Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Länsi-Balkanin maiden kumppanuudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Länsi-Balkanin maiden kumppanuudet

Osana Länsi-Balkanin maiden vakautus- ja assosiaatioprosessia Euroopan unioni on solminut kumppanuudet Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Serbia ja Montenegron kanssa, mukaan luettuna Kosovo sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244. Eurooppa-kumppanuuksissa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet ja rahoituskehys, joiden avulla pyritään edistämään asianomaisten maiden ja koko alueen vakautta ja hyvinvointia sekä valmistamaan niitä läheisempään yhdentymiseen Euroopan unioniin, sillä kyseiset maat ovat mahdollisia Euroopan unionin jäsenehdokkaita. Kroatian kanssa on aloitettu liittymisneuvottelut, joten sen kanssa on tehty liittymiskumppanuussopimus.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 533/2004, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2004, kumppanuuksien solmimisesta osana vakautus- ja assosiaatioprosessia [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) soveltaa Länsi-Balkanin maihin samaa lähestymistapaa kuin suhteissaan uusiin jäsenvaltioihin ja unioniin liittymässä oleviin maihin. Tässä tilanteessa syvennetty vakautus- ja assosiaatioprosessi muodostaa yleisen kehyksen Länsi-Balkanin maiden lähentymiselle Euroopan unioniin aina siihen saakka, kun ne yhdentyvät EU:hun.

Kumppanuudet on laadittu Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Montenegroa ja Serbiaa, mukaan luettuna Kosovo sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10. kesäkuuta 1999 antamassa päätöslauselmassa 1244.

Koska Kroatian kanssa on aloitettu liittymisneuvottelut, siihen, kuten myös entisen Jugosvallan tasavaltaan Makedoniaan, sovelletaan liittymiskumppanuutta, jossa otetaan huomioon niiden erityisasema ehdokasmaina.

Kumppanuuksilla on tarkoitus tukea Länsi-Balkanin maita vakautus- ja assosiaatioprosessin toteuttamisessa ja liittymiselle asetettujen arviointiperusteiden (Kööpenhaminan arviointiperusteiden) täyttämisessä niiden unioniin liittymistä silmällä pitäen. Niissä esitetään johdonmukainen kehys tarvittaville uudistuksille sekä rahoitusta koskeva kehys. Asianomaiset maat puolestaan laativat toimintasuunnitelmia, joihin sisältyy aikataulu ja yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, joilla ne aikovat täyttää edellytykset yhdentyäkseen tiiviimmin Euroopan unioniin.

Eurooppa-kumppanuuksien mekanismi

Kumppanuudet tarjoavat kehyksen ensisijaisille toimille, jotka perustuvat analyysiin kumppaneiden erilaisista olosuhteista ja joihin läheisemmän Euroopan unioniin yhdentymisen valmisteluissa on keskityttävä Eurooppa-neuvoston määrittelemien edellytysten mukaisesti, sekä kehyksen edistymiselle vakautus- ja assosiaatioprosessin, vakautus- ja assosiaatiosopimukset mukaan luettuina, ja varsinkin alueellisen yhteistyön, täytäntöönpanossa.

Kumppanuuksia tarkistetaan säännöllisesti kunkin maan edistymisen perusteella ja samalla määritetään uusia ensisijaisia tavoitteita. Neuvosto päättää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä Eurooppa-kumppanuuksiin sisällytettävistä periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista sekä niiden mahdollisista myöhemmistä mukautuksista.

Näiden kumppanuuksien seuranta varmistetaan vakautus- ja assosiaatioprosessin mekanismien ja erityisesti vuosikertomusten avulla.

Rahoitustuki

Kumppanuuksiin sisältyy myös rahoitustukea koskeva kehys, jonka pääasiallisena tarkoituksena on varmistaa määriteltyjen ensisijaisten ja muiden tavoitteiden saavuttaminen.

Vakautus- ja assosiaatioprosessiin liittyvää yhteisön tukea Länsi-Balkanin maille annetaan asianmukaisista rahoitusvälineistä eli Cards -ohjelmasta ja myöhemmin liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA). Liittymistä valmistelevan tukivälineen on tarkoitus korvata kauden 2000-2006 Cards-ohjelma.

Taustaa

Feirassa kesäkuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että Länsi-Balkanin maat ovat mahdollisia EU:n jäsenehdokkaita. Tämä tulevaisuudennäkymä edellyttää Kööpenhaminassa 1993 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston määrittelemien poliittisten, taloudellisten ja institutionaalisten arviointiperusteiden täyttämistä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 ja 49 artikla). Näin todettiin myös Euroopan unionin ja vakautus- ja assosiaatioprosessiin kuuluvien maiden Zagrebissa marraskuussa 2000 pitämän huippukokouksen julkilausumassa ja asia vahvistettiin toistamiseen Thessalonikissa (EN) kesäkuussa 2003 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa.

Kesäkuussa 2003 vahvistetussa Thessalonikin toimintasuunnitelmassa yksilöidään tapoja ja keinoja voimistaa vakautus- ja assosiaatioprosessia erityisesti solmimalla kumppanuuksia.

Kroatia ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat EU:n ehdokasmaita. Tämä asema myönnettiin Kroatialle vuonna 2004 ja entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle vuonna 2005. Lisäksi jäsenvaltiot ovat aloittaneet liittymisneuvottelut Kroatian kanssa 3. lokakuuta 2005.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 533/2004

27.3.2004

-

EUVL L 86, 24.3.2004

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 269/2006

20.2.2006

-

EUVL L 47, 17.2.2006

Asetus (EY) N:o 229/2008

18.3.2008

-

EUVL L 15.3.2008

Viimeisin päivitys 31.08.2011

Top