Help Print this page 

Document C:1998:001:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 1, 03. tammikuuta 1998

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 1
41. vuosikerta
3. tammikuuta 1998
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

I Tiedonantoja
Neuvosto
98/C 1/01Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien julistus annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, monimuotoisuuden kunnioittamisesta sekä rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta 1
98/C 1/02Neuvoston päätöslauselma, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, Euroopan unionin kielten varhaisopetuksesta 2
98/C 1/03Neuvoston päätelmät, annettu 16 päiväna joulukuuta 1997, kouluopetuksen laadun arvioinnista 4
98/C 1/04Neuvoston päätelmät, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, musiikin asemasta Euroopassa 6
Komissio
98/C 1/05Ecu - Euroopan rahapoliittisen instituutin ecuina suorittamiinsa toimiin soveltama korkokanta tammikuuksi 1998 8
98/C 1/06Valtion tuen hyväksyminen - Toimenpiteet, jotka eivät ole tukea EHTY-Sopimuksen 4 artiklan c alakohdan mukaisessa merkityksessä (1) 9
98/C 1/07Ilmoitus Puolasta peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta 10
98/C 1/08Ilmoitus yhden tai useamman polkumyynnin vastaisen toimenpiteen päättymisestä 11
98/C 1/09Ilmoitus tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon lähestyvästä päättymisestä 12
II Valmistavat säädökset
Komissio
98/C 1/10Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi, jolla perustetaan sisämarkkinoiden välillisen verotuksen järjestelmien toimintaa vahvistava yhteisön toimintaohjelma (Fiscalis-ohjelma) 13
98/C 1/11Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi sisämarkkinoiden toteuttamiseksi tarvittavan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten virkamiesten vaihtoa jäsenvaltioiden hallintojen välillä koskevasta toimintasuunnitelmasta 22 päivänä syyskuuta 1992 tehdyn päätöksen 92/481/ETY muuttamisesta (KAROLUS-ohjelma) 18
98/C 1/12Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) maito- ja maitotuotealan lisämaksusta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3950/92 muuttamisesta 20
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Top