Help Print this page 
Title and reference
EU:n täydentävä toimivalta laajenee

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:n täydentävä toimivalta laajenee

JOHDANTO

Lissabonin sopimuksessa nimetään neljä uutta alaa, joilla Euroopan unionilla (EU) on toimivalta toteuttaa toimia; nämä alat ovat pelastuspalvelu, hallinnollinen yhteistyö, matkailu ja urheilu.

EU:n näillä aloilla saama uusi toimivalta on luonteeltaan täydentävää. EU ei saa uutta lainsäädäntötoimivaltaa, vaan se voi toimillaan ainoastaan tukea jäsenvaltioiden toimia voimatta yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä.

EU on toteuttanut näillä aloilla toimia jo tätä ennen monialaisten politiikkojen kautta. Lissabonin sopimuksessa selkeytetään EU:n tavoitteita ja toimia luomalla näille neljälle alalle omat oikeusperustat.

PELASTUSPALVELU

Lissabonin sopimuksella pyritään parantamaan EU:n kykyä reagoida luonnon tai ihmisen aiheuttamiin suuronnettomuuksiin. EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 196 artiklan nojalla EU voi toteuttaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on

  • ennaltaehkäistä vaaroja
  • valmentaa pelastuspalvelualan toimijoita
  • toteuttaa toimia luonnon tai ihmisen aiheuttamien suuronnettomuuksien sattuessa
  • edistää kansallisten pelastuspalveluviranomaisten välistä yhteistyötä
  • edistää kansainvälisten toimien johdonmukaisuutta.

Pelastuspalvelua koskevat määräykset on huomioitava yhdessä EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklassa esitetyn yhteisvastuulausekkeen kanssa. Yhteisvastuulausekkeen nojalla EU voi auttaa jäsenvaltiota, joka on joutunut terrori-iskun taikka luonnon tai ihmisen aiheuttaman suuronnettomuuden kohteeksi.

HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

Jäsenvaltioiden välinen hallinnollinen yhteistyö siirtyy EU:n toimivallan piiriin (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 197 artikla). Tavoitteena on varmistaa EU:n lainsäädännön tehokas täytäntöönpano parantamalla erityisesti jäsenvaltioiden hallinnon tehokkuutta. EU voi näin ollen hyväksyä uusia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioiden välistä hyvien käytäntöjen vaihtoa ja koulutusohjelmien toteuttamista.

EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa asetetaan tämän uuden toimivallan käytölle kuitenkin kaksi rajoitusta:

  • jäsenvaltiota ei voida missään olosuhteissa velvoittaa ottamaan vastaan EU:n tukea
  • EU ei voi hyväksyä toimenpiteitä, jotka koskevat jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

MATKAILU

Matkailu on jo aiemmin huomioitu monissa EU:n politiikoissa, kuten aluepolitiikassa ja työllisyyspolitiikassa. Lissabonin sopimuksessa luodaan erityinen oikeusperusta, joka mahdollistaa EU:n toimet matkailun alalla (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 195 artikla).

EU voi toiminnallaan pyrkiä

  • kannustamaan matkailualan yritysten kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista
  • edistämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

URHEILU

Lissabonin sopimuksessa vakiinnutetaan EU:n toimivalta urheilun alalla. Sopimuksessa ei kuitenkaan ole urheilua koskevaa erillistä artiklaa, vaan urheilua koskeva oikeusperusta on yhdistetty koulutusta, ammatillista koulutusta ja nuorisoa koskevaan jaksoon.

EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklassa määrätään, että EU:n tavoitteena on edistää eurooppalaista urheilua. Käytännössä EU voi esimerkiksi tukea jäsenvaltioiden toimia urheilijoiden fyysisen ja henkisen koskemattomuuden suojelemiseksi tai dopingaineiden käytön torjumiseksi.

EU voi lisäksi kehittää kansanvälisten urheilujärjestöjen välistä yhteistyötä.

Viimeisin päivitys 15.06.2010

Top