Help Print this page 
Title and reference
Työllisyyttä ja työntekijöiden liikkuvuutta edistävä Eures-verkosto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Työllisyyttä ja työntekijöiden liikkuvuutta edistävä Eures-verkosto

Eures-verkosto edistää osaltaan kaikkien ulottuvilla olevien eurooppalaisten työmarkkinoiden täytäntöönpanoa avointen työpaikkojen ja työhakemusten kansainvälisen, alueiden välisen ja rajojen yli tapahtuvan vaihdon sekä elinoloja ja koulutusmahdollisuuksia koskevan tietojenvaihdon kautta.

SÄÄDÖS

Komission päätös 8/2003, tehty 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta.

TIIVISTELMÄ

Komissio pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan Eures-verkostoa verkostoimalla työvoimapalvelut Euroopan talousalueella ja Sveitsissä.

Eures-verkoston jäseniä ja yhteistyökumppaneita ovat

Jäsenten ja yhteistyökumppanien on toteutettava seuraavat toimet:

  • otettava käyttöön työnhakijoille tarkoitetut työnvälityspalvelut, myös omakohtaiset palvelut, työntekijöille ja työnantajille tarkoitetut työpaikkojen ja työhakemusten välityspalvelut sekä tukipalvelut työnantajille, jotka haluavat rekrytoida toisesta eurooppalaisesta maasta
  • levitettävä ajantasaista tietoa elin- ja työoloista sekä työmarkkinoiden suuntauksista
  • kehitettävä yhteistyötä työvoimapalvelujen, sosiaalipalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja muiden asianomaisten kansallisten laitosten välillä jäsenvaltioissa, raja-alueilla ja työllisyyden eri aloilla
  • seurattava ja arvioitava liikkuvuuden esteitä, mukaan luettuina lainsäädännölliset ja hallinnollisten menettelyjen erot, ammattitaidon ylitarjontaa ja ammattitaitovajetta sekä siirtolaisvirtoja.

Jäsenet ja yhteistyökumppanit sitoutuvat sisällyttämään avoimia työpaikkoja koskevat tietokantansa Eures-verkoston vastaavaan tietokantaan sekä

  • toimittamaan verkoston muille jäsenille ja yhteistyökumppaneille täydelliset ja ajantasaiset tiedot tarjotuista ja haetuista työpaikoista, työmarkkinoista, elin- ja työoloista, liikkuvuuden esteistä ja kaikista muista seikoista, jotka ovat eurooppalaisen verkon luomisen kannalta välttämättömiä; lisäksi jäsenet ja yhteistyökumppanit sitoutuvat suojaamaan henkilötietoja ja järjestämään tarvittavat infrastruktuurit ja palvelut, kuten atk-päätteet
  • nimeämään ja kouluttamaan Eures-vastaavat ja -neuvojat sekä muun mahdollisen henkilöstön; Eures-vastaavat huolehtivat organisaation eurooppalaisesta ulottuvuudesta, myös Eures-toimintojen koordinoinnista ja täytäntöönpanosta, tavoitteiden täyttämisestä, tietojen levittämisestä ja jäsenen edustamisesta Eures-työryhmässä; koulutuksen saaneet Eures-neuvojat huolehtivat ammatillisesta ohjauksesta työnvälityksen alalla ja Eures‑palvelujen integroimisesta organisaatioonsa
  • arvioimaan kaikkia Eures-toimintoja määrällisesti, laadullisesti ja vaikutusten kannalta sekä tiedottamaan tästä Eures-koordinointitoimistolle.

Jäsenet ja yhteistyökumppanit kehittävät yhdessä raja-alueiden kumppanuuksia. Näitä kumppanuuksia, joilla on samat toiminnot ja samat tavoitteet, säännellään puitesopimuksella, joka tehdään vähintään kolmeksi vuodeksi ja jonka allekirjoittajat sitoutuvat järjestämään Eures‑palveluja muille jäsenille. Päätöksenteosta vastaa rajat ylittävä ohjauskomitea, jossa yhteistyökumppanit ovat edustettuina.

Hallinnollisesta koordinoinnista vastaa Euroopan koordinointitoimisto (Eures‑koordinointitoimisto), jota hallinnoi Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa‑arvoasioiden pääosasto. Lisäksi Eures-koordinointitoimisto analysoi liikkuvuutta Euroopassa, laatii johdonmukaisen yleisen toimintamallin sekä hoitaa Eures-toiminnan yleisen seurannan ja arvioinnin.

Strategisen suunnittelun osalta komissio kuulee korkean tason strategiaryhmää, joka koostuu Eures-verkoston jäsenten päälliköistä ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 8/2003

10.1.2003

-

EYVL L 5, 10.1.2003

Viimeisin päivitys 23.05.2011

Top