Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro-Välimeri-assosiaatiosopimukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euro-Välimeri-assosiaatiosopimukset

Euroopan unioni (EU) on tehnyt vuosina 1998–2005 Euro‑Välimeri‑assosiaatiosopimuksia seitsemän eteläisen Välimeren maan kanssa. Sopimukset tarjoavat asianmukaisen kehyksen pohjoisen ja etelän väliselle poliittiselle vuoropuhelulle. Niiden perusteella myös vapautetaan asteittain kauppaa Välimeren alueella. Niissä vahvistetaan taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen yhteistyön edellytykset EU:n ja kunkin kumppanuusmaan välillä.

ASIAKIRJAT

Päätös 2006/356/EY, päätös 2005/690/EY, päätös 2004/635/EY, päätös 2002/357/EY, päätös 2000/384/EY, päätös 2000/204/EY ja päätös 98/238/EY Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä, samassa järjestyksessä, Libanonin tasavallan, Algerian demokraattisen kansantasavallan, Egyptin arabitasavallan, Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan, Israelin valtion, Marokon kuningaskunnan ja Tunisian tasavallan välisen assosiaation perustavan Euro‑Välimeri-sopimuksen tekemisestä.

YHTEENVETO

Euroopan unionin (EU) ja eteläisten Välimeren maiden välinen Euro-Välimeri-kumppanuus käynnistyi vuonna 1995 Barcelonan prosessista. Tämä poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kumppanuus perustuu vastavuoroisuuden, yhteisvastuun ja yhteisen kehitystyön periaatteille.

Samassa yhteydessä EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Välimeren kumppanimaiden kesken tehtiin assosiaatiosopimuksia. Nämä uuden sukupolven kahdenväliset sopimukset korvaavat ensimmäisen sukupolven sopimukset eli 1970-luvulla tehdyt kahdenväliset yhteistyösopimukset.

Assosiaatiosopimusten oleellisiin tekijöihin kuuluu demokratian periaatteiden ja perusoikeuksien kunnioittaminen.

Vaikka assosiaatiosopimukset ovatkin luonteeltaan kahdenvälisiä ja kunkin kumppanimaan erikoispiirteet otetaan huomioon, ne ovat rakenteeltaan samanlaisia. Niiden tavoitteena on edistää:

 • säännöllistä vuoropuhelua politiikasta ja turvallisuudesta keskinäisen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja yhteisten aloitteiden helpottamiseksi
 • taloudellista, kaupallista ja rahoitusalan yhteistyötä, jonka tavoitteita ovat muun muassa kaupan asteittainen vapauttaminen, eteläisen Välimeren alueen kestävä kehitys ja investoinnit
 • sosiaali-, kulttuuri- ja koulutusalan yhteistyötä muun muassa kulttuurienvälisen vuoropuhelun, maahanmuuton valvonnan, osaamisen kehittämisen, työlainsäädännön edistämisen tai sukupuolten tasa-arvon avulla.

Sopimuksilla myös tuetaan Välimeren maiden sisäistä alueyhteistyötä, joka edistää rauhaa, vakautta sekä taloudellista ja sosiaalista kehitystä.

Tavoitteena vapaakauppa-alue

Assosiaatiosopimuksissa määrätään vapaakauppa-alueen perustamisesta Välimerelle asteittain Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen mukaisesti. Vapaakauppa‑alue on perustettava 12 vuoden siirtymäkauden kuluttua sopimusten voimaantulosta. EU:n ja Israelin välinen kaupankäynti on kuitenkin jo vapautettu.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU:n ja Välimeren maiden välillä on perustuttava

 • tullien asteittaiseen poistamiseen
 • viennin ja tuonnin määrällisten rajoitusten ja kaikkien vaikutuksiltaan vastaavien tai syrjivien toimenpiteiden kieltämiseen sopimuspuolten välillä.

Samat säännöt koskevat muun muassa teollisuustuotteiden tuontia, jalostettujen tai jalostamattomien maataloustuotteiden ja kalastustuotteiden kauppaa.

Suojatoimenpiteitä voidaan kuitenkin ottaa käyttöön yleisen edun nimissä tai erityisen haavoittuvan elinkeinoalan suojaamiseksi.

Sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen osalta sopimuspuolet vahvistavat palvelukaupan yleissopimuksen (GATS) (EN) (ES) (FR) mukaiset sitoumuksensa. Lisäksi sopimuspuolten toteutettava pääomien vapauttaminen kokonaan heti, kun sen mahdollistavat olosuhteet saavutetaan.

Kauppariitojen ratkaisumenettely on otettava asteittain käyttöön.

Institutionaaliset järjestelyt

Kussakin assosiaatiosopimuksessa vahvistetaan instituutiorakenteet. Ministeritasolla toimiva assosiaationeuvosto tekee päätökset ja laatii suosituksia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Assosiaatiokomitea puolestaan hallinnoi sopimusta ja sopii sopimusten soveltamiseen liittyvät riidat.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2006/356/EY, Libanonin tasavalta

1.4.2006

-

EUVL L 143, 30.5.2006

Päätös 2005/690/EY, Algerian demokraattinen kansantasavalta

1.9.2005

-

EUVL L 265, 10.10.2005

Päätös 2004/635/EY, Egyptin arabitasavalta

1.6.2004

-

EUVL L 304, 30.9.2004

Päätös 2002/357/EY, Jordanian hašemiittinen kuningaskunta

1.5.2002

-

EYVL L 129, 15.5.2002

Päätös 2000/384/EY, Israelin valtio

1.6.2000

-

EYVL L 147, 21.6.2000

Päätös 2000/204/EY, Marokon kuningaskunta

1.3.2000

-

EYVL L 138, 9.6.2000

Päätös 98/238/EY, Tunisian tasavalta

1.3.1998

-

EYVL L 97, 30.3.1998

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

 • Algeria

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välistä assosiaatiota koskeva Euro-Välimeri-sopimus [EUVL L 265, 10.10.2005].

 • Palestiinalaishallinto

Euroopan yhteisöjen sekä Länsirannan ja Gazan alueen palestiinalaishallinnon puolesta toimivan Palestiinan vapautusjärjestön väliaikainen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus kaupasta ja yhteistyöstä [EYVL L 187, 16.7.1997]. Väliaikaista Euro-Välimeri-assosiaatiosopimusta sovelletaan sopimuspuolten välillä siihen asti, kun Euro-Välimeri-assosiaatiosopimus tehdään. Se koskee pääasiassa kauppaa ja muuta kuin poliittista yhteistyötä.

 • Egypti

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen assosiaation perustava Euro-Välimeri-sopimus [EUVL L 304, 30.9.2004].

 • Jordania

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen assosiaation perustava Euro-Välimeri-sopimus [EYVL L 129, 15.5.2002].

 • Israel

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisen assosioinnin perustava Euro-Välimeri-sopimus [EYVL L 147, 21.6.2000].

 • Libanon

Euro-Välimeri-sopimus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta [EUVL L 143, 30.5.2006].

 • Marokko

Euro-Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista [EYVL L 70, 18.3.2000].

 • Tunisia

Euro-Välimeri-sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista [EYVL L 97, 30.3.1998].

Viimeisin päivitys 10.03.2011

Top