Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naapuruuspolitiikka: osallistuminen Euroopan unionin virastojen ja ohjelmien toimintaan

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Naapuruuspolitiikka: osallistuminen Euroopan unionin virastojen ja ohjelmien toimintaan

Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden osallistuminen Euroopan unionin (EU) virastojen ja ohjelmien toimintaan edistää EU:n ja sen kumppanimaiden yhteistyötä. Osallistuminen myös auttaa näitä kumppaneita vahvistamaan hallintorakenteitaan ja uudistusprosessiaan sekä lähentämään lainsäädäntöään, normejaan ja standardejaan EU:n lainsäädännön ja käytäntöjen kanssa.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, yleisestä toimintamallista Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden osallistumiselle yhteisön virastojen ja ohjelmien toimintaan [KOM(2006) 724 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

YHTEENVETO

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) (DE) (EN) (FR) kumppanimaat, jotka ovat tehneet Euroopan unionin (EU) kanssa joko assosiaatiosopimuksen tai kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, voivat osallistua EU:n politiikan täytäntöönpanoa tukevien virastojen ja ohjelmien toimintaan.

ENP‑toimintasuunnitelmien mukaan osallistuminen virastojen ja ohjelmien toimintaan on vapaaehtoista, ja sen on oltava sekä ENP-kumppanimaiden että EU:n edun mukaista. Pääasiallisena tarkoituksena onkin edistää kansallisia uudistuksia, hallintokapasiteetin kehittämistä sekä normien ja tarvittaessa lainsäädännön lähentämistä EU:n vastaaviin.

Maaliskuussa 2007 EU:n neuvosto sopi 13 ENP-kumppanimaan (Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Egypti, Georgia, Libanon, Israel, Jordania, Moldova, Marokko, palestiinalaishallinto, Tunisia ja Ukraina) osallistumisesta asteittain EU:n virastojen ja ohjelmien toimintaan edistääkseen sääntelyn ja hallinnon uudistamista sekä kumppanimaiden politiikkojen lähentymistä EU:n normeihin, standardeihin, parhaisiin käytänteisiin.

EU:n virastojen toimintaan osallistuminen

ENP-kumppanimaiden osallistuminen virastojen toimintaan on asteittainen ja valikoiva prosessi. Komissio selvittää maiden kykyä osallistua yhteisön virastojen toimintaan sen perusteella, miten tärkeänä kukin kumppanimaa asiaa pitää, missä vaiheessa käynnistetyt alakohtaiset uudistukset ovat ja miten maa sitoutuu toimintaan pitkällä aikavälillä. Komissio ottaa huomioon myös EU:n nykyiset edut sekä virastojen osallistumisvalmiudet.

ENP-kumppanimaiden osallistumisesta virastojen toimintaan laaditaan tekniset sopimukset. Ennen sopimusten tekemistä voidaan antaa ENP-kumppanimaiden tutustua virastojen toimintaan jonkin aikaa. Valmisteluvaihe antaa maille mahdollisuuden muokata hallintorakenteitaan sekä normejaan, standardejaan ja toimintamallejaan parhaiden eurooppalaisten käytäntöjen mukaisiksi. Myös lainsäädännön lähentäminen on mahdollisesti tarpeen.

ENP-kumppanimaat voivat osallistua virastojen toimintaan tai toteuttaa yhteistyötoimia vastuualueidensa (EN) mukaisesti.

EU:n ohjelmiin osallistuminen

ENP-kumppanimaat voivat osallistua vain niihin EU:n ohjelmiin, jotka ovat avoinna muille kuin EU:n jäsenvaltioille. Ohjelmien yleisenä tavoitteena onkin tukea EU:n politiikan täytäntöönpanoa EU‑maiden välisen yhteistyön kautta.

ENP-kumppanimaiden ohjelmiin osallistumisen yleisistä ehdoista on määrätty puitesopimuksissa. Kunkin maan osallistumista koskevat säännöt vahvistetaan ohjelmakohtaisissa yhteisymmärryspöytäkirjoissa.

Kyseessä ovat pääasiassa seuraavat ohjelmat:

Tiettyjen toimien osalta on vahvistettu myös erityisiä yhteistyöjärjestelyjä (EN) seuraavien ohjelmien mukaisesti:

 • Herkules II ‑ohjelma
 • perusoikeudet ja oikeusasiat
 • terrorismin ehkäiseminen, torjuntavalmius ja seurausten hallinta
 • rikosten ehkäiseminen ja torjunta
 • Marco Polo ‑ohjelma
 • yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimiva toimittaminen julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK)
 • pelastuspalvelu
 • elinikäinen oppiminen
 • kulttuuri
 • Media 2007 ‑ohjelma
 • nuorisotoimintaohjelma
 • seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma
 • tilastot 2008
 • Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) mukaiset rajat ylittävää, kansainvälistä tai alueiden keskinäistä yhteistyötä koskevat toimet.

Ehdot

Jokainen ENP-maa maksaa rahoitusosuuden, joka vaihtelee virastosta tai ohjelmasta riippuen ja perustuu erilaisiin tekijöihin. Rahoitusosuus maksetaan EU:n yleiseen talousarvioon.

Komissio esittää säännöllisesti kertomuksia edistymisestä Euroopan naapuruuspolitiikan toimeenpanossa sekä yksittäisten ENP-toimintasuunnitelmien toteuttamisessa. Kertomuksissa on tietoa myös kumppanimaiden osallistumisesta EU:n virastojen ja ohjelmien toimintaan.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Balkanin maiden yhteisön ohjelmiin ja virastojen toimintaan osallistumiseen liittyvät valmistelut [KOM(2003) 748 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Puitesopimukset

Ehdotus neuvoston päätökseksi, tehty 28 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ukrainan kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Ukrainan puitesopimusta Ukrainan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [KOM(2010) 407 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan puitesopimusta Marokon kuningaskunnan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta [KOM(2010) 232 – ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä [KOM(2010) 194 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävä pöytäkirja, joka koskee Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välistä puitesopimusta Israelin valtion osallistumista yhteisön ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista [EUVL L 129, 17.5.2008].

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisestä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista tehdystä puitesopimuksesta [EUVL L 192, 22.7.2005].

Euroopan yhteisön ja Serbia ja Montenegron välinen puitesopimus Serbia ja Montenegron yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista [EUVL L 192, 22.7.2005].

Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välinen puitesopimus Kroatian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista [EUVL L 192, 22.7.2005].

Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen puitesopimus Bosnia ja Hertsegovinan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista [EUVL L 192, 22.7.2005].

Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen puitesopimus Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista [EUVL L 192, 22.7.2005].

Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välinen puitesopimus yleisperiaatteista, jotka koskevat Turkin tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin [EUVL L 61, 2.3.2002].

Viimeisin päivitys 28.10.2010

Top