Help Print this page 
Title and reference
Päätös

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Päätös

Päätös on säädös, jonka avulla EU:n toimielimet voivat panna täytäntöön EU:n politiikkoja. Päätös on velvoittava säädös, joka voi päteä yleisesti tai joka voidaan osoittaa tietylle vastaanottajalle.

Päätös on säädös, joka on osa Euroopan unionin (EU) johdettua oikeutta. EU:n toimielimet hyväksyvät päätöksiä siis perustamissopimusten nojalla. Tapauksesta riippuen päätös voidaan osoittaa yhdelle tai useammalle vastaanottajalle; päätökselle ei kuitenkaan ole pakko nimetä vastaanottajaa.

Kaikilta osiltaan velvoittava säädös

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa päätöksen todetaan olevan kaikilta osiltaan velvoittava säädös. Sitä ei siis voida panna täytäntöön puutteellisesti, valikoivasti tai osittain.

Päätös hyväksytään lainsäädäntömenettelyä noudattaen. Se on tällöin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös, jonka neuvosto ja parlamentti hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä tai erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Päätös on sen sijaan muu kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös, kun sen hyväksyy yksipuolisesti jokin EU:n toimielimistä. Tällöin päätös viittaa Eurooppa-neuvoston, neuvoston tai komission laatimaan sääntöön erityistapauksissa, jotka eivät kuulu lainsäätäjän toimivallan piiriin.

Päätös, jossa vastaanottaja on nimetty

Päätös voidaan osoittaa yhdelle tai useammalle vastaanottajalle. Tällöin sitä sovelletaan yksinomaan vastaanottajiinsa, eikä se velvoita muita tahoja.

Päätös voidaan osoittaa jäsenvaltioille tai yksityisille oikeussubjekteille. Komissio käyttää päätöksiä esimerkiksi rankaistakseen yrityksiä, jotka ovat perustaneet kartelleja tai käyttäneet määräävää asemaansa väärin.

Jotta päätös voi tulla voimaan, siitä on ilmoitettava asianosaisille. Yleensä ottaen ilmoitus toimitetaan kirjattuna kirjeenä. Päätös voidaan myös julkaista virallisessa lehdessä, mutta julkaiseminen ei poista ilmoitusvelvoitetta, joka on ainoa keino tehdä päätöksestä pätevä vastaanottajiin nähden.

Päätös, jossa vastaanottajaa ei ole nimetty

Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien päätöstä ei ole enää pakko osoittaa tietylle vastaanottajalle. Päätöksen käyttöala on näin ollen aiempaa laajempi, ja siitä on tullut erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeinen väline. Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto voivat näin ollen hyväksyä päätöksiä, jotka koskevat

  • unionin strategisia tavoitteita ja etuja
  • unionin kansainvälisellä tasolla toteuttamia toimia
  • kansainvälisiä ongelmia koskevia unionin kantoja
  • unionin toimien ja kantojen täytäntöönpanoa koskevia sääntöjä.

Viimeisin päivitys 03.09.2010

Top