Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kausi-influenssarokotukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kausi-influenssarokotukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus 2009/1019/EU influenssarokotuksista

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Sen tavoitteena on kannustaa Euroopan unionin (EU) maita toteuttamaan terveydenhuollon toimenpiteitä kausi-influenssan torjumiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Haasteet

 • Influenssa on tarttuva virusperäinen hengitystieinfektio, jota esiintyy epidemioina talvikuukausien aikana. Se voi aiheuttaa vakavia, jopa kuolemaan johtavia komplikaatioita.
 • Lievempinä influenssakausina kuolemantapauksia on arviolta keskimäärin kahdeksan 100 000 henkeä kohden. Vakavamman influenssaepidemian yhteydessä määrä voi nousta jopa 44 henkeen.
 • Influenssaepidemiat saattavat ruuhkauttaa sairaalat ja terveydenhuoltopalvelut. Tämä lisää lääketieteellisten ja muiden resurssien käytöstä aiheutuvia suoria kustannuksia ja tuottavuuden heikkenemisestä ja työstä poissaolosta johtuvia välillisiä kustannuksia.

Rokotteen tehokkuus ja vaikuttavuus

 • Kausi-influenssaa voidaan hillitä rokotuksilla. Väestön riskiryhmät on rokotettava kausi-influenssaa vastaan. Rokotusten kattavuuden tehokas varmistaminen edellyttää myös rokotetoimituksiin ja rokotteiden antamiseen liittyvien logististen näkökohtien riittävää huomiointia.
 • On tärkeää toteuttaa toimia EU:n tasolla, jotta estetään vuosien 1918, 1957 ja 1968 kaltaisia pandemioita aiheuttavien uusien influenssaviruskantojen syntyminen.

Kansalliset suunnitelmat ja strategiat

 • Suosituksessa kannustetaan EU-maita ottamaan käyttöön rokotusten kattavuutta koskeva kansallinen suunnitelma tai strategia.
 • Tavoitteena oli saavuttaa 75 prosentin rokotuskattavuus riskiryhmiin kuuluvassa väestössä, mieluiten talveen 2014–2015 mennessä. Riskiryhmät määriteltiin Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) ohjeissa.
 • EU-maita kannustetaan raportoimaan vapaaehtoisesti Euroopan komissiolle suosituksen täytäntöönpanosta ja erityisesti riskiryhmissä saavutetusta rokotuskattavuudesta.
 • Lisäksi niitä kehotetaan toteuttamaan terveydenhuollon ammattihenkilöille ja riskiryhmiin kuuluville henkilöille sekä heidän perheenjäsenilleen suunnattuja tiedotuskampanjoita.
 • Komissiota kehotetaan raportoimaan neuvostolle määräajoin tämän suosituksen täytäntöönpanosta EU-mailta saatujen tietojen perusteella.

Arviointi

 • ECDC:n vuonna 2015 julkaiseman raportin mukaan kaikkien EU-maiden saattaa olla tarpeen tarkastella uudelleen menettelytapojaan kerätäkseen kattavammat ja tarkemmat tiedot kausi-influenssarokotusten kattavuudesta kohdeväestön osalta.
 • Siinä kehotetaan niitä EU-maita, jotka eivät seuraa rokotuskattavuutta ikääntyneiden ryhmissä, ottamaan käyttöön tällaisia seurantajärjestelmiä, jotta kansanterveysjärjestöt pysyvät ajan tasalla niiden edistymisestä ja tunnistavat kansallisten ja EU:n tavoitteiden saavuttamisen tiellä olevat esteet.
 • Raportissa todetaan, että yhä useammat maat ovat pystyneet antamaan tietoa esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstön ja raskaana olevien rokotuskattavuudesta, ja annetaan suosituksia korkeamman rokotuskattavuuden saavuttamiseksi ja seurannan tehostamiseksi tulevaisuudessa.
 • Vuonna 2015 komissio järjesti aiheesta korkean tason kuulemisen, jossa painotettiin tautienehkäisyn kasvavaa merkitystä terveydenhuoltomenojen osalta.

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Rokotuksia koskeva Euroopan komission verkkosivusto.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus 2009/1019/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2009, kausi-influenssarokotuksista (EUVL L 348, 29.12.2009, s. 71–72)

Viimeisin päivitys: 30.01.2017

Top