Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sopimukseen liitetyt julistukset ja pöytäkirjat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Sopimukseen liitetyt julistukset ja pöytäkirjat

JOHDANTO

Nizzan sopimukseen liitettiin lukuisia lisäpöytäkirjoja ja hallitustenvälisen konferenssin antamia julistuksia. Pöytäkirjat ovat oikeudellisesti samanarvoisia kuin itse sopimus, jonka liitteenä ne ovat. Julistusten arvo on poliittinen.

Sopimukseen kuuluu neljä pöytäkirjaa, jotka ovat

Julistuksia on yhteensä 24, ja ne koskevat pääasiassa

  • unionin tulevaisuutta
  • Eurooppa-neuvoston kokouspaikkaa
  • määräenemmistökynnystä
  • jäsenvaltioiden yhteistä kantaa liittymisneuvotteluja varten parlamentin edustajien määrän jakautumisesta, äänten painotuksesta neuvostossa, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kokoonpanosta 27 jäsenvaltion unionissa
  • yhteisöjen tuomioistuinta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta.

JULISTUS UNIONIN TULEVAISUUDESTA

Nizzan sopimukseen liitetyssä julistuksessa N:o 23 jäsenvaltiot toivoivat perusteellisemman ja laaja-alaisemman keskustelun käynnistämistä unionin tulevaisuudesta. Keskustelu keskittyi neljään pohdittavaan pääasiaan, joita olivat

  • toimivallan jako
  • perusoikeuskirjan asema
  • perussopimusten yksinkertaistaminen
  • kansallisten kansanedustuslaitosten asema.

Julistuksen mukaan valmistelujen suorittamisen jälkeen uusi hallitustenvälinen konferenssi kutsutaan koolle vuonna 2004. Konferenssiin voivat osallistua ehdokasvaltiot, jotka ovat saattaneet päätökseen liittymisneuvottelunsa unionin kanssa.

Julistuksessa ehdotettiin siis toimielinten uudistamisen jatkamista vuoden 2000 hallitustenvälisen konferenssin tuloksia pidemmälle, jotta löydettäisiin toimiva ratkaisu siihen, miten 27:stä tai useammasta jäsenvaltiosta koostuva laajentunut unioni saadaan toimimaan tehokkaasti ja demokraattisesti.

EUROOPPA-NEUVOSTON KOKOUSPAIKKA

Nizzan sopimukseen liitetyn julistuksen N:o 22 mukaan "vuodesta 2002 alkaen yksi Eurooppa-neuvoston kokous kunakin puheenjohtajakautena pidetään Brysselissä. Kun unionissa on kahdeksantoista jäsentä, kaikki Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä." Julistus koskee vain Eurooppa-neuvoston virallisia kokouksia, joten puheenjohtajavaltiot voivat vapaasti järjestää epävirallisia Eurooppa-neuvoston kokouksia valitsemassaan paikassa.

EHTY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMISEN TALOUDELLISET SEURAUKSET

Pöytäkirjan mukaan EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen heinäkuussa 2002 kaikki Euroopan hiili- ja teräsyhteisön varat ja vastuut siirretään Euroopan yhteisölle. Laskettu nettovarallisuus käytetään hiili- ja terästeollisuuteen liittyvien alojen tutkimukseen.

Viimeisin päivitys 13.09.2007

Top