Help Print this page 

Document C:2017:231:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 231, 17. heinäkuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 231

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
17. heinäkuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 231/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 231/02

Asia C-10/17 P: Valitus, jonka Polo Club on tehnyt 11.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-67/15, Polo Club v. EUIPO, 10.11.2016 antamasta määräyksestä

2

2017/C 231/03

Asia C-50/17 P: Valitus, jonka Universidad Internacional de la Rioja, S.A. on tehnyt 31.1.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja v. EUIPO – Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR), 1.12.2016 antamasta tuomiosta

2

2017/C 231/04

Asia C-147/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Constanţa (Romania) on esittänyt 23.3.2017 – Sindicatul Familia Constanța ym. v. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Asia C-148/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 24.3.2017 – Peek & Cloppenburg KG v. Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Asia C-161/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 31.3.2017 – Land Nordrhein-Westfalen v. Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Asia C-171/17: Kanne 5.4.2017 – komissio v. Unkari

5

2017/C 231/08

Asia C-179/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 7.4.2017 – Bankia SA v. Alfonso Antonio Lau Mendoza ja Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Asia C-192/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 13.4.2017 – COBRA SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Asia C-196/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 13.4.2017 – Kathrin Meyer v. TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Asia C-197/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 13.4.2017 – Thomas Neufeldt ym. v. TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Asia C-198/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 13.4.2017 – Ivan Wallmann v. TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Asia C-200/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 13.4.2017 – Susanne de Winder v. TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Asia C-201/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 13.4.2017 – Holger Schlosser ja Nicole Schlosser v. TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Asia C-202/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 13.4.2017 – Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe ja Harmine Rebbe v. TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Asia C-208/17 P: Valitus, jonka NF on tehnyt 21.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-192/16, NF v. Eurooppa-neuvosto, 28.2.2017 antamasta määräyksestä

12

2017/C 231/17

Asia C-209/17 P: Valitus, jonka NG on tehnyt 21.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-193/16, NG v. Eurooppa-neuvosto, 28.2.2017 antamasta määräyksestä

13

2017/C 231/18

Asia C-210/17 P: Valitus, jonka NM on tehnyt 21.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-257/16, NM v. Eurooppa-neuvosto, 28.2.2017 antamasta määräyksestä

14

2017/C 231/19

Asia C-212/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espanja) on esittänyt 24.4.2017 – Simón Rodríguez Otero v. Televisión de Galicia S.A.

15

2017/C 231/20

Asia C-225/17 P: Valitus, jonka Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd ja Valfajr 8th Shipping Line Co. ovat tehneet 27.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) yhdistetyissä asioissa T-14/14 ja T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines ym. v. neuvosto, 17.2.2017 antamasta tuomiosta

15

2017/C 231/21

Asia C-226/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 28.4.2017 – Brigitte Wittmann v. TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Asia C-228/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 28.4.2017 – Reinhard Wittmann v. TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Asia C-238/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vilniaus miesto apylinkės teismas (Liettua) on esittänyt 9.5.2017 – ”Renerga” UAB v. ”Energijos skirstymo operatorius” AB ja ”Lietuvos energijos gamyba” AB

18

2017/C 231/24

Asia C-246/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 10.5.2017 – Ibrahima Diallo v. Belgian valtio

19

2017/C 231/25

Asia C-265/17 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 16.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-194/13, United Parcel Service v. komissio, 7.3.2017 antamasta tuomiosta

21

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 231/26

Asia T-637/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 31.5.2017 – Alma-The Soul of Italian Wine v. EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIÑA SOL — Suhteellinen hylkäysperuste — Erottamiskyvylle aiheutuva vahinko — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

22

2017/C 231/27

Asia T-519/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.5.2017 – Piessevaux v. neuvosto (Henkilöstö — Virkamiehet — Eläkkeet — Eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään — Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus — Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta — Uudet yleiset täytäntöönpanosäännökset — Yhdenvertainen kohtelu — Saavutetut edut — Luottamuksensuoja)

22

2017/C 231/28

Asia T-164/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.5.2017 – Piper Verlag v. EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin THE TRAVEL EPISODES rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Muuttamista koskeva vaatimus — Toimi, jota valituslautakunta ei voi toteuttaa — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen — Tutkimatta jättäminen)

23

2017/C 231/29

Asia T-207/16 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 8.5.2017 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset hankinnat — Poissulkemisvaroitus — Tarkistusilmoitus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

23

2017/C 231/30

Asia T-285/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.5.2017 – Dominator International v. EUIPO (DREAMLINE) (EU-tavaramerkki — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki DREAMLINE — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Kuvailevuus — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton — Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 126 artikla)

24

2017/C 231/31

Asia T-481/16 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.5.2017 – Cuallado Martorell v. komissio (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Avoin kilpailu — Päätös olla hyväksymättä hakijaa suulliseen kokeeseen — Kirjallisen kokeen arviointi — Päätös olla merkitsemättä kantajan nimeä varallaololuetteloon — Valintalautakunnan mahdollisuus valtuuttaa yksi sen jäsenistä korjaamaan kirjalliset kokeet — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

25

2017/C 231/32

Asia T-785/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.5.2017 – BSH Electrodomesticos España v. EUIPO – DKSH International (Ufesa) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Ufesa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Sovintoratkaisu — Tilanne, jossa kantaja saa haetun tavaramerkin — Lausunnon antamisen raukeaminen)

25

2017/C 231/33

Asia T-170/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 18.5.2017 – RW v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Henkilöstö — Virkamiehet — Lomalle ja eläkkeelle siirtäminen — Eläkeikä — Henkilöstösääntöjen 42 c artikla — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

26

2017/C 231/34

Asia T-113/17: Kanne 20.2.2017 – Crédit Agricole ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank v. komissio

27

2017/C 231/35

Asia T-242/17: Kanne 25.4.2017 – SC v. Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Asia T-244/17: Kanne 26.4.2017 – António Conde & Companhia v. komissio

29

2017/C 231/37

Asia T-254/17: Kanne 28.4.2017 – Intermarché Casino Achats v. komissio

29

2017/C 231/38

Asia T-255/17: Kanne 28.4.2017 – Les Mousquetaires ja ITM Entreprises v. komissio

30

2017/C 231/39

Asia T-268/17: Kanne 8.5.2017 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Asia T-269/17: Kanne 8.5.2017 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Asia T-270/17: Kanne 8.5.2017 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Asia T-271/17: Kanne 8.5.2017 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Asia T-272/17: Kanne 5.5.2017 – Webgarden v. EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Asia T-238/17: Kanne 15.5.2017 – SH v. komissio

35

2017/C 231/45

Asia T-284/17: Kanne 12.5.2017 – Le Pen v. parlamentti

36

2017/C 231/46

Asia T-285/17: Kanne 12.5.2017 – Yanukovych v. neuvosto

37

2017/C 231/47

Asia T-286/17: Kanne 12.5.2017 – Yanukovych v. neuvosto

38

2017/C 231/48

Asia T-288/17: Kanne 15.5.2017 – Sky v. EUIPO – Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Asia T-290/17: Kanne 16.5.2017 – Stavytskyi v. neuvosto

40

2017/C 231/50

Asia T-291/17: Kanne 16.5.2017 – Transdev ym. v. komissio

41

2017/C 231/51

Asia T-292/17: Kanne 16.5.2017 – Région Île-de-France v. komissio

41

2017/C 231/52

Asia T-294/17: Kanne 12.5.2017 – Lion’s Head Global Partners v. EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Asia T-297/17: Kanne 15.5.2017 – VSM v. EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Asia T-299/17: Kanne 16.5.2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Asia T-300/17: Kanne 17.5.2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Asia T-301/17: Kanne 17.5.2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Asia T-302/17: Kanne 18.5.2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Asia T-303/17: Kanne 18.5.2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Asia T-304/17: Kanne 18.5.2017 – Sata v. EUIPO – Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Asia T-305/17: Kanne 17.5.2017. – Red Bull v. EUIPO (Kahdesta erivärisestä kentästä muodostuva suunnikas)

47

2017/C 231/61

Asia T-307/17: Kanne 18.5.2017 – adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (kuva kolmesta rinnakkaisesta raidasta)

48

2017/C 231/62

Asia T-310/17: Kanne 15.5.2017 – Lion’s Head Global Partners v. EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Asia T-311/17: Kanne 19.5.2017 – Stips v. komissio

49

2017/C 231/64

Asia T-313/17: Kanne 22.5.2017 – Wajos v. EUIPO (pullon muoto)

50

2017/C 231/65

Asia T-314/17: Kanne 23.5.2017 – Nosio v. EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Asia T-318/17: Kanne 19.5.2017 – Clean Sky 2 -yhteisyritys v. Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Asia T-330/17: Kanne 16.5.2017 – Ceobus ym. v. komissio

52

2017/C 231/68

Asia T-331/17: Kanne 23.5.2017 – Steifer v. ETSK

53

2017/C 231/69

Asia T-757/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.5.2017 – Facebook v. EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Asia T-84/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.5.2017 – Consorzio IB Innovation v. komissio

54

2017/C 231/71

Asia T-95/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.5.2017 – King.com v. EUIPO – TeamLava (näyttöruudun näkymä ja kuvakkeet)

54

2017/C 231/72

Asia T-126/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.5.2017 – Consorzio IB Innovation v. komissio

54


 

Oikaisuja

2017/C 231/73

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-86/17 ( EUVL C 104, 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-161/17 ( EUVL C 151, 15.5.2017 )

57


FI

 

Top