Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 111, 15. huhtikuuta 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 111

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
15. huhtikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen voimaantulosta

1

 

 

2014/210/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sopimuksen 49 artiklan 3 kohdan osalta

2

 

 

2014/211/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta2014, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CostaRican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panamantasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevansopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta, lukuun ottamattasopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa

4

 

 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin,Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen sopimuspoliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä

6

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 380/2014, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, tietyistä Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 1284/2009 muuttamisesta

29

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 381/2014, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 208/2014 täytäntöönpanosta

33

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 382/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen täydennysten julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

36

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 383/2014, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Beurre de Bresse (SAN))

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 384/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Crème de Bresse (SAN))

42

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 385/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Elbe-Saale Hopfen (SMM))

44

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 386/2014, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

46

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 387/2014, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2014/48/EU, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2014, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta

50

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/212/YUTP, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/183/YUTP muuttamisesta

79

 

*

Neuvoston päätös 2014/213/YUTP, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/638/YUTP muuttamisesta

83

 

*

Neuvoston päätös 2014/214/YUTP, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

84

 

 

2014/215/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle

85

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/216/YUTP, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP täytäntöönpanosta

91

 

 

2014/217/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2014, unionin osallistumisesta Bulgariassa vuonna 2013 ja Kreikassa vuosina 2013 ja 2014 toteutettujen lammasrokon torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2334)

94

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 368/2014, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2014, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta ( EUVL L 108, 11.4.2014 )

96

 

*

Oikaisu Euroopan unionin yleisen talousarvion lopulliseen hyväksymiseen varainhoitovuodeksi 2014 ( EUVL L 51, 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top