Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Humanitaarinen elintarvikeapu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Humanitaarinen elintarvikeapu

Komissio esittää Euroopan unionin kansainvälistä elintarvikeapua koskevan uuden strategian. Avun kohteena olevan väestön tarpeet sekä toimintaedellytykset muuttuvat etenkin ilmastonmuutoksen takia.

SÄÄDÖS

Komission neuvostolle ja parlamentille 31 päivänä maaliskuuta 2010 antama tiedonanto humanitaarisesta elintarvikeavusta (KOM(2010) 126 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Komissio määrittää strategiset puitteet, joissa Euroopan unioni (EU) antaa elintarvikeapua humanitaarisissa kriisitilanteissa alueensa ulkopuolella. Tämän uuden strategian myötä voidaan parantaa aputoimien tehokkuutta ja kaikkien toimijoiden tekemää yhteistyötä.

Humanitaarisen elintarvikeavun päätavoite on pelastaa ja säilyttää henkiä, turvata ihmisten toimeentulo ja vahvistaa väestön selviytymiskykyä nykyisten tai tulevien elintarvikekriisien osalta. EU:n toiminnalla pyritään myös saavuttamaan erityistavoitteita:

 • varmistamaan turvallisten ja ravinteikkaiden elintarvikkeiden riittävä saatavuus ja saantimahdollisuudet
 • turvaamaan elintarviketuotanto sekä markkinointijärjestelmät
 • vahvistamaan kansainvälistä järjestelmää avun tehokkuuden parantamiseksi.

Aputoimet eivät kuitenkaan saa

 • aiheuttaa väestölle riippuvuutta avunantojärjestelmästä
 • häiritä markkinoiden toimintaa
 • aiheuttaa avunsaajille vaaraa apua vastaanotettaessa
 • vaikuttaa liikaa ympäristöön ja luonnonvaroihin.

Auttamistoimien käynnistäminen

Komissio voi antaa humanitaarista elintarvikeapua, kun

 • riittämättömän ravinnonsaannin vuoksi on saavutettu hätätilanteeksi luokiteltava kuolleisuuden tai akuutin aliravitsemuksen aste tai tämän uskotaan tapahtuvan luotettavien ennusteiden perusteella
 • toimeentulon puuttuminen tai huonot selviytymisstrategiat (kuten tuotantohyödykkeiden myyminen, muuttoliike ja vaaralliset henkiinjäämiskäytänteet) aiheuttavat vakavan uhan ihmishengille tai suurta kärsimystä.

Komissio voi kuitenkin antaa elintarvikeapua heti kriisin alkaessa, eikä sen tarvitse odottaa väestöön kohdistuvia akuutteja riskejä tai virallisen katastrofitilanteen julistamista.

Komissio voi myös antaa apua kroonisesti puutteellisen elintarviketurvan tapauksissa yhdistämällä humanitaarisen avun kehitysapuun. Näin tehdään ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • tilanne aiheuttaa merkittävän ja vakavan humanitaarisen vaaran
 • muut toimijat eivät pysty toimimaan
 • aputoimilla voi olla myönteisiä vaikutuksia lyhyellä aikavälillä.

Komission aputoimet lakkautetaan asteittain, kun indikaattorit ovat pysyvästi alle hätätilatason. Aputoimet voidaan lakkauttaa myös silloin, kun muut avunantajat tai muut kuin humanitaarisen alan toimijat pystyvät vastaamaan väestön tarpeisiin pitkällä aikavälillä.

Elintarvike- ja ravitsemustarpeet

Aputoimilla pyritään ensi kädessä toimittamaan avunsaajille elintarvikkeita hyvissä ajoin. Humanitaarisen elintarvikeavun myötä voidaan myös tukea muita ravitsemukseen liittyviä aloja, kuten maatalous- tai terveysalaa.

Avunsaajien on lisäksi saatava turvallisia ja tasapainoisia elintarvikkeita, joiden määrä ja laatu ovat riittäviä. Mahdollisuuksien mukaan elintarvikeavun olisi oltava paikallisten ravintotottumusten mukaista.

Tarkoituksena on myös valistaa väestöä ravitsemuksesta ja asianmukaisista ravitsemuskäytännöistä.

Täydentävät strategiat

Komissio haluaa luoda siteitä humanitaarisen avun ja hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämisen (LRRD) strategian sekä kehitysmaiden katastrofiriskin vähentämisen tukistrategian välille. Tämä edellyttää pitkän aikavälin tukea ja tehokasta koordinointia humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyöalan toimijoiden välillä.

EU tukee myös parempaa yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden välillä sekä maailmanlaajuisen hallintorakenteen vahvistamista.

Taustaa

Tämä strategiakehys noudattaa humanitaarista apua koskevaa Euroopan konsensusta. Se esitetään kehitysmaiden elintarviketurvaa koskevasta poliittisesta toimintakehyksestä julkaistun tiedonannon kanssa.

Viimeisin päivitys 28.05.2010

Top