Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikearomit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikearomit

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1334/2008 elintarvikkeissa käytettävistä aromeista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella määritetään yleisvaatimukset aromien* turvalliselle käytölle elintarvikkeissa.

Sen liitteessä on luettelo hyväksytyistä aineista.

Siinä määritetään pakkausmerkintävaatimukset, joita on noudatettava.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella aromit eivät saa aiheuttaa turvallisuusriskiä kuluttajien terveydelle, eikä niiden käyttö saa johtaa heitä harhaan.

EU hyväksyi 1. lokakuuta 2012 luettelon hyväksytyistä aromeista. Vain niitä saa käyttää ja myydä EU:ssa. Luetteloa päivitetään säännöllisesti.

Asetuksessa on luettelo aineista, joita ei saa lisätä elintarvikkeisiin, kuten syaanivetohappo.

Tietyille aineille on asetettu enimmäismäärät, kuten esimerkiksi estragolille, jota esiintyy luontaisesti monenlaisissa tuotteissa, kuten alkoholipitoisissa tai alkoholittomissa juomissa, purukumissa, keitoissa ja kaloissa.

Yritysten kesken tai kuluttajille myytävien aromien on noudatettava tiukkoja pakkausmerkintäsääntöjä. Pakkauksessa tai säiliössä on esimerkiksi oltava joko maininta ”elintarvikekäyttöön” tai ”rajoitettuun elintarvikekäyttöön” .

Termiä ”luontainen” ei saa käyttää kuvaamaan aromia, ellei kyseessä ole suoraan eläin- tai kasviperäisestä lähteestä saatu aine.

Euroopan komissio voi pyytää aromien tuottajia tai käyttäjiä ilmoittamaan, kuinka paljon aromiainetta on 12 kuukauden jakson aikana käytetty.

Asetusta ei sovelleta aromiaineisiin, joilla on yksinomaan makea (kuten sokeri), suolainen (esim. suola) tai hapan maku, raakoihin elintarvikkeisiin eikä sekoituksiin, kuten tuoreisiin, kuivattuihin ja/tai pakastettuihin mausteisiin ja/tai yrtteihin, eikä tee- tai yrttiteesekoituksiin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 20. tammikuuta 2009.

TAUSTAA

Aromit (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen)

KESKEISET TERMIT

* Aromit: aineet, joilla parannetaan tai muokataan elintarvikkeen hajua ja makua. Yhteisillä EU-säännöillä ja standardeilla varmistetaan, että aromit eivät aiheuta uhkaa ihmisten terveydelle ja että niitä voidaan käyttää missä tahansa EU-maassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 34–50)

Asetuksen (EY) N:o 1334/2008 liitteisiin tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 26.11.2015

Top