Help Print this page 

Document C:2010:288:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 288, 23. lokakuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2490

doi:10.3000/17252490.C_2010.288.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 288

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

53. vuosikerta
23. lokakuuta 2010


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2010/C 288/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessäEUVL C 274, 9.10.2010

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2010/C 288/02

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin valinta

2

2010/C 288/03

Jaostojen puheenjohtajien valinta

2

2010/C 288/04

Tuomarien jakautuminen jaostoihin

2

2010/C 288/05

Täysistunto

4

2010/C 288/06

Suuren jaoston kokoonpano

4

2010/C 288/07

Muutoksenhakujaosto

4

2010/C 288/08

Asioiden jaostoihin osoittamisen perusteet

5

2010/C 288/09

Presidentin tehtäviä välitoimista päättävänä tuomarina hoitavan tuomarin nimeäminen

5


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2010/C 288/10

Asia C-409/06: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.9.2010 (Verwaltungsgericht Kölnin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Winner Wetten GmbH v. Bürgermeisterin der Stadt Bergheim (EY 43 ja EY 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Osavaltion tasolla julkisen monopolin tehtäväksi annettu urheiluvedonlyöntien järjestäminen — Bundesverfassungsgerichtin ratkaisu, jonka mukaan tällaiseen monopoliin liittyvä säännöstö on ristiriidassa Saksan perustuslain kanssa mutta jossa kuitenkin pidetään tämä säännöstö voimassa siirtymäajan, jotta se voidaan saattaa perustuslain mukaiseksi — Unionin oikeuden ensisijaisuuden periaate — Tämäntyyppisen siirtymäajan hyväksyttävyys ja mahdolliset edellytykset, kun asianomainen kansallinen säännöstö on ristiriidassa myös EY 43 ja EY 49 artiklan kanssa)

6

2010/C 288/11

Asia C-290/07 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.9.2010 — Euroopan komissio v. Scott SA, Département du Loiret ja Ranskan tasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Suunnittelu- ja kehitystöiden kohteena olleen maa-alueen hintaetu — Markkina-arvon määrittäminen — Muodollinen tutkintamenettely — Asetus (EY) N:o 659/1999 — Velvollisuus tutkia asia huolellisesti ja puolueettomasti — Komission harkintavallan laajuus — Kustannuksiin perustuva laskentatapa — Tuomioistuinten harjoittaman valvonnan laajuus)

6

2010/C 288/12

Yhdistetyt asiat C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 ja C-410/07: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.9.2010 (Verwaltungsgericht Gießenin ja Verwaltungsgericht Stuttgartin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Markus Stoß (C-316/07), Avalon Service Online Dienste GmbH (C-409/07), Olaf Amadeus Wilhelm Happel (C-410/07), Kulpa Automatenservice Asperg GmbH (C-358/07), SOBO Sport & Entertainment GmbH (C-359/07) ja Andreas Kunert (C-360/07) v. Wetteraukreis (C-316/07, C-409/07, C-410/07) ja Land Baden Württemberg (C-358/07, C-359/07, C-360/07) (EY 43 ja EY 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Osavaltiotasolla julkisen monopolin tehtäväksi annettu urheiluvedonlyöntien järjestäminen — Tavoite ehkäistä kansalaisten houkuttelemista tuhlaamaan liiallisesti pelitoimintaan ja torjua peliriippuvuutta — Oikeasuhteisuus — Rajoitus, jolla on todella pyrittävä vähentämään pelitilaisuuksia ja rajoittamaan onnenpelitoimintaa johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti — Monopolin haltijan toteuttama ja arpajaisiin osallistumiseen kannustava mainonta — Yksityisten toimijoiden mahdollisuus tarjota muita onnenpelejä — Muiden onnenpelien tarjonnan laajentaminen — Toisessa jäsenvaltiossa myönnetty lupa — Vastavuoroisen tunnustamisen velvollisuutta ei ole)

7

2010/C 288/13

Asia C-46/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 8.9.2010 (Schleswig Holsteinisches Verwaltungsgerichtin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Carmen Media Group Ltd v. Land Schleswig-Holstein ja Innenminister des Landes Schleswig-Holstein (EY 49 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Sellaisen Gibraltarilla myönnetyn luvan haltija, joka oikeuttaa ottamaan vastaan urheiluvedonlyöntejä yksinomaan ulkomailla — Osavaltiotasolla julkisen monopolin tehtäväksi annettu urheiluvedonlyöntien järjestäminen — Sen ehkäisyn, että kansalaisia houkutellaan tuhlaamaan liiallisesti pelitoimintaan, ja peliriippuvuuden torjunnan tavoite — Oikeasuhteisuus — Rajoitus, jolla on todella pyrittävä vähentämään pelitilaisuuksia ja rajoittamaan onnenpelitoimintaa johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti — Yksityisten toimijoiden mahdollisuus tarjota muita onnenpelejä — Lupamenettely — Toimivaltaisen viranomaisen harkintavalta — Internetin välityksellä tapahtuvan onnenpelien tarjonnan kielto — Siirtymätoimenpiteet, joilla tiettyjen toimijoiden sallitaan väliaikaisesti tarjota tällaisia pelejä)

8

2010/C 288/14

Asia C-64/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.9.2010 (Landesgericht Linzin (Itävalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — rikosoikeudenkäynti Ernst Engelmannia vastaan (Palvelujen tarjoamisen vapaus — Sijoittautumisvapaus — Kansallinen säännöstö, jolla perustetaan onnenpelien järjestämistä pelikasinoissa koskeva toimilupajärjestelmä — Se, että toimiluvan voivat saada vain osakeyhtiöt, joiden kotipaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella — Kaikkien toimilupien myöntäminen ilman kilpailuttamista)

9

2010/C 288/15

Asia C-399/08 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.9.2010 — Euroopan komissio v. Deutsche Post AG, Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA ja Saksan liittotasavalta (Muutoksenhaku — EY 87 artikla — Jäsenvaltioiden myöntämät valtiontuet — Saksan liittotasavallan toimet Deutsche Post AG:n hyväksi — EY 86 artikla — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut — Ovelta ovelle -pakettipalvelujen alalla harjoitetusta tappiollisesta myyntipolitiikasta aiheutuneiden lisäkustannusten korvaaminen — Edun olemassaolo — Komission käyttämä tarkastamismenetelmä — Selvitysvastuu — EY 230 artikla — Unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman tuomioistuinvalvonnan laajuus)

10

2010/C 288/16

Asia C-453/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 2.9.2010 (Symvoulio tis Epikrateiasin (Kreikka) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios Kouvoukliotis, Panagiotis Dolos, Dimitrios Z. Parisis, Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis Zaragkoulias, Christos I. Tarampatzis, Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fourvarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos ja Synetairismos Paraktion Alieon Kavalas v. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon ja Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas, Kavalas, Xanthis (Yhteinen kalastuspolitiikka — Kalastus Välimerellä — Asetus (EY) N:o 1626/94 — 1 artiklan 2 ja 3 kohta — Tietyntyyppisten pyydysten käyttökielto — Ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa toteutetut lisätoimenpiteet tai toimenpiteet, jotka ylittävät tämän asetuksen vähimmäisvaatimukset — Voimassaolon edellytykset)

11

2010/C 288/17

Asia C-66/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 2.9.2010 (Lietuvos Aukščiausiasis Teismasin (Liettuan tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Kirin Amgen, Inc. v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Patenttioikeus — Lääkevalmisteet — Asetus (ETY) N:o 1768/92 — 7 ja 19 artikla ja 19 a artiklan e alakohta — Lääkkeiden lisäsuojatodistus — Määräaika lisäsuojatodistusta koskevan hakemuksen jättämiseksi)

11

2010/C 288/18

Asia C-254/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 2.9.2010 — Calvin Klein Trademark Trust v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Zafra Marroquineros SL (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki CK CREACIONES KENNYA — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin CK Calvin Klein ja kansallisten tavaramerkkien CK haltijan tekemä väite — Väitteen hylkääminen)

12

2010/C 288/19

Asia C-265/09 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.9.2010 — sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) v. BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin ’α’ rekisteröimiseksi — Ehdottomat hylkäysperusteet — Erottamiskyky — Yksittäisestä kirjaimesta muodostuva tavaramerkki)

13

2010/C 288/20

Asia C-440/07 P: Unionin tuomioistuimen määräys 9.6.2010 — Euroopan komissio v. Schneider Electric SA, Saksan liittotasavalta ja Ranskan tasavalta (Muutoksenhaku — Valituksenalaisen tuomion osittainen kumoaminen — Ratkaisukelpoinen asia — Sopimussuhteen ulkopuolinen yhteisön vastuu — Vahingon arviointi)

13

2010/C 288/21

Yhdistetyt asiat C-286/09 ja C-287/09: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 9.7.2010 (Corte d’appello di Roman (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Luigi Ricci (C-286/09) ja Aduo Pisaneschi (C-287/09) v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Virkamiehet — Vanhuuseläke — Vakuutuskausien karttuminen — Henkilöstösääntöjen VIII liitteen 11 artikla — Euroopan yhteisöjen palveluksessa oltujen kausien huomioon ottaminen — EY 10 artikla)

14

2010/C 288/22

Asia C-298/09: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 16.6.2010 (Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuman (Unkarin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — RANI Slovakia s.r.o. v. Hankook Tire Magyarország Kft (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta — Euroopan unioniin liittyminen — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 96/71/EY — Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon — Tilapäistä työvoimaa välittävä yritys — Vaatimus, jonka mukaan yrityksellä on oltava kotipaikka siinä jäsenvaltiossa, jossa palvelu suoritetaan)

14

2010/C 288/23

Asia C-312/09: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 17.6.2010 (Anotato Dikastirio Kyprou (Kyproksen tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Giorgos Michalias v. Christina A. Ioannou-Michalia (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan toinen alakohta — Asetus (EY) N:o 1347/2000 — 2, 42 ja 46 artikla — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Toimivalta avioliittoa koskevissa asioissa — Valtion liittyminen Euroopan unioniin — Ennen liittymistä vireille pantu avioero-oikeudenkäynti — Asetuksen (EY) N:o 1347/2000 ajallinen soveltamisala)

15

2010/C 288/24

Asia C-350/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys 12.5.2010 — Centre de promotion de l’emploi par la micro-entreprise (CPEM) v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Euroopan sosiaalirahasto — Rahoitustuki — Poistaminen)

15

2010/C 288/25

Asia C-358/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys 1.7.2010 — DSV Road NV v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Tullikoodeksi — Thaimaasta peräisin olevien diskettien tuonti — Tuontitullien kantaminen jälkitullauksin — Tuontitullien peruuttamista koskeva vaatimus)

16

2010/C 288/26

Asia C-381/09: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 7.7.2010 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Gennaro Curia v. Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate (Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan ensimmäinen kohta — Kuudes arvonlisäverodirektiivi — Soveltamisala — Vapautukset arvonlisäverosta — 13 artiklan B kohdan d alakohdan 1 alakohta — Luottojen myöntäminen, välitys ja luoton hallinnointi — Koronkiskontalainat — Kansallisen lainsäädännön mukaan lainvastainen toiminta)

16

2010/C 288/27

Asia C-448/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 30.6.2010 — Royal Appliance International GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Aikaisempi tavaramerkki ”sensixx” — Sanamerkki ”Centrixx” — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Aikaisempaa tavaramerkkiä koskeva menettämisvaatimus — Kansallisissa tuomioistuimissa vireillä oleva oikeusriita — Vaatimus käsittelyn lykkäämisestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa)

17

2010/C 288/28

Asia C-498/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys 10.6.2010 — Thomson Sales Europe v. Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Tullikoodeksi — Tullien peruuttaminen — Tullien kantamatta jättäminen jälkitullauksin — Polkumyyntitullit — Ilmeisen huolimattomuuden puuttuminen — Sääntelyn monitahoisuus — Ammatillinen kokemus — Toimijan huolellisuus — Thaimaassa valmistetut väritelevisiot — Kannekelpoiset toimet)

17

2010/C 288/29

Asia C-352/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Provincial de Oviedo (Espanja) on esittänyt 13.7.2010 — Angel Lorenzo González Alonso v. Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

18

2010/C 288/30

Asia C-360/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgia) on esittänyt 19.7.2010 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (Sabam) v. Netlog NV

18

2010/C 288/31

Asia C-363/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugali) on esittänyt 21.7.2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues v. Companhia de Seguros Zurich SA

19

2010/C 288/32

Asia C-365/10: Kanne 22.7.2010 — Euroopan komissio v. Slovenian tasavalta

19

2010/C 288/33

Asia C-367/10 P: Valitus, jonka EMC Development AB on tehnyt 22.7.2010 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-432/05, EMC Development AB v. Euroopan komissio, 12.5.2010 antamasta tuomiosta

20

2010/C 288/34

Asia C-372/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Puolan tasavalta) on esittänyt 26.7.2010 — Pak-Holdco Sp zoo v. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

20

2010/C 288/35

Asia C-386/10 P: Valitus, jonka Chalkor AE Epexergasias Metallon on tehnyt 30.7.2010 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-21/05, Chalkor AE Epexergasias Metallon v. Euroopan komissio, 19.5.2010 antamasta tuomiosta

21

2010/C 288/36

Asia C-392/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 4.8.2010 — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas

21

2010/C 288/37

Asia C-402/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 6.8.2010 — Société Groupe Limagrain Holding v. FranceAgriMer

22

2010/C 288/38

Asia C-405/10: Amtsgericht Bruchsalin (Saksa) 10.8.2010 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö — Rikosasia, jossa vastaajana on Özlem Garenfeld

22

2010/C 288/39

Asia C-410/10: Kanne 17.8.2010 — Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

23

2010/C 288/40

Asia C-413/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Ordinario di Prato (Italia) on esittänyt 18.8.2010 — rikosoikeudenkäynti Michela Pulignania, Alfonso Picarielloa, Bianca Cillaa, Andrea Morettia, Mauro Bianconia, Patrizio Goria, Emilio Durantia ja Concetta Zungria vastaan

23

2010/C 288/41

Asia C-417/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte Suprema di Cassazione (Italia) on esittänyt 23.8.2010 — Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate v. 3 M Italia Spa

23

2010/C 288/42

Asia C-418/10: Valitus, jonka Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH on tehnyt 23.8.2010 asiassa T-60/09, Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 7.7.2010 annetusta tuomiosta, vastapuoli SMHV:n valituslautakunnassa: Stabilator sp zoo

24

2010/C 288/43

Asia C-420/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 23.8.2010 — Söll GmbH v. Tetra GmbH

25

2010/C 288/44

Asia C-427/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte Suprema di Cassazione (Italia) on esittänyt 31.8.2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., johon Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. on sulautunut v. Ministero dell’Economia e delle Finanze ja Agenzia delle Entrate

26

2010/C 288/45

Asia C-461/09 P: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 9.7.2010 — The Wellcome Foundation Ltd v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja Serono Genetics Institute SA (Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki FAMOXIN — Kansallisen sanamerkin LANOXIN haltijan esittämä mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus — Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkääminen)

26

2010/C 288/46

Asia C-200/08: Unionin tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 1.7.2010 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta

27

2010/C 288/47

Asia C-190/09: Unionin tuomioistuimen kahdeksannen jaoston puheenjohtajan määräys 7.7.2010 — Euroopan komissio v. Kyproksen tasavalta

27

2010/C 288/48

Asia C-299/09: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 25.5.2010 (Nejvyšší správní soudin (Tšekin tasavalta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — DAR Duale Abfallwirtschaft und Verwertung Ruhrgebiet GmbH v. Ministerstvo životního prostředí

27

2010/C 288/49

Asia C-527/09: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.6.2010 — Euroopan komissio v. Viron tasavalta

27

2010/C 288/50

Asia C-88/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 19.7.2010 (Tribunale di Palermon (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale v. Seasoft Spa

27

2010/C 288/51

Asia C-100/10: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 12.7.2010 — Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta

27

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2010/C 288/52

Asia T-359/04: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — British Aggregates ym. v. komissio (Valtiontuet — Yhdistyneessä kuningaskunnassa kiviaineksista maksettava ympäristövero — Pohjois-Irlantia koskeva poikkeus — Vastustamatta jättämistä koskeva komission päätös — Vakavat vaikeudet — Valtiontuesta ympäristönsuojelulle annetut yhteisön suuntaviivat)

28

2010/C 288/53

Asia T-29/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Deltafina v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Espanjan raakatupakan osto- ja ensijalostusmarkkinat — Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen — Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen — Väitetiedoksiannon ja riidanalaisen päätöksen vastaavuus — Puolustautumisoikeudet — Merkityksellisten markkinoiden määritteleminen — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Raskauttavat seikat — Johtajan rooli — Yhteistyö)

28

2010/C 288/54

Asia T-312/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — komissio v. Alexiadou (Välityslauseke — Sopimus, joka koskee vedenpitävän nahan tuottamiseen tarkoitetun teknologian kehittämishanketta — Sopimuksen täyttämättä jättäminen — Ennakolta maksettujen summien palauttaminen — Viivästyskorot — Asian palauttaminen unionin yleiseen tuomioistuimeen kumoamisen jälkeen — Menettely vastaajan poissa ollessa)

29

2010/C 288/55

Asia T-319/05: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Sveitsi v. komissio (Ulkosuhteet — Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimus lentoliikenteestä — Zürichin lentoaseman lähestymismenettelyjä koskevat Saksan liittotasavallan toimenpiteet — Asetus (ETY) N:o 2408/92 — Puolustautumisoikeudet — Syrjimättömyysperiaate — Suhteellisuusperiaate)

29

2010/C 288/56

Asia T-63/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Evropaïki Dynamiki v EMCDDA (Julkiset palveluhankinnat — EMCDDA:n tarjouspyyntömenettely — Tietokoneohjelmien ohjelmointi- ja neuvontapalveluiden tarjoaminen — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Ilmeinen arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Avoimuus — Hyvän hallinnon periaate — Perusteluvelvollisuus)

30

2010/C 288/57

Asia T-119/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Usha Martin v. neuvosto ja komissio (Polkumyynti — Muun muassa Intiasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonti — Sitoumuksen rikkominen — Suhteellisuusperiaate — Asetuksen (EY) N:o 384/96 8 artiklan 1, 7 ja 9 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 1225/2009 8 artiklan 1, 7 ja 9 kohta))

30

2010/C 288/58

Asia T-155/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Tomra Systems ym. v. komissio (Kilpailu — Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö — Juomapakkausten palautusautomaattien markkinat — Päätös, jolla EY 82 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen todetaan — Yksinoikeussopimukset, määrälliset sitoumukset ja uskollisuusalennukset osana strategiaa kilpailijoiden sulkemiseksi markkinoilta — Sakko — Oikeasuhteisuus)

31

2010/C 288/59

Asia T-264/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — CSL Behring v. komissio ja EMEA (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Harvinaislääkkeeksi määrittelemistä koskeva menettely — Hakemus ihmisen fibrinogeenin määrittelemiseksi harvinaislääkkeeksi — Velvoite tehdä hakemus lääkkeen määrittelemiseksi harvinaislääkkeeksi ennen tämän lääkkeen markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen tekemistä — EMEA:n päätös hakemuksen pätevyydestä)

31

2010/C 288/60

Asia T-300/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Internet-portaalin hallintaa ja ylläpitoa koskevien tietotekniikkapalveluiden tarjoaminen — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Avoimuus)

32

2010/C 288/61

Asia T-348/07: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Al-Aqsa v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat terrorismin torjumiseksi toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Yhteinen kanta 2001/931/YUTP ja asetus (EY) N:o 2580/2001 — Kumoamiskanne — Vaatimusten mukauttaminen — Tuomioistuinvalvonta — Varojen jäädyttämistä koskevan unionin toimenpiteen täytäntöönpanon edellytykset)

32

2010/C 288/62

Asia T-70/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Axis v. SMHV — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ETRAX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, joissa on sanaosat ETRA I+D — Suhteellinen hylkäysperuste — Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 49 säännön 1 kohta ja asetuksen (EY) N:o 40/94 59 artikla (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 60 artikla))

33

2010/C 288/63

Asia T-74/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Now Pharm v. komissio (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Harvinaislääkkeeksi määrittelemisessä noudatettava menettely — Hakemus Extrait liquide spécial de Chelidonii radix (Ukrain) — nimisen lääkkeen määrittelemisestä harvinaislääkkeeksi — Komission päätös harvinaislääkkeeksi määrittelemisen epäämisestä)

33

2010/C 288/64

Asia T-152/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Kido v. SMHV — Amberes (SCORPIONEXO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SCORPIONEXO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki ESCORPION — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

34

2010/C 288/65

Asia T-233/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2010 — MPDV Mikrolab v. SMHV (ROI ANALYZER) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ROI ANALYZER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

34

2010/C 288/66

Asia T-387/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Evropaïki Dynamiki v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Julkaisutoimiston tarjouspyyntömenettely — Tietotekniikkapalvelujen tarjoaminen — Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen — Kumoamiskanne — Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet ja yksityiskohtaisemmat ratkaisuperusteet — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertainen kohtelu — Avoimuus — Ilmeinen arviointivirhe — Harkintavallan väärinkäyttö — Vahingonkorvausvaatimus)

35

2010/C 288/67

Asia T-458/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Wilfer v. SMHV (Représentation d'une tête de guitare) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus, joka koskee hopeanväristä, harmaata ja ruskeaa kitaran lapaa esittävän kuvamerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäinen virke (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke) — Yhdenvertainen kohtelu)

35

2010/C 288/68

Asia T-472/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.9.2010 — Companhia Muller de Bebidas v. SMHV — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin 61 A NOSSA ALEGRIA rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki CACHAÇA 51 ja aikaisemmat kansalliset kuviomerkit Cachaça 51 ja Pirassununga 51 — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

36

2010/C 288/69

Asia T-505/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Nadine Trautwein Rolf Trautwein v. SMHV (Hunter) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Hunter rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Tavaramerkkihakemuksessa mainitun tavaraluettelon rajoittaminen)

36

2010/C 288/70

Asia T-575/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — 4care v. SMHV — Laboratorios Diafarm (Acumed) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Acumed rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki AQUAMED ACTIVE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Tavaroiden samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

37

2010/C 288/71

Asia T-582/08: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — Carpent Languages v. komissio (Julkiset palveluhankinnat — Yhteisön tarjouspyyntömenettely — Kokousten ja konferenssien järjestäminen — Tarjoajan tekemän tarjouksen hylkääminen — Sopimuksen tekeminen toisen tarjoajan kanssa — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu)

37

2010/C 288/72

Asia T-64/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Micro Shaping v. SMHV (packaging) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin packaging rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

38

2010/C 288/73

Asia T-91/09 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.9.2010 — Skareby v. komissio (Valitus — Henkilöstö — Virkamiehet — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2005 arviointikierros — Ajanjaksolta tammikuusta syyskuuhun 2005 laadittu yksinkertaistettu kertomus — Vuoden 2004 urakehitystä koskevassa kertomuksessa, joka oli osittain kumottu valituksenalaisen tuomion antamisen jälkeen, olevien arviointien käyttäminen sellaisenaan uudelleen)

38

2010/C 288/74

Asia T-106/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2010 — adp Gauselmann v. SMHV — Maclean (Archer Maclean’s Mercury) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin Archer Maclean’s Mercury rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki Merkur — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

39

2010/C 288/75

Asia T-112/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Icebreaker v. SMHV — Gilmar (ICEBREAKER) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ICEBREAKER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki ICEBERG — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Rekisteröinnin osittainen hylkääminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

39

2010/C 288/76

Asia T-369/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.9.2010 — Quinta do Portal v. SMHV — Vallegre (PORTO ALEGRE) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki PORTO ALEGRE — Aikaisempi kansallinen sanamerkki VISTA ALEGRE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

40

2010/C 288/77

Asia T-475/08 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 29.7.2010 — Duta v. tuomioistuin (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Lakimiesavustajan tehtävät — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat)

40

2010/C 288/78

Asia T-58/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2010 — Schemaventotto v. komissio (Kumoamiskanne — Yrityskeskittymät — Keskittymähankkeesta luopuminen — Päätös asetuksen (EY) N:o 139/2004 21 artiklan 4 kohdan nojalla aloitetun menettely päättämisestä — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Tutkimatta jättäminen)

41

2010/C 288/79

Asia T-15/10 R II: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 8.9.2010 — Noko Ngele v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Välitoimihakemus — Uusi hakemus — Tutkimatta jättäminen)

41

2010/C 288/80

Asia T-305/10: Kanne 23.7.2010 — Hartmann-Lamboy v. SMHV — Diptyque (DYNIQUE)

41

2010/C 288/81

Asia T-323/10: Kanne 3.8.2010 — Chabou v. SMHV — Chalou Kleiderfabrik (CHABOU)

42

2010/C 288/82

Asia T-325/10: Kanne 3.8.2010 — Iliad ym. v. komissio

43

2010/C 288/83

Asia T-326/10: Kanne 10.8.2010 — Fraas v. SMHV (Ruutukuvio, jonka värit ovat vaaleanharmaa, tummanharmaa, beige, tummanpunainen ja ruskea)

43

2010/C 288/84

Asia T-327/10: Kanne 10.8.2010 — Fraas v. SMHV (Ruutukuvio, jonka värit ovat musta, tummanharmaa, vaaleanharmaa ja tummanpunainen)

44

2010/C 288/85

Asia T-328/10: Kanne 10.8.2010 — Fraas v. SMHV (Ruutukuvio, jonka värit ovat tummanharmaa, vaaleanharmaa, beige ja tummanpunainen)

44

2010/C 288/86

Asia T-329/10: Kanne 10.8.2010 — Fraas v. SMHV (Ruutukuvio, jonka värit ovat musta, harmaa, beige ja tummanpunainen)

45

2010/C 288/87

Asia T-334/10: Kanne 10.8.2010 — Leifheit v. SMHV-Vermop Salmon (Twist System)

45

2010/C 288/88

Asia T-337/10: Kanne 17.8.2010 — Seatech International ym. v. neuvosto ja komissio

46

2010/C 288/89

Asia T-338/10: Kanne 18.8.2010 — Komissio v. Tornasol Films

47

2010/C 288/90

Asia T-339/10: Kanne 9.8.2010 — Cosepuri v. Euroopan elintarvikevirasto

47

2010/C 288/91

Asia T-340/10: Kanne 20.8.2010 — CTG Luxembourg PSF SA v. unionin tuomioistuin

48

2010/C 288/92

Asia T-342/10: Kanne 23.8.2010 — Hartmann v. SMHV — Mölnlycke Health Care (MESILETTE)

49

2010/C 288/93

Asia T-343/10: Kanne 18.8.2010 — Etimine ja Etiproducts v. ECHA

49

2010/C 288/94

Asia T-344/10: Kanne 20.8.2010 — UPS Europe ja United Parcel Service Deutschland v. komissio

50

2010/C 288/95

Asia T-346/10: Kanne 18.8.2010 — Borax Europe Ltd v. ECHA

51

2010/C 288/96

Asia T-347/10: Kanne 27.8.2010 — Adelholzener Alpenquellen v. SMHV (sellaisen pullon muoto, jossa on korkokuvana kolme vuorenhuippua)

52

2010/C 288/97

Asia T-348/10: Kanne 16.8.2010 — Panzeri v. SMHV — Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)

52

2010/C 288/98

Asia T-349/10: Kanne 26.8.2010 — Milux v. SMHV (OVUMCONTROL)

53

2010/C 288/99

Asia T-350/10: Kanne 26.8.2010 — Milux v. SMHV (HEARTCONTROL)

53

2010/C 288/00

Asia T-351/10: Kanne 26.8.2010 — Milux v. SMHV (VESICACONTROL)

54

2010/C 288/01

Asia T-352/10: Kanne 26.8.2010 — Milux v. SMHV (RECTALCONTROL)

54

2010/C 288/02

Asia T-353/10: Kanne 31.8.2010 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. komissio

55

2010/C 288/03

Asia T-356/10: Kanne 23.8.2010 — Nike International v. SMHV — Deichmann (VICTORY RED)

55

2010/C 288/04

Asia T-357/10: Kanne 27.8.2010 — Kraft Foods Schweiz v. SMHV — Compañía Nacional de Chocolates (CORONA)

56

2010/C 288/05

Asia T-359/10: Kanne 25.8.2010 — Ecologistas en Acción-CODA v. komissio

57

2010/C 288/06

Asia T-362/10: Kanne 27.8.2010 — Vtesse Networks v. komissio

57

2010/C 288/07

Asia T-363/10: Kanne 27.8.2010 — Abbott Laboratories v. SMHV

58

2010/C 288/08

Asia T-364/10: Kanne 2.9.2010 — Duravit ym. v. komissio

59

2010/C 288/09

Asia T-366/10 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 1.9.2010 virkamiestuomioistuimen asiassa F-78/09, Luigi Marcuccio v. komissio, 22.6.2010 antamasta määräyksestä

60

2010/C 288/10

Asia T-368/10: Kanne 3.9.2010 — Rubinetteria Cisal v. komissio

61

2010/C 288/11

Asia T-370/10: Kanne 30.8.2010 — Rubinetterie Teorema v. komissio

62

2010/C 288/12

Asia T-371/10: Kanne 7.9.2010 — Amor v. SMHV — Jablonex Group (AMORIKE)

62

2010/C 288/13

Asia T-376/10: Kanne 7.9.2010 — Mamoli Robinetteria v. komissio

63

2010/C 288/14

Asia T-380/10: Kanne 8.9.2010 — Wabco Europe ym. v. komissio

64

2010/C 288/15

Asia T-384/10: Kanne 8.9.2010 — Espanjan kuningaskunta v. komissio

64

2010/C 288/16

Asia T-170/03: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.9.2010 — British American Tobacco (Investments) v. komissio

65

2010/C 288/17

Asia T-34/06: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.9.2010 — Universal v. komissio

65

2010/C 288/18

Asia T-88/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.9.2010 — Fabryka Samochodòw Osobowych v. komissio

66

2010/C 288/19

Yhdistetyt asiat T-440/07 ja T-1/08: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.9.2010 — Huta Buczek ja Buczek v. komissio

66

2010/C 288/20

Asia T-125/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 2.9.2010 — Gruener Janura v. SMHV — Centum Aqua Marketing (Hundertwasser)

66

2010/C 288/21

Asia T-505/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.9.2010 — Carlyle v. SMHV — MRP Consult (CAFE CARLYLE)

66

2010/C 288/22

Asia T-506/09: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.9.2010 — Carlyle v. SMHV — MRP Consult (THE CARLYLE)

66

2010/C 288/23

Asia T-49/10: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.8.2010 — Footwear v. SMHV — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

66

 

Virkamiestuomioistuin

2010/C 288/24

Asia F-27/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Hanschmann v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

67

2010/C 288/25

Asia F-28/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Kipp v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

67

2010/C 288/26

Asia F-34/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Sluiter v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

68

2010/C 288/27

Asia F-35/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Visser-Fornt Raya v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

68

2010/C 288/28

Asia F-36/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Armitage-Wilson v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

69

2010/C 288/29

Asia F-37/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Doyle v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

69

2010/C 288/30

Asia F-38/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Martin v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

70

2010/C 288/31

Asia F-39/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Goddijn v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

70

2010/C 288/32

Asia F-41/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Roumimper v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

71

2010/C 288/33

Asia F-42/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Esneau-Kappé v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

71

2010/C 288/34

Asia F-44/09: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Knöll v. Euroopan poliisivirasto (Europol) (Henkilöstö — Europolin henkilöstö — Sopimuksen uudistamatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa oleva sopimus — Europolin henkilöstösääntöjen 6 artikla — Puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaate)

72

2010/C 288/35

Asia F-91/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 9.7.2010 — Marcuccio v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Kohtuullinen määräaika vahingonkorvausvaatimuksen esittämiselle — Vaatimus on esitetty liian myöhään)

72

2010/C 288/36

Asia F-103/09: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 13.7.2010 — Allen ym. v. komissio (Henkilöstö — JET-hankkeen yhteydessä palvelukseen otettu henkilöstö — Vahingonkorvauskanne — Kohtuullinen aika — Kohtuullinen aika on ylitetty)

72

2010/C 288/37

Asia F-11/10: Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 29.6.2010 — Palou Martínez v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Myöhästyminen — Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen — Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan e alakohta)

73

2010/C 288/38

Asia F-65/10: Kanne 6.8.2010 — Mata Blanco v. komissio

73

2010/C 288/39

Asia F-66/10: Kanne 17.8.2010 — De Britto Patricio-Dias v. komissio

74

2010/C 288/40

Asia F-67/10: Kanne 18.8.2010 — Marcuccio v. komissio

74

2010/C 288/41

Asia F-68/10: Kanne 20.8.2010 — Behnke v. komissio

74

2010/C 288/42

Asia F-69/10: Kanne 24.8.2010 — Marcuccio v. komissio

75

2010/C 288/43

Asia F-70/10: Kanne 27.8.2010 — Hidalgo v. Euroopan parlamentti

75

2010/C 288/44

Asia F-30/06: Virkamiestuomioistuimen määräys 30.6.2010 — Hanot v. komissio

76

2010/C 288/45

Asia F-86/06: Virkamiestuomioistuimen määräys 26.7.2010 — Vereecken v. komissio

76

2010/C 288/46

Asia F-26/07: Virkamiestuomioistuimen määräys 9.7.2010 — Potoms ja Scillia v. parlamentti

76

2010/C 288/47

Asia F-29/07: Virkamiestuomioistuimen määräys 26.7.2010 — Quadu v. parlamentti

76


FI

 

Top