Help Print this page 

Document C:2007:223:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 223, 22. syyskuuta 2007

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 223

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
22. syyskuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Tuomioistuin

2007/C 223/01

Ammattieettiset säännöt

1

2007/C 223/02

Tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallinen lehtiEUVL C 211, 8.9.2007

3


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Tuomioistuin

2007/C 223/03

Asia C-298/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 22.6.2007 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. deutsche internet versicherung AG

4

2007/C 223/04

Asia C-301/07: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 26.6.2007 — PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH

4

2007/C 223/05

Asia C-322/07 P: Valitus, jonka Papierfabrik August Koehler AG on tehnyt 12.7.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-109/02 (Bolloré v. komissio), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton v. komissio), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. komissio), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler v. komissio), T-126/02 (M-real Zanders v. komissio), T-128/02 (Papeteries Mougeot v. komissio), T-129/02 (Torraspapel v. komissio), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles v. komissio) ja T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga v. komissio), 26.4.2007 antamasta tuomiosta

5

2007/C 223/06

Asia C-327/07 P: Valitus, jonka Bolloré SA on tehnyt 13.7.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) yhdistetyissä asioissa T-109/02 (Bolloré v. komissio), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton v. komissio), T-122/02 (Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. komissio), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler v. komissio), T-126/02 (M-real Zanders v. komissio), T-128/02 (Papeteries Mougeot v. komissio), T-129/02 (Torraspapel v. komissio), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles v. komissio) ja T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga v. komissio), 26.4.2007 antamasta tuomiosta

6

2007/C 223/07

Asia C-334/07 P: Valitus, jonka Euroopan yhteisöjen komissio on tehnyt 18.7.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides laajennettu jaosto) asiassa T-357/02, Freistaat Sachsen v. Euroopan yhteisöjen komissio, 3.5.2007 antamasta tuomiosta

6

2007/C 223/08

Asia C-338/07 P: Valitus, jonka Distribuidora Vizcaína de Papeles, S.L. on tehnyt 20.7.2007 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) yhdistetyissä asioissa T-109/02 (Bolloré v. komissio), T-118/02 (Arjo Wiggins Appleton v. komissio), T-122/02 (Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld v. komissio), T-125/02 (Papierfabrik August Koehler v. komissio), T-126/02 (M-real Zanders v. komissio), T-128/02, Papeteries Mougeot v. komissio), T-129/02 (Torraspapel v. komissio), T-132/02 (Distribuidora Vizcaína de Papeles v. komissio) ja T-136/02 (Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga v. komissio), 26.4.2007 antamasta tuomiosta

7

2007/C 223/09

Asia C-347/07: Kanne 25.7.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

8

2007/C 223/10

Asia C-368/07: Kanne 2.8.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Italian tasavalta

8

2007/C 223/11

Asia C-370/07: Kanne 3.8.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan unionin neuvosto

9

2007/C 223/12

Asia C-382/07: Kanne 8.8.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Portugalin tasavalta

9

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

2007/C 223/13

Asia T-6/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.7.2007 — wheyco v. komissio (Valtiontuki — Kannustava osatekijä — Kumoamiskanne — Toimi, jolla on sitovia oikeusvaikutuksia — Oikeussuojan tarve — Tutkimatta jättäminen)

10

2007/C 223/14

Asia T-252/06 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 12.7.2007 — Beau v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ammattitauti — Valitus, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat — Selvästi perusteeton valitus)

10

2007/C 223/15

Asia T-415/06 P: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.7.2007 — De Smedt v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Entinen ylimääräinen toimihenkilö — Vaatimus määrittää uudelleen palkkaluokka, joka vahvistettiin palvelukseenoton yhteydessä — Selvästi perusteeton valitus)

11

2007/C 223/16

Asia T-31/07 R: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 19.7.2007 — Du Pont de Nemours (Ranska) ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Direktiivi 91/414/ETY — Tutkittavaksi ottaminen — Fumus boni juris — Kiireellisyys — Intressivertailu)

11

2007/C 223/17

Asia T-263/07: Kanne 17.7.2007 — Viro v. komissio

12

2007/C 223/18

Asia T-267/07: Kanne 9.7.2007 — Italia v. Euroopan yhteisöjen komissio

12

2007/C 223/19

Asia T-268/07: Kanne 19.9.2007 — Agrícola del Sureste v. neuvosto ja komissio

13

2007/C 223/20

Asia T-269/07: Kanne 19.7.2007 — Mediterráneo Algodón v. neuvosto ja komissio

13

2007/C 223/21

Asia T-270/07: Kanne 19.7.2007 — Devisa v. neuvosto ja komissio

14

2007/C 223/22

Asia T-271/07: Kanne 19.7.2007 — Eurosemillas v. neuvosto ja komissio

14

2007/C 223/23

Asia T-272/07: Kanne 19.7.2007 — Surcotton v. neuvosto ja komissio

14

2007/C 223/24

Asia T-274/07: Kanne 19.7.2007 — Zhejiang Harmonic Hardware Products v. neuvosto

15

2007/C 223/25

Asia T-285/07: Kanne 18.7.2007 — Italia v. parlamentti ja komissio

15

2007/C 223/26

Asia T-287/07: Kanne 25.7.2007 — cApStAn v. komissio

16

2007/C 223/27

Asia T-293/07 P: Valitus, jonka Alessandro Lofaro on tehnyt 3.8.2007 virkamiestuomioistuimen yhdistetyissä asioissa F-27/06 ja F-75/06, Lofaro v. komissio, 24.5.2007 tekemästä määräyksestä

16

2007/C 223/28

Asia T-272/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 29.6.2007 — Keppenne v. komissio

17

2007/C 223/29

Asia T-411/04: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 29.6.2007 — Keppenne v. komissio

17

2007/C 223/30

Asia T-326/05: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 9.7.2007 — Rath/SMHV v. AstraZeneca (VIXACOR)

17

2007/C 223/31

Asia T-114/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 12.7.2007 — Globe v. komissio

17

 

Euroopan unionin virkamiestuomioistuin

2007/C 223/32

Asia F-133/06: Kanne 11.7.2007 — Marcuccio v. Euroopan yhteisöjen komissio

18

2007/C 223/33

Asia F-18/07: Kanne 10.7.2007 — Luigi Marcuccio v. Euroopan yhteisöjen komissio

18

2007/C 223/34

Asia F-20/07: Kanne 27.6.2007 — Marcuccio v. komissio

19

2007/C 223/35

Asia F-21/07: Kanne 4.6.2007 — Marcuccio v. komissio

20

2007/C 223/36

Asia F-70/07: Kanne 23.7.2007 — Marcuccio v. komissio

20

2007/C 223/37

Asia F-74/07: Kanne 3.7.2007 — Meierhofer v. komissio

21

2007/C 223/38

Asia F-77/07: Kanne 31.7.2007 — Labate v. komissio

22


FI

 

Top