Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 27, 1. helmikuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

60. vuosikerta
1. helmikuu 2017


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) 2017/160, annettu 20 päivänä tammikuuta 2017, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta

1

 

*

Komission asetus (EU) 2017/161, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 139/2014 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta ( 1 )

99

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/162, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, vuonna 2016 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä sekä vuonna 2016 käytettävissä oleviin tiettyjen kantojen kalastuskiintiöihin edellisvuosien liikakalastuksen vuoksi tehtävistä vähennyksistä annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/2226 muuttamisesta

101

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/163, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

113

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi (EU) 2017/164, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen neljännen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivien 91/322/ETY, 2000/39/EY ja 2009/161/EY muuttamisesta ( 1 )

115

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2017/165, annettu 27 päivänä tammikuuta 2017, alueiden komitean yhden jäsenen ja kahdentoista varajäsenen, joita Ranskan tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä

121

 

*

Komission päätös (EU) 2017/166, annettu 27 päivänä marraskuuta 2015, valtiontuesta SA.38831 (2014/C) (ex 2014/N), jonka Portugali aikoo myöntää Volkswagen Autoeuropa, Lda:lle (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/167, annettu 30 päivänä tammikuuta 2017, tilapäisen luvan antamisesta Belgialle, Espanjalle, Ranskalle ja Tšekille sertifioida tiettyjen neuvoston direktiivin 2008/90/EY liitteessä I tarkoitettujen hedelmäkasvilajien esiperusemokasveja ja esiperusaineistoa, jotka on tuotettu avomaalla olosuhteissa, joissa niitä ei ole suojattu hyönteisiltä (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 60)

143

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/168, annettu 31 päivänä tammikuuta 2017, julkisissa hankinnoissa viiteasiakirjoina käytettävien Internet Engineering Task Force -ryhmän teknisten eritelmien yksilöimisestä ( 1 )

151

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

*

Maatalouden sekakomitean päätös nro 1/2015, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteessä 4 olevien lisäysten 1, 2 ja 4 muuttamisesta [2017/169]

155

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/799, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2016, ajopiirturien ja niiden osien rakentamista, testaamista, asentamista, käyttöä ja korjaamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 165/2014 täytäntöönpanemisesta ( EUVL L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top