Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvallinen elintarvikkeiden valmistus: yhteiset uuttoliuottimia koskevat vaatimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvallinen elintarvikkeiden valmistus: yhteiset uuttoliuottimia koskevat vaatimukset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/32/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistamisessa käytettäviä uuttoliuottimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EUVL L 141, 6.6.2009, s. 3–11). Linkki konsolidoituun toisintoon.

TIIVISTELMÄ

Liuotinuutto on tapa erotella yksittäiset ainesosat toisistaan liuottimen* avulla. Liuotinuuttoa käytetään elintarviketeollisuudessa. Sitä on säänneltävä ihmisten terveyden suojelemiseksi ja jotta menetelmän tuloksena syntyviä tuotteita voidaan myydä vapaasti koko Euroopan unionin (EU) alueella.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä korvataan aikaisempi lainsäädäntö, ja sen nojalla otetaan käyttöön erillinen luettelo uuttoliuottimista*, joita voidaan käyttää elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja raaka-aineiden hyvän valmistustavan mukaiseen valmistamiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sallitut uuttoliuottimet:

propaani

butaani

etyyliasetaatti

etanoli

hiilidioksidi

asetoni

typpioksidi.

EU-maat eivät saa kieltää, estää tai vaikeuttaa elintarvikkeiden tai niiden ainesosien myymistä, jos niissä käytetyt uuttoliuottimet täyttävät direktiivin säännökset.

EU-maat eivät saa sallia muiden aineiden ja materiaalien käyttöä uuttoliuottimina.

Kansalliset viranomaiset voivat tilapäisesti keskeyttää tai rajoittaa sallitun uuttoliuottimen käyttöä, jos viranomaisilla on yksityiskohtaiset perusteet sille, että uuttoliuottimen käyttö elintarvikkeissa saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle.

Kansallisten viranomaisten on ilmoitettava tästä viipymättä muille EU-maille ja Euroopan komissiolle, joka tutkii päätöksentekoa varten toimitetut todisteet.

Uuttoliuottimina käytettävien aineiden pakkauksiin, säilytysastioihin tai etiketteihin on kirjoitettava helposti näkyvällä, selkeästi luettavalla ja pysyvällä tavalla tiettyjä tietoja. Näihin kuuluvat

myyntinimitys

selkeä merkintä siitä, että aine soveltuu käytettäväksi elintarvikkeen tai sen ainesosien uutossa

erityiset varastointiohjeet.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

26. kesäkuuta 2009 alkaen.

KESKEISET TERMIT

* Liuotin: aine, jota käytetään elintarvikkeen liuottamiseen.

* Uuttoliuotin: liuotin, jota käytetään elintarvikkeiden valmistuksessa ja joka poistetaan myöhemmin. Uuttoliuotin voi jäädä elintarvikkeeseen tarkoituksettomana, mutta teknisesti väistämättömänä jäämänä tai johdannaisena.

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top