteltävä ainakin mahdollisuuksia joukkovähentämisen välttämiseksi tai niiden kohteena olevien työntekijöiden määrän rajoittamiseksi sekä seurausten pienentämiseksi käyttämällä sosiaalisia toimenpiteitä, joilla pyritään etenkin työllistämään vähentämisen kohteeksi joutuneita työntekijöitä tai kouluttamaan heidät uudelleen.

Tiedot, jotka työnantajan on toimitettava

Direktiivissä täsmennetään, että jäsenvaltiot voivat antaa työntekijöiden edustajille mahdollisuuden käyttää asiantuntija-apua kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Työnantajan on annettava neuvottelujen kuluessa työntekijöiden edustajille kaikki tarvittavat tiedot ja aina ilmoitettava heille kirjallisesti

  • vähentämisen syyt
  • aika, jonka kuluessa vähentäminen on määrä toteuttaa
  • tavallisesti työssä olevien työntekijöiden lukumäärä sekä ryhmät, joihin he kuuluvat
  • vähennettävien työntekijöiden lukumäärä ja ryhmät
  • perusteet, joilla vähennettävät työntekijät valitaan
  • laskentamenetelmä, jolla lasketaan mahdolliset korvaukset vähentämisistä.

Joukkovähentämismenettely

Direktiivissä määritellään menettely seuraavasti:

Työnantajan on kirjallisesti ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista suunnitelluista joukkovähentämisistä. Ilmoituksessa on oltava kaikki suunniteltuja joukkovähentämisiä ja neuvotteluja koskevat tarvittavat tiedot, lukuun ottamatta laskentamenetelmää, jolla lasketaan mahdolliset korvaukset vähentämisestä. Jos yrityksen toiminta päättyy tuomioistuimen päätöksen perusteella, ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jollei viranomainen sitä nimenomaisesti vaadi.

Työnantajan on toimitettava ilmoitus jäljennöksestä työntekijöiden edustajille, jotka voivat lähettää mahdolliset huomautuksensa toimivaltaiselle viranomaiselle.

Suunniteltuja joukkovähennyksiä ei saa toteuttaa ennen kuin ilmoituksesta on kulunut 30 päivää, jona aikana toimivaltainen viranomainen pyrkii etsimään ongelmaan ratkaisuja. Jäsenvaltiot voivat myöntää toimivaltaiselle viranomaiselle valtuudet lyhentää mainittua aikaa tai pidentää se 60 päiväksi ilmoituksen jälkeen, mikäli ongelmia ei ole kyetty ratkaisemaan. Jäsenvaltioiden ei tarvitse soveltaa tätä säännöstä joukkovähentämisiin, jotka johtuvat tuomioistuimen päätökseen perustuvasta yrityksen toiminnan päättymisestä. Työnantajalle voidaan myöntää oikeus pidentää mainittua aikaa vieläkin enemmän. Työnantajan on ilmoitettava pidentämisaikeistaan ja perusteluistaan, ennen kuin alkuperäinen määräaika menee umpeen.

Tausta

Direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä joukkovähentämistä koskevissa käytännön järjestelyissä ja menettelyissä, jotta voidaan vahvistaa työntekijöiden suojaa joukkovähentämistilanteissa.

Direktiivi on kodifioitu toisinto direktiiveistä 75/129/ETY ja 92/56/ETY, jotka on kumottu.

Jäsenvaltiot voivat soveltaa työntekijöiden kannalta suotuisampia säännöksiä tai luoda sellaisia.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 98/59/EY

1.9.1998

-

EYVL L 225, 12.8.1998

Viimeisin päivitys 04.07.2006

Top