Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja Latinalaisen Amerikan uudistettu kumppanuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:n ja Latinalaisen Amerikan uudistettu kumppanuus

Komissio esittelee uudistetun Latinalaista Amerikkaa koskevan strategian. EU:n ja Latinalaisen Amerikan välinen poliittinen vuoropuhelu ja yhteistyösuhteet ovat vahvistuneet viime vuosikymmenen aikana, mutta siitä huolimatta suhteissa on yhä monia haasteita. Tämän tiedonannon tarkoituksena on näin ollen toimia perustana uudenlaisen kumppanuuden määrittelylle.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 30 päivänä syyskuuta 2009, ”Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka: globaalien toimijoiden kumppanuus” (KOM(2009) 495 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Komissio esittelee uuden strategian Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan välisten yhteistyösuhteiden syventämiseksi. Aiemman tiiviimmän kumppanuuden painopisteitä on uudistettava mannerta koettelevia alueellisia ja globaaleja ongelmia vastaavalla tavalla.

Tällaisia ongelmia ovat erityisesti kansainvälisen talouskriisin vaikutukset, elintarvikkeiden hintavaihtelut ja ilmastonmuutos, mutta myös rikollisuuden torjunta. Uudistetun kumppanuuden tarkoituksena on tiivistää EU:n ja Latinalaisen Amerikan yhteistyötä myös kansainvälisten järjestöjen sisällä.

Tätä tarkoitusta varten komissio esittelee suosituksia, jotka on huomioitava EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian alueen maiden (LAC-maat) vuoden 2010 huippukokouksessa.

Alueiden välinen vuoropuhelu

EU:n ja LAC-maiden välistä vuoropuhelua on syvennettävä nykyisestä niin strategisten, poliittisten kuin alakohtaistenkin kysymysten osalta. Tätä varten komissio esittää seuraavat suositukset:

  • LAC-maiden huippukokousten yhteydessä on hyväksyttävä poliittisen toiminnan painopistealueita, jotka ovat yhdenmukaisia ministerikokouksissa päätettyjen painopisteiden kanssa
  • globaaleja kysymyksiä – kuten talousasioita, turvallisuutta, ihmisoikeuksia, ympäristöongelmia, ilmastonmuutosta, energia-asioita sekä tutkimusta ja innovointia – koskevaa poliittista vuoropuhelua on tiivistettävä
  • huumeidentorjuntaa ja maahanmuuton hallintaa koskevaa yhteistyötä ja vuoropuhelua on kehitettävä
  • osaamisen ja innovoinnin eri osa-alueiden kaikkien toimijoiden välille on luotava vuoropuhelua.

Alueellinen yhdentyminen ja yhteenkytkettävyys

Strategia tukee Latinalaisen Amerikan maiden alueellista yhdentymistä, joka on kestävän kehityksen ja kasvun merkittävä osatekijä. Yhdentymistä tukevat

  • Latinalaisen Amerikan eri alueiden sisäinen yhdentymiskehitys, kuten Keski-Amerikan maiden ja Andien yhteisön yhdentyminen
  • mantereen laajuiset institutionaaliset aloitteet, kuten Etelä-Amerikan kansojen unioni (UNASUR (ES)).

Tämän lisäksi Latinalaisen Amerikan investointivälineen (LAIF) (EN) (ES) (FR) perustamisen pitäisi edistää yhteenliitäntöjen ja infrastruktuurien kehittämistä. Sen rahoituksella on tuettava myös yritysten, sosiaalialan ja ympäristöalan kehittämistä.

Kahdenvälinen vuoropuhelu ja yhteistyö

Strategialla pyritään syventämään EU:n suhteita myös kuhunkin Latinalaisen Amerikan maahan erikseen etenkin aloilla, joilla EU:lla ja näillä mailla on yhteisiä etuja. Tämän vuoksi komissio esittää seuraavat suositukset:

  • olemassa olevien yhteistyösopimusten potentiaali on hyödynnettävä
  • vapaakauppasopimuksia on laadittava erityisesti Chilen ja Meksikon kauppaneuvotteluiden yhteydessä
  • Latinalaisen Amerikan maiden välisiä alueellisia ryhmittymiä on tuettava.

Yhteistyöohjelmat

Yhteistyö toteutetaan osittain EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan puitteissa. Näin ollen köyhyyden torjunta ja kestävä kehitys säilyvät toiminnan ensisijaisina tavoitteina. Strategialla edistetään myös yhteistyöpuitteiden monipuolistamista.

Tätä varten komissio esittää seuraavat suositukset:

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Madridin julistus (EN) (ES) (FR), EU:n ja LAC-maiden kuudes huippukokous, Madrid, Espanja, 18. toukokuuta 2010.

Viimeisin päivitys 03.02.2011

Top