Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteistyömahdollisuudet Hongkongin ja Macaon kanssa (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhteistyömahdollisuudet Hongkongin ja Macaon kanssa (2007–2013)

Komissio tarkastelee Euroopan unionin (EU) ja Kiinan kahden erityishallintoalueen (SAR) eli Hongkongin ja Macaon välisiä suhteita yhteistyön parantamiseksi ja syventämiseksi. Seitsemällä painopistealalla tehtävä yhteistyö tarjoaa tilaisuuden vahvistaa EU:n ja Kiinan välisiä suhteita.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille annettu 25. lokakuuta 2006 Euroopan unioni, Hongkong ja Macao: yhteistyömahdollisuudet 2007–2013 [KOM(2006) 648 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) ja Hongkongin ja Macaon erityishallintoalueiden (SAR) väliset yhteistyösuhteet perustuvat pääasiallisesti taloutta, kauppaa ja rahoitusta koskeviin toimiin.

Sen jälkeen kun Hongkong ja Macao palautuivat Kiinan hallinnon alaisuuteen, niitä on hallittu ”yksi maa, kaksi järjestelmää” ‑periaatteen mukaisesti. Erityishallintoalueiden hallituksilla on nimittäin suuri itsemääräämisoikeus kaupan, verotuksen, varainhoidon ja sääntelyn aloilla sekä oma oikeus- ja markkinatalousjärjestelmä. Ne ovat myös jäseninä kansainvälisissä järjestöissä, kuten Maailman kauppajärjestö WTO:ssa ja Maailman tullijärjestö WCO:ssa.

Yhteistyön vahvistaminen

Hongkongin alue on Aasian meri- ja ilmaliikenteen keskus. Se on EU:n merkittävä kauppakumppani: sinne on sijoittautunut tuhansia eurooppalaisia yrityksiä ja kansalaisia. EU:n diplomaattisesta läsnäolosta ovat osoituksena pysyvä toimisto ja EU:n kauppakamari. Myös jäsenvaltioilla on Hongkongissa omat diplomaattiset ja kaupalliset edustustonsa.

EU:n ja Hongkongin väliset yhteistyösuhteet perustuvat useisiin sopimuksiin, jotka koskevat

  • kauppaa osana WTO:n monenvälisiä sitoumuksia
  • tulliyhteistyötä, jonka tarkoituksena on torjua erityisesti petoksia ja piratismia
  • luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista.

Kilpailusääntöjä ja immateriaalioikeuksia koskevassa yhteistyössä on kuitenkin vielä edistymisen varaa.

EU on Macaon kolmanneksi suurin kauppakumppani. Tiiviit kytkökset portugalilaiseen kulttuuriin lujittavat myös osaltaan yhteistyösuhteita.

Yhteistyökumppanit tekivät vuonna 1992 kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jonka perusteella on rahoitettu erilaisia hankkeita (esimerkiksi koulutuksen, matkailun, Eurooppa-opintojen, palvelujen ja oikeudellisen yhteistyön aloilla), ja vuonna 2002 allekirjoitettiin takaisinottosopimus.

Uusia yhteistyöalueita

Yhteistyökumppanit määrittävät useita ensisijaisia tavoitteita, joiden tarkoituksena on laajentaa niiden yhteistyötä. EU:n on myös pyrittävä osallistumaan nykyistä enemmän Hongkongin, Macaon ja Manner-Kiinan kolmenväliseen yhteistyöhön sisältyviin toimiin.

Kaupan ja tullialan yhteistyön tehostamiseksi on

  • parannettava kahden- ja monenvälistä kauppaa koskevaa tiedonvaihtoa ja niiden keskinäistä koordinointia
  • tehostettava teollis- ja tekijänoikeussuojaa ja salakuljetuksen torjuntaa ja parannettava kansainvälisen meriliikenteen turvallisuutta
  • kehitettävä kilpailupolitiikkaa ja julkisia hankintoja koskevien hyvien toimintatapojen vaihtoa
  • tuettava yrityksiä ja tiedotettava varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) näiden mahdollisuuksista päästä markkinoille
  • kannustettava korkeakouluvaihtoa, joka koskee erityisesti liikkeenjohdon koulutusta.

Yhteistyökumppanit sopivat myös antavansa uutta pontta rahoitusyhteistyölleen kehittämällä vuoropuhelua ja lähentämällä sääntelyä (investointirahastot, yhtiöoikeus jne.). Yhteistyöllä on lisäksi edistettävä hyvän verohallinnon periaatteiden noudattamista yrityksiä, kasvua ja työllisyyttä suosivan ympäristön luomiseksi.

Myös maahanmuuttoa ja korkeakouluvaihtoa koskevaa yhteistyötä on edistettävä.

Liikenteen alalla on lisättävä merenkulun turvallisuutta ja sääntelyä koskevaa yhteistyötä. Yhteistyökumppaneilla on yhteisiä intressejä myös lentoyhtiöiden oikeusvarmuutta ja siviili-ilmailua koskevissa kysymyksissä.

Terveyden suojelua ja elintarvike- ja tuoteturvallisuutta on parannettava ja edistettävä etenkin elintarvikkeita koskevan nopean tietojenvaihtojärjestelmän käyttöönottoa ja eurooppalaisten turvallisuusvaatimusten noudattamista.

Ympäristönsuojelun alalla on ryhdyttävä toimiin varsinkin ilman ja veden saastumisen estämiseksi ja teollisuuspäästöjen vähentämiseksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yhteinen kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Hongkong: vuosikertomus 2010 [KOM(2011) 204 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Yhteinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Macao: vuosikertomus 2010 [KOM(2011) 205 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

See also

  • Euroopan ulkosuhdehallinto, Hongkong (EN) (FR) ja Macao (EN) (FR)

Viimeisin päivitys 18.10.2011

Top