Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tieteellinen ja teknologinen yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tieteellinen ja teknologinen yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa

Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja helpottaa tieteellistä ja teknologista yhteistyötä osapuolten välillä. Sopimus antaa ennen kaikkea Yhdysvaltojen ja EU:n tutkijoille mahdollisuuden osallistua vastavuoroisesti toistensa tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

SÄÄDÖKSET

98/591/EY: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 1998, tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välillä.

2009/306/EY: Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä 2009, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta ja muuttamisesta.

2014/240/EU: Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkamisesta.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä 2014/240/EU jatketaan alun perin Washingtonissa 5 päivänä joulukuuta 1997 allekirjoitettua Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevaa sopimusta uudella viisivuotiskaudella.

Päätöksen tarkoituksena on vahvistaa osapuolten välistä yhteistyötä yhteisillä painopistealueilla, joilla ne harjoittavat tieteellistä ja teknologista tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yhteistyötä tehdään seuraavilla aloilla:

 • ympäristö (mukaan lukien ilmastotutkimus)
 • biolääketiede ja terveys (mukaan lukien aids-tutkimus, tarttuvat taudit ja huumeiden väärinkäyttö)
 • maatalous
 • kalataloudellinen tutkimus
 • tekninen tutkimus
 • muu kuin ydinenergia
 • luonnonvarat
 • materiaalitieteet (mukaan lukien nanoteknologia) ja metrologia
 • tietotekniikka ja viestintätekniikka
 • telematiikka
 • bioteknologia
 • merentutkimus ja meriteknologia
 • sosiaalitieteellinen tutkimus
 • liikenne
 • turvallisuustutkimus
 • avaruustutkimus
 • tiede- ja teknologiapolitiikka, johtaminen, tutkijoiden koulutus ja liikkuvuus.

Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat toimet liittyvät tutkimusohjelmien täytäntöönpanoon, teknologian kehittämiseen ja demonstroimiseen edistämällä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja EU-maiden yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen kanssa ja niiden välillä. Toimilla pyritään myös edistämään tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta sekä tutkimustulosten levittämistä ja optimointia teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevien ehtojen mukaisesti.

Osapuolet helpottavat tutkijoiden ja tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvassa toiminnassa käytettävien välineiden pääsyä alueelleen. Yhteinen neuvoa-antava ryhmä vastaa koordinoinnista ja kokoontuu yleensä kerran vuodessa. Ryhmässä on yhtä monta kummankin osapuolen edustajaa, joiden määrä on rajoitettu. Se arvioi ja seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa. Yhteisen neuvoa-antavan ryhmän tehtävänä on myös määrittää ne alat, joilla yhteistyötä voidaan vahvistaa, sekä määritellä tutkimuksen painopisteet.

Taustaa

EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä sopimuksessa vahvistetaan viralliset puitteet tieteellisen ja teknologisen tutkimuksen aloilla tehtävälle yhteistyölle. Sopimus allekirjoitettiin 5 päivänä joulukuuta 1997, ja se tehtiin aluksi viideksi vuodeksi. Sopimusta voidaan jatkaa, mahdollisesti muutettuna, sen jälkeen uusiksi viiden vuoden jaksoiksi. Lisätietoa on saatavana komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 98/591/EY

13.10.1998

-

EYVL L 284, 22.10.1998, s. 35-36.

Päätös 2009/306/EY

30.3.2009

-

EUVL L 90, 2.4.2009, s. 20-21.

Päätös 2014/240/EY

14.4.2014

-

EUVL L 128, 30.4.2014, s. 43-44.

23.09.2014

Top