Help Print this page 

Document L:2017:043:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 43, 21. helmikuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 43

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
21. helmikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/293, annettu 8 päivänä helmikuuta 2017, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (West Wales Coracle Caught Salmon (SMM))

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/294, annettu 20 päivänä helmikuuta 2017, niiden ilma-alusten käyttäjien luettelosta, jotka harjoittivat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen, ja hallinnoivan jäsenvaltion yksilöimisestä kunkin ilma-aluksen käyttäjän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/295, annettu 20 päivänä helmikuuta 2017, siipikarjanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Ranskassa

196

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/296, annettu 20 päivänä helmikuuta 2017, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 260. kerran

205

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/297, annettu 20 päivänä helmikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

207

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/298, annettu 17 päivänä helmikuuta 2017, Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

209

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/299, annettu 17 päivänä helmikuuta 2017, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

214

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/300, annettu 17 päivänä helmikuuta 2017, Afrikan sarven alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

219

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2017/301, annettu 17 päivänä helmikuuta 2017, Saheliin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

225

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/302, annettu 15 päivänä helmikuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien päätelmien vahvistamisesta siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta varten (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 688)  ( 1 )

231

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top