Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eCall-hätäpuhelujärjestelmän tavoitteena on nopeuttaa hätäavun saantia liikenneonnettomuuden uhreille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

eCall-hätäpuhelujärjestelmän tavoitteena on nopeuttaa hätäavun saantia liikenneonnettomuuden uhreille

eCall-järjestelmä aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvon anturit havaitsevat vakavan törmäyksen, ja lähettää hätäkeskukseen onnettomuustiedot niin, että ajoneuvon kuljettajille ja matkustajille voidaan lähettää apua nopeammin.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista.

TIIVISTELMÄ

eCall-järjestelmän tavoitteena on tarjota nopeaa apua vakavaan liikenneonnettomuuteen joutuneille Euroopan unionin maissa, Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.

eCall aktivoituu automaattisesti, kun ajoneuvon anturit havaitsevat vakavan törmäyksen. Järjestelmä soittaa automaattisesti eurooppalaisen hätänumeroon 112, muodostaa puhelinyhteyden asianmukaiseen hätäkeskukseen ja lähettää pelastuslaitokselle onnettomuustiedot, kuten onnettomuuden ajankohdan, kolariauton tarkan sijainnin ja auton kulkusuunnan (erityisen tärkeää moottoriteillä ja tunneleissa). Esimerkiksi vakavan onnettomuuden silminnäkijä voi lähettää eCall-hälytyksen myös manuaalisesti painamalla ajoneuvossa olevaa painiketta. Hätäkeskus saa nopeasti tiedon onnettomuudesta ja sijainnista.

eCall-järjestelmän lähettämien tietojen avulla hätäkeskus voi lähettää nopeammin apua ajoneuvon kuljettajille ja matkustajille ja auttaa siten pelastamaan henkiä ja hoitamaan loukkaantuneita nopeammin. Arvioiden mukaan eCall voi nopeuttaa hätäavun saantia 40 prosenttia taajama-alueilla ja 50 prosenttia maaseudulla auttaen pelastamaan jopa 2 500 henkeä vuodessa.

Liikenneturvallisuusetujen lisäksi eCall-järjestelmä auttaa myös vähentämään merkittävästi liikenneonnettomuuksien aiheuttamia liikenneruuhkia ja valvomattomien onnettomuuspaikkojen aiheuttamia lisäonnettomuuksia. eCall-järjestelmän mukana autoihin asennettavia lisälaitteita voidaan mahdollisesti käyttää myös muiden hätänumeroon 112 perustuvan eCall-järjestelmän kanssa toimivien tai siihen perustuvien hätäpalveluiden ja lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoamiseen.

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa direktiivissä 2010/40/EU yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen tarjoaminen (3 d artikla) on määritelty yhdeksi kuudesta ensisijaisesta toimesta, joille on laadittava sitovat määritykset (artikla 6).

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUVL L 207, 6.8.2010

Delegoituja säädöksiä

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 305/2013

23.4.2013

23.4.2013Asetuksen voimaantulopäivänä jo käytössä olevaa tietojärjestelmää koskevat säännökset: 23.4.2014

EUVL L 91, 3.4.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta. (COM(2013) 316 final, 13.6.2013 - ei julkaistu EUVL:ssä)

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta. (COM(2013) 315 final, 13.6.2013)

Euroopan komissio hyväksyi kesäkuussa 2013 kaksi ehdotusta sen varmistamiseksi, että lokakuuhun 2015 mennessä ajoneuvot soittavat automaattisesti hätäpuhelun vakavissa liikenneonnettomuuksissa. Lainsäädäntöehdotuksella varmistetaan, että lokakuusta 2015 alkaen kaikkiin uusiin henkilöautoihin ja kevyihin hyötyajoneuvoihin asennetaan hätänumeroon 112 perustuva eCall-hätäpuhelujärjestelmä ja että tarvittava infrastruktuuri eCall-hälytysten vastaanottamiseksi ja käsittelemiseksi otetaan käyttöön hätäkeskuksissa. Näin taataan EU:n laajuisen eCall-palvelun yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus.

Kun ehdotukset on hyväksytty neuvostossa ja parlamentissa, komission tavoitteena on, että eCall-palvelu on täysin toiminnassa koko EU:ssa (sekä Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä) vuoteen 2015 mennessä.

Viimeisin päivitys 24.01.2014

Top