Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aihekohtaiset toimenpiteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Aihekohtaiset toimenpiteet

JOHDANTO

Nizzan sopimuksen pääaiheena ovat Amsterdamin sopimuksessa auki jääneet kysymykset. Sopimukseen sisältyy kuitenkin myös muitakin kuin toimielimiä koskevia muutoksia. Tärkeimpiä muutoksia ovat seuraavat:

  • otetaan käyttöön mekanismi, jolla jäsenvaltioita voidaan estää rikkomasta unionin perustan muodostavia pääperiaatteita
  • lujitetaan unionin puolustusvalmiutta
  • määritellään Eurojustin tehtävät
  • luodaan oikeusperusta, jonka nojalla yhteisön lainsäätäjä voi vahvistaa Euroopan tason poliittisten puolueiden säännöt
  • perustetaan sosiaalisen suojelun komitea.

PERUSOIKEUDET

Jo Amsterdamin sopimuksessa korostettiin ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamista. Tästä ovat osoituksena Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (sopimus EU:sta) 6 artiklan muuttaminen ja saman sopimuksen 7 artikla, jossa määrätään näitä periaatteita mahdollisesti rikkovia jäsenvaltioita koskevasta menettelystä. Tätä menettelyä täydennetään Nizzan sopimuksella lisäämällä siihen ehkäisemismekanismi.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan nojalla Eurooppa-neuvosto voi siis todeta, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti näitä oikeuksia. Jos tällainen rikkominen on todettu, neuvosto voi pidättää tietyt asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet (esimerkiksi kyseisen jäsenvaltion äänioikeuden neuvostossa). Nizzan sopimukseen sisältyvä ennaltaehkäisevä määräys täydentää tätä menettelyä. Neuvosto voi jäsenvaltioiden yhden kolmasosan, Euroopan parlamentin tai komission perustellusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon saatuaan todeta jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio rikkoo vakavasti perusoikeuksia, ja antaa sille aiheellisia suosituksia. Edellä 7 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 46 artikla) yksinomaan menettelyä koskeviin sääntöihin liittyvissä riita-asioissa eikä sen tehtävänä ole arvioida tämän määräyksen nojalla tehtyjen päätösten perusteita tai aiheellisuutta.

TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS

Amsterdamin sopimuksessa esiteltiin kaksi uutta näkökohtaa: yhteisen turvallisuuspolitiikan asteittainen määrittely ja Länsi-Euroopan unionin (WEU) mahdollinen sulauttaminen unioniin. Tämän vuoksi Nizzan sopimus sisältää joitakin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevia lisämuutoksia.

Sillä muutetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklaa siten, että unionin ja WEU:n suhteisiin liittyvät määräykset poistetaan (WEU:n kriisinhallintatehtävien siirtäminen unionille).

Lisäksi vahvistetaan poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaa (COPS, joka on sopimuksessa annettu uusi nimi komitealle). Tämä komitea on EU:n pysyvä sotilaspoliittinen elin, joka käsittelee unionin itsenäiseen ja operatiiviseen puolustuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaan neuvosto voi kriisinhallintaoperaation toteuttamiseksi ja sen keston ajaksi, joista neuvosto päättää, valtuuttaa komitean tekemään asianmukaisia, operaation poliittista valvontaa ja strategista johtoa koskevia päätöksiä.

RIKOSOIKEUDELLINEN YHTEISTYÖ

Nizzan sopimuksessa täydennetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 31 artiklaa lisäämällä siihen Eurojustin (Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö) tehtävien kuvausta koskeva maininta. Eurojustin tehtävänä on osana rikosoikeudellista yhteistyötä tehostaa syytteeseenpanomenettelyistä vastaavien kansallisten viranomaisten toimien koordinointia.

EUROOPAN TASON POLIITTISET PUOLUEET

Nizzan sopimuksella täydennettiin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (EY:n perustamissopimus) 191 artiklaa, jossa tunnustetaan Euroopan tason poliittisten puolueiden asema. Artiklaan lisätyn selkeän oikeusperustan nojalla yhteisön lainsäätäjä voi yhteispäätösmenettelyn mukaisesti vahvistaa Euroopan tasolla toimivien poliittisten puolueiden tunnustamisen edellytykset ja erityisesti niiden rahoitusta koskevat säännöt.

SOSIAALISEN SUOJELUN KOMITEA

Nizzan sopimuksella EY:n perustamissopimukseen lisättiin uusi artikla 144, jossa määritellään sosiaalisen suojelun komitean tehtävät. Neuvosto perusti tämän neuvoa-antavan komitean Lissabonin Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Sen tehtävänä on edistää yhteistyötä sosiaalisen suojelun alalla jäsenvaltioiden kesken ja komission kanssa.

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla

Aihe

EY:n perustamissopimus

144

Sosiaalisen suojelun komitea

191

Euroopan tason poliittiset puolueet

Sopimus Euroopan unionista

6 - 7

Perusoikeudet (mahdollinen rikkominen ja seuraamukset)

17

EU:n ja WEU:n suhteet

25

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (COPS)

31

Eurojust

Viimeisin päivitys 13.09.2007

Top