Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 132, 29. toukokuuta 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
29. toukokuu 2015


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) 2015/827, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/828, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/829, annettu 27 päivänä toukokuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta siipikarjanliha- ja muna-alan sekä muna-albumiinin edustavien hintojen vahvistamisen osalta

6

 

*

Komission asetus (EU) 2015/830, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta ( 1 )

8

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/831, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tiettyihin polkupyörän osiin sovellettavasta laajennetusta polkumyyntitullista asetuksen (EY) N:o 88/97 nojalla vapautettujen osapuolten luettelon ajan tasalle saattamisesta komission ilmoituksella 2014/C 299/08 käynnistetyn tarkastelun perusteella

32

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/832, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1239/2013 käyttöön otettujen tasoitustoimenpiteiden mahdollista kiertämistä Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

53

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/833, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1238/2013 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä Malesiasta tai Taiwanista lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnilla, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia tai Taiwan, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

60

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/834, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

67

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/835, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, yhteistä passitusta käsittelevässä EU–EFTA-sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

69

 

*

Neuvoston päätös (EU) 2015/836, annettu 11 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistä passitusta käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätökseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista käsittelevän EU–EFTA-sekakomitean päätökseen kutsua entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia liittymään yhteisestä passitusmenettelystä tehtyyn yleissopimukseen ja tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehtyyn yleissopimukseen

78

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/837, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/255/YUTP muuttamisesta

82

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/838, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, täytäntöönpanopäätöksen 2014/909/EU muuttamisesta pidentämällä suojatoimenpiteiden soveltamisaikaa Italiassa esiintyvän pienen pesäkuoriaisen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/839, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2015, luottolaitoksista, joista tehdään kattava arviointi (EKP/2015/21)

88

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu Euroopan keskuspankin asetukseen (EU) 2015/534, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitustietojen raportoinnista (EKP/2015/13) ( EUVL L 86, 31.3.2015 )

91

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top