Help Print this page 

Document C:2017:195:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 195, 19. kesäkuuta 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 195

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
19. kesäkuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 195/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 195/02

Asia C-527/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.4.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Midden-Nederland – Alankomaat) – Stichting Brein v. Jack Frederik Wullems, joka toimii myös Filmspeler-toiminimellä (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollis- ja tekijänoikeudet — Direktiivi 2001/29/EY — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen — 3 artiklan 1 kohta — Yleisölle välittäminen — Käsite — Mediasoittimen myynti — Add-on-tiedostot — Teosten julkaiseminen ilman oikeudenhaltijan lupaa — Pääsy internetin suoratoistosivustolle — 5 artiklan 1 ja 5 kohta — Kappaleen valmistamista koskeva oikeus — Poikkeukset ja rajoitukset — Laillinen käyttö)

2

2017/C 195/03

Asia C-564/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.4.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság – Unkari) – Tibor Farkas v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin oikeuden rikkomista koskevan perusteen tutkiminen viran puolesta — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — Oikeus vähentää aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa maksettu vero — Käännetyn veronmaksuvelvollisuuden järjestelmä — 199 artiklan 1 kohdan g alakohta — Soveltaminen ainoastaan silloin, kun on kyse kiinteästä omaisuudesta — Tilanne, jossa tavaroiden hankkija on perusteettomasti maksanut veron myyjälle virheellisesti laaditun laskun takia — Veroviranomaisen päätös, jossa vahvistetaan omaisuuden hankkijan verovelka ja evätään hankkijan hakema verovähennys sekä määrätään hänelle verotuksellinen seuraamusmaksu)

3

2017/C 195/04

Asia C-632/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.4.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romania) – Costin Popescuv. Guvernul României ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Liikenne — Tieliikenne — Ajokortti — Direktiivi 2006/126/EY — 13 artiklan 2 kohta — Käsite ”ennen 19.1.2013 myönnetty oikeus ajamiseen” — Direktiivin täytäntöön panemiseksi annettu kansallinen lainsäädäntö — Henkilöiden, joilla ennen tämän lainsäädännön voimaantuloa on ollut oikeus mopon kuljettamiseen ilman ajokorttia, velvoittaminen hankkimaan ajokortti)

4

2017/C 195/05

Asia C-51/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.4.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Noord-Holland – Alankomaat) – Stryker EMEA Supply Chain Services BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Tavaroiden luokittelu — Implanttiruuvit, jotka on tarkoitettu istutettaviksi ihmiskehoon murtumien hoitoa tai proteesien kiinnittämistä varten — Yhdistetty nimikkeistö — Nimike 9021 — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1212/2014 — Pätevyys)

4

2017/C 195/06

Asia C-142/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 26.4.2017 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Ympäristö — Direktiivi 92/43/ETY — 6 artiklan 3 kohta — Luontotyyppien suojelu — Moorburgin (Saksa) hiilivoimalan rakentaminen — Natura 2000 -alueet Elbe-joella hiilivoimalasta nähden jokea ylöspäin — Suunnitelman tai hankkeen suojelualueelle aiheuttamien vaikutusten arviointi)

5

2017/C 195/07

Asia C-464/16 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 6.4.2017 – Valittajana Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Pyyntö saada tutustua komission asiakirjoihin — Epääminen — Kumoamiskanne — Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 19 artikla — Edustaminen unionin tuomioistuimissa — Asianajaja ei ole kantajaan nähden ulkopuolinen henkilö — Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja joka on osittain selvästi perusteeton)

6

2017/C 195/08

Asia C-625/16 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 2.3.2017 – Valittajana Anikó Pint ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Unkarin hallitukselta peräisin olevat EU Pilot -menettelyyn nro 8572/15 [CHAP(2015)00353 ja 6874/14/JUST] liittyvät asiakirjat, jotka koskevat Unkarin väitettyä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan rikkomista — Asiakirjoihin tutustumista koskeva pyyntö — Euroopan komissio ei ole antanut vastausta)

6

2017/C 195/09

Asia C-555/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Salerno (Italia) on esittänyt 31.10.2016 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Vincenzo D’Andria ja Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Asia C-581/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Salerno (Italia) on esittänyt 16.11.2016 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Asia C-582/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Salerno (Italia) on esittänyt 16.11.2016 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Asia C-6120/16 P: Valitus, jonka Anastasia-Soultana Gaki on tehnyt 28.11.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-112/16, Gaki v. parlamentti, 19.9.2016 antamasta määräyksestä

8

2017/C 195/13

Asia C-29/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 19.1.2017 – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Asia C-42/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte costituzionale (Italia) on esittänyt 26.1.2017 – M.A.S. ja M.B.

10

2017/C 195/15

Asia C-101/17 P: Valitus, jonka Verus Food on tehnyt 23.2.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-82/14, Copernicus-Trademarks v. EUIPO, 7.7.2016 antamasta tuomiosta

10

2017/C 195/16

Asia C-141/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Espanja) on esittänyt 21.3.2017 – José Luis Cabana Carballo v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Asia C-145/17 P: Valitus, jonka Internacional de Productos Metálicos, S.A. on tehnyt 21.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-217/16, Internacional de Productos Metálicos v. komissio, 25.1.2017 antamasta määräyksestä

12

2017/C 195/18

Asia C-154/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 27.3.2017 – SIA ”E LATS” v. Valsts ieņēmumu dienests

14

2017/C 195/19

Asia C-169/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 3.4.2017 – Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino v. Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Asia C-181/17: Kanne 7.4.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

15

2017/C 195/21

Asia C-205/17: Kanne 20.4.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

16

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 195/22

Asia T-512/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.5.2017 – Green Source Poland v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 41 artiklan 3 kohta — Kieltäytyminen myöntämästä rahoitusosuutta suurhankkeeseen — Hankkeen täytäntöönpanosta vastaava yritys — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

17

2017/C 195/23

Asia T-744/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.5.2017 – Meta Group v. komissio (Välityslauseke — Kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2002 – 2006) yhteydessä tehdyt avustussopimukset — Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehdyt avustussopimukset — Maksettujen summien palauttaminen — Kantajalle myönnetyn rahoitusosuuden loppumaksu — Tukikelpoiset kustannukset — Sopimusperusteinen vastuu)

17

2017/C 195/24

Asia T-264/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2017 – Gameart v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka liittyvät jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaan menettelyyn — Jäsenvaltion laatimat asiakirjat — Jäsenvaltiolle tehty pyyntö saada tutustua asiakirjoihin — Asiakirjoihin tutustumista koskevan pyynnön toimittaminen edelleen komissiolle — Asiakirjaan tutustumista koskevan oikeuden epääminen — Komission toimivalta — Toimielimestä peräisin oleva asiakirja — Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 5 artikla)

18

2017/C 195/25

Asia T-375/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2017 – Germanwings v. komissio (Valtiontuki — Zweibrückenin lentoasemaa käyttävälle lentoyhtiölle myönnetty valtiontuki — Etu — Valtion toimenpiteeksi katsominen — Perusteluvelvollisuus — Luottamuksensuoja — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Valtiontuen tarkastusmenettelyyn liittyvät asiakirjat — Kieltäytyminen myöntämästä oikeutta tutustua pyydettyihin asiakirjoihin — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus)

19

2017/C 195/26

Asia T-403/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.5.2017 – JYSK v. komissio (Kumoamiskanne — EAKR — Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 41 artiklan 3 kohta — Kieltäytyminen myöntämästä rahoitusosuutta suurhankkeelle — Yritys, joka on vastuussa hankkeen toteuttamisesta — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

20

2017/C 195/27

Asia T-622/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2017 – Deere v. EUIPO (EXHAUST-GARD) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin EXHAUST-GARD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artikla)

20

2017/C 195/28

Asia T-681/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2017 – Environmental Manufacturing v. EUIPO – Société Elmar Wolf (suden päätä esittävä kuvio) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus suden päätä esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansainvälinen kuviomerkki Outils Wolf — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

21

2017/C 195/29

Asia T-721/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2017 – BASF v. EUIPO – Evonik Industries (DINCH) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki DINCH — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

21

2017/C 195/30

Asia T-25/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.5.2017 – Haw Par v. EUIPO – Cosmowell (GELENKGOLD) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GELENKGOLD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Tiikeriä esittävä aiempi EU-kuviomerkki — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Oikeusvoima — Aiemman tavaramerkin käytön perusteella hankittu huomattava erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke — Tavaramerkkien sarja)

22

2017/C 195/31

Asia T-36/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2017 – Enercon v. EUIPO – Gamesa Eólica (vihreän sävyt) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkki, joka koostuu vihreän sävyistä — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

23

2017/C 195/32

Asia T-97/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.5.2017 – Kasztantowicz v. EUIPO – Gbb Group (GEOTEK) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki GEOTEK — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 40 säännön 5 kohta — Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä — Myöhästyminen — Asetuksen N:o 2868/95 61 säännön 2 ja 3 kohta ja 65 säännön 1 kohta — Haltijalle asetetun määräajan antaminen tiedoksi telekopiona — Sellaisten olosuhteiden puuttuminen, joiden perusteella EUIPO:n toimittaman lähetyslistan oikeellisuus voitaisiin kyseenalaistaa — Asetuksen N:o 207/2009 78 artikla — Asetuksen N:o 2868/95 57 sääntö — Todistajien kuulemista koskeva pyyntö — EUIPO:n harkintavalta)

23

2017/C 195/33

Asia T-132/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2017 – PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki VENMO — Vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)

24

2017/C 195/34

Asia T-200/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2017 – Gfi PSF v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Internet-sivustojen kehittäminen, ylläpito, muutostyöt ja tukipalvelut — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Saatu tarjous, joka on jo avattu — Varainhoitosäännöistä annetun asetuksen 111 artiklan 4 kohdan b alakohta)

24

2017/C 195/35

Asia T-224/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.5.2017 – Messe Friedrichshafen v. EUIPO – El Corte Inglés (Out Door) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — EU-kuviomerkki Out Door — Aiempi EU-sanamerkki OUTDOOR PRO — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Asetuksen N:o 207/2009 76 artikla)

25

2017/C 195/36

Asia T-446/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.4.2017 – CC v. parlamentti (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Palvelukseenotto — Kilpailuilmoitus — Avoin kilpailu — Virheet varallaololuettelon hallinnoinnissa — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Uusi näyttö — Aineellinen vahinko — Yhdenvertainen kohtelu — Tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla — Mahdollisuuden menettäminen)

26

2017/C 195/37

Asia T-569/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.4.2017 – OU v. komissio (Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Kurinpitomenettely — Tehtävistä pidättäminen — Palkan pidätys — Varoitus — Takaisinmaksu — Henkilöstösääntöjen liitteessä IX olevan 24 artiklan 4 kohta)

26

2017/C 195/38

Asia T-580/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2017 – Azoulay ym. v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palkkaus — Perhelisät — Koulutuslisä — Kieltäytyminen korvaamasta koulutuksesta aiheutuvia kuluja — Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 3 artiklan 1 kohta — Luottamuksensuoja — Yhdenvertainen kohtelu — Hyvän hallinnon periaate)

27

2017/C 195/39

Asia T-588/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.4.2017 – HN v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013 — Henkilöstösääntöuudistus — Uudet uraa ja palkkaluokkiin AD 13 ja AD 14 ylentämistä koskevat säännöt — Palkkaluokassa AD 12 olevat virkamiehet — Erityistehtävien hoitaminen — Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 30 artiklan 3 kohta — Vuoden 2004 ylennyskierros — Pyyntö kantajan luokittelemisesta virkatyyppiin ”neuvonantaja tai vastaava” — Nimittävä viranomainen ei ole vastannut pyyntöön — Vuoden 2015 ylennyskierros — Uusi pyyntö kantajan luokittelemisesta virkatyyppiin ”neuvonantaja tai vastaava” tai virkatyyppiin ”yksikönpäällikkö tai vastaava” — Nimittävä viranomainen on hylännyt pyynnön — Luokittelupyynnön virkatyyppiin ”neuvonantaja tai vastaava” hylkäävän päätöksen vahvistava luonne — Oikeudenkäyntiä edeltävään menettelyyn liittyvät vaatimukset — Tutkimatta jättäminen)

28

2017/C 195/40

Asia T-381/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.3.2017 – Düll v. EUIPO – Cognitect (DaToMo) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Menettämishakemuksen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

28

2017/C 195/41

Asia T-123/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin määräys 10.4.2017 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte v. ACER (Väliaikainen oikeussuoja — Energia — ACER:n päätös, jolla se hylkäsi väliintulohakemuksen asiassa A-001-2017 (konsolidoitu) — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

29

2017/C 195/42

Asia T-158/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin määräys 21.4.2017 – Post Telecom v. EIP (Väliaikainen oikeussuoja — Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Alueverkkoon liittyvien viestintäpalvelujen tarjoaminen EIP-ryhmän rakennuksia ja kohteita varten Luxemburgissa — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen ja toisen tarjoajan valinta hankintasopimuksen sopimuspuoleksi — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

30

2017/C 195/43

Asia T-159/17: Kanne 10.3.2017 – Claro Sol Cleaning v. EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Asia T-202/17: Kanne 31.3.2017 – Calhau Correia de Paiva v. komissio

31

2017/C 195/45

Asia T-203/17: Kanne 3.4.2017 – GY v. komissio

32

2017/C 195/46

Asia T-206/17: Kanne 3.4.2017 – Argus Security Projects v. komissio ja EUBAM

33

2017/C 195/47

Asia T-216/17: Kanne 7.4.2017 – Mabrouk v. neuvosto

34

2017/C 195/48

Asia T-222/17: Kanne 18.4.2017 – Recylex ym. v. komissio

34

2017/C 195/49

Asia T-228/17: Kanne 19.4.2017 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry v. komissio

35

2017/C 195/50

Asia T-229/17: Kanne 19.4.2017 – Saksa v. komissio

37

2017/C 195/51

Asia T-234/17: Kanne 19.4.2017 – Siberian Vodka v. EUIPO – Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Asia T-235/17: Kanne 20.4.2017 – Dometic Sweden v. EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Asia T-238/17: Kanne 25.4.2017 – Gugler v. EUIPO – Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Asia T-239/17: Kanne 25.4.2017 – Saksa v. komissio

40

2017/C 195/55

Asia T-241/17: Kanne 25.4.2017 – Puola v. komissio

41

2017/C 195/56

Asia T-246/17: Kanne 24.4.2017 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik v. EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Asia T-247/17: Kanne 27.4.2017 – Azarov v. neuvosto

43

2017/C 195/58

Asia T-250/17: Kanne 24.4.2017 – avanti v. EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Asia T-251/17: Kanne 28.4.2017 – Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Asia T-252/17: Kanne 28.4.2017 – Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Asia T-253/17: Kanne 28.4.2017 – Der Grüne Punkt v. EUIPO – Halston Properties (ympyrän kuva kahdella nuolella)

45


 

Oikaisuja

2017/C 195/62

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-232/16 P ( EUVL C 63, 27.2.2017 )

47


FI

 

Top