Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n ja Kiinan kumppanuuden lujittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n ja Kiinan kumppanuuden lujittaminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa – KOM(2006) 631 lopullinen

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä säädetään EU:n ja Kiinan välistä yhteistyötä lujittavaa politiikkaa koskevista suuntaviivoista.

Niissä keskitytään seuraaviin kysymyksiin:

Kiinan siirtyminen demokratiaan

kestävä kehitys

kaupan näkökohdat

kansainvälinen yhteistyö syvemmän kumppanuuden saavuttamiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Poliittisen siirtymävaiheen tukeminen: EU ja Kiina käyvät säännöllisesti poliittista vuoropuhelua ihmisoikeuksista, vähemmistöjen suojelusta ja oikeusvaltion lujittamisesta.

Energiatehokkuuden edistäminen ja ympäristönsuojelu: Kiina ja EU ovat kansainvälisten energiamarkkinoiden kaksi tärkeintä toimijaa. Niiden yhteistyön tarkoituksena on

parantaa energiasektorin avoimuutta ja sääntely-ympäristöä,

vaihtaa resurssitehokkuutta ja uusiutuvia energioita koskevia tekniikoita ja tietoja,

helpottaa investointeja ja julkisten hankintojen avautumista,

edistää kansainvälisten normien noudattamista.

Esimerkki yhteistyöstä tällä alalla on vuoden 2012 EU:n ja Kiinan energiaturvallisuutta koskeva yhteinen julkilausuma.

Talous- ja yhteiskuntakehityksen tasapainottaminen: EU ja Kiina tekevät yhteistyötä tasapainoisten raha- ja finanssipolitiikkojen määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Niiden tarkoituksena on puuttua sellaisiin ongelmiin kuten huonot työolot, työterveys ja väestön ikääntyminen.

Kauppa- ja taloussuhteiden parantaminen: Koska EU on Kiinan suurin kauppakumppani ja Kiina on EU:n toiseksi suurin kauppakumppani, molemmat kumppanit pyrkivät

edistämään Kiinan markkinoiden avautumista investoinneille ja viennille,

määrittelemään tasapuolisia kauppasääntöjä (erityisesti mitä tulee teollis- ja tekijänoikeuksiin ja kunnollisiin työoloihin) ja

ratkaisemaan kauppariitoja vuoropuhelun ja Maailman kauppajärjestön (WTO) riitojenratkaisujärjestelmän avulla.

Alakohtaisen yhteistyön edistäminen: EU ja Kiina pyrkivät lujittamaan kahdenvälistä yhteistyötä seuraavilla aloilla:

tiede ja teknologia

maahanmuutto

kulttuurivaihto

koulutus.

Kansainvälisen turvallisuuden ja yhteistyön tukeminen: EU:n ja Kiinan välinen eri alueiden (erityisesti Itä-Aasian) rauhaa ja turvallisuutta koskeva vuoropuhelu. EU tukee myös Kiinan vuoropuhelua muiden alueen maiden kanssa alueen vakauttamiseksi. Yhteistyö koskee lisäksi avoimuutta sotilasmenojen osalta, ydinsulkua ja EU:n aseidenvientikiellon asteittaista poistamista.

EU:n ja Kiinan delegaatiot tapaavat vuosittain EU:n ja Kiinan huippukokouksessa, joka pidetään vuorotellen Brysselissä ja Pekingissä. Vuoden 2013 huippukokouksessa sovittiin vuoteen 2020 ulottuvasta EU:n ja Kiinan strategisesta yhteistyöohjelmasta. Tämä on nyt yhteistyötä ohjaava asiakirja.

TAUSTAA

Diplomaattiset suhteet EU:n ja Kiinan välillä solmittiin ensimmäistä kertaa vuonna 1975, ja ensimmäisen oikeudellisen sopimuspohjan muodostaa vuoden 1985 kauppa- ja yhteistyösopimus. Tämän jälkeen yhteistyö on kasvanut kattamaan ulko- ja turvallisuusasiat sekä muut haasteet, kuten ilmastonmuutoksen ja maailmanlaajuisen taloushallinnon.

EU:n ja Kiinan suhteet

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa (KOM(2006) 631 lopull., 24.10.2006)

Viimeisin päivitys: 20.10.2015

Top