Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ECHOn vuosikertomus 2006

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DE html EN html FR html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ECHOn vuosikertomus 2006

Tässä kertomuksessa kuvataan Euroopan komission humanitaarisen avun pääosaston tärkeimpiä toimia vuonna 2006. Vuotta ovat leimanneet Libanonin kriisi, maanjäristys Indonesiassa, kuivuus useissa Afrikan maissa ja Afganistanissa sekä humanitaarisen tilanteen paheneminen joissakin nykyisssä kriiseissä.

ASIAKIRJA

Komission kertomus, annettu 29. syyskuuta 2007, Humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) vuosikertomus 2006 [KOM(2007) 555 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tärkeimmät toimet

Vuonna 2006 ECHOn kokonaisbudjetti oli 671 miljoonaa euroa. Tärkeimmät avunsaajat olivat Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot (AKT-valtiot), Itä-Euroopan, Välimeren ja Lähi-idän valtiot sekä uudet itsenäiset valtiot.

AKT-valtioissa tärkeimmät operaatiot ovat koskeneet Sudania (Darfurin kriisin pahenemisen vuoksi), Pohjois-Ugandaa, Burundia, Kongon demokraattista tasavaltaa sekä Liberiaa. ECHO toimi Välimeren alueella ja Lähi-idässä antamalla apua Libanonissa Israelin ja Hizbollahin välisen konfliktin uhreille. ECHO jatkoi myös Syyriassa, Jordaniassa ja Libanonissa olevien palestiinalaispakolaisten auttamista sekä miehitettyjen palestiinalaisalueiden heikoimmassa asemassa olevien väestönosien tukemista. Aasiassa ECHOn toiminta kohdistui erityisesti Thaimaan ja Burman raja-alueella elävien burmalaisten pakolaisten auttamiseen sekä afgaanipakolaisten auttamiseen Pakistanissa ja Iranissa. Latinalaisessa Amerikassa ECHO auttoi edellisen vuoden tapaan Kolumbiassa väkivaltaisuuksien uhreiksi joutuneita ihmisiä.

Aivan kuten edellisinä vuosinakin ECHO kiinnitti erityistä huomiota unohdettuihin kriiseihin *. ECHOn analyysi unohdettujen kriisien tunnistamiseksi perustuu sekä kvantitatiivisiin että kvalitatiivisiin tekijöihin; vuonna 2006 tällaisia kriisejä oli Algeriassa (Länsi-Sahara), Myanmarissa, Nepalissa, Tšetšeniassa sekä Intiassa (Kashmir).

ECHO lisäsi vuonna 2006 institutionaalisia voimavarojaan, jotta katastrofivalmius otettaisiin huomioon yhtenäisellä tavalla humanitaarisissa ja kunnostusohjelmissa. Se kohdensi 10 miljoonaa euroa Afrikan sarven (Djibouti, Etiopia, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudan ja Uganda) paimentolaisväestölle, jotta se pystyisi paremmin valmistautumaan kuivuuteen.

ECHO jatkoi tukeaan ohjelmille, joiden tavoitteena on tärkeimpien kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen hallinnollisten valmiuksien parantaminen. Näihin kuuluu YK:n pakolaisjärjestön hallinnoima pakolaisten rekisteröintiohjelma

Operaatioiden toteuttamisessa ECHO toimii yhteistyössä noin 200 kumppanin kanssa, joista tärkeimpiä ovat valtiosta riippumattomat järjestöt (52 prosenttia), Yhdistyneiden Kansakuntien alaiset järjestöt (37 prosenttia) ja kansainväliset järjestöt (11 prosenttia)

Rahoituksen kehittyminen vuosina 2000-2006 ja vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymät

Kertomuksessa todetaan, että ajanjaksolla 2000-2006

  • humanitaarisen avun talousarvio pysyi melko vakaana ja määrältään pienenä, mikä on merkinnyt sitä, että ECHO on joutunut hakemaan lisävaroja joka vuosi käyttämällä yleensä hätäapuvarausta,
  • eri alueille myönnetty rahoitus on vuosien mittaan vaihdellut voimakkaasti, mikä kertoo siitä, että ECHOn avustustoimet ovat lyhytaikaisia,
  • AKT-valtioille myönnetty suhteellinen osuus varoista on kasvanut vuosien mittaan ja oli vuonna 2006 lähes puolet pääosaston koko talousarviosta. Ainoana poikkeuksena on vuosi 2005, jolloin suurin osa avusta kohdennettiin Aasiaan tsunamin ja Kashmirin maanjäristyksen vuoksi.

Elintarvikeavun ja kotiseudultaan siirtymään joutuneille henkilöille annettavan avun yhdistäminen antaa ECHOlle mahdollisuuden kaiken humanitaarisen toiminnan yhdistämiseen samaan välineeseen ajanjaksolla 2007-2013. Se tulee helpottamaan siirtymistä elintarvikeavusta elintarviketurvaan, kun humanitaarisen avun antamisesta siirrytään hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteisyön (esdeenfr) niveltämiseen.

Muita toimia

Kertomuksessa korostetaan syvällistä muutosta kansainvälisessä humanitaarisessa avustustoiminnassa. Toisaalta luonnonkatastrofien laajuus ja lukumäärä ovat kasvaneet, ja konfliktit kestävät kauemmin ja niistä on tullut luonteeltaan tuhoavampia. Toisaalta humanitaarista apua on antamassa uusia toimijoita, joihin kuuluu muun muassa yrityssektorilla toimivia avunantajia sekä valtioita, jotka eivät aikaisemmin ole antaneet humanitaarista apua, ja jäsenvaltioiden pelastuspalvelu- ja sotilasjoukot. Tätä taustaa vasten ja vahvistaakseen EU:n politiikkojen tehokkuutta ja koordinointia humanitaarisen avun alalla komissio aloitti vuonna 2006 kumppaniensa ja jäsenvaltioiden kuulemisen. Sen tuloksia käytetään laadittaessa komission tiedonantoa, jossa muotoillaan eurooppalainen konsensus humanitaarisen toiminnan hyvistä käytänteistä ja periaatteista.

Vuonna 2006 ECHO kehitti edelleen maailmanlaajuisen tarvearvioinnin menetelmäänsä; siinä 140 kehitysmaan tilannetta analysoidaan haavoittuvuus- ja kriisi-indeksien avulla, jotka puolestaan perustuvat esimerkiksi seuraaviin indikaattoreihin: inhimillinen kehitys, aliravitsemus ja alttius katastrofeille.

ECHO lisäsi asiantuntijoidensa määrää kentällä osana EU:n reagointivalmiuden vahvistamisstrategiaa (esdeenfr) kolmansien maiden katastrofien ja kriisien varalta. Tämän lisäksi ECHO on vahvistanut toiminnallisia ja sopimuksiin perustuvia menettelyjään.

Se on myös jatkanut tiedotus- ja viestintästrategiansa toteuttamista ja kehittänyt humanitaarisen avun toimituksiin osallistuvaan henkilöstöön sovellettavaa turvallisuuspolitiikkaa.

Keskeiset termit

  • Unohdetut kriisit: tiedotusvälineet raportoivat niistä hyvin vähän tai eivät lainkaan ja niiden uhrit saavat hyvin vähän taloudellista apua.

Asiakirjan keskeiset luvut

  • Vuonna 2006 annetun avun kokonaismäärä: 671 miljoonaa euroa.
  • Tärkeimmät avunsaajat: AKT-maat (322 miljoonaa euroa, 48 prosenttia kokonaismäärästä), Itä-Euroopan, Välimeren ja Lähi-idän maat sekä uudet itsenäiset valtiot (177,9 miljoonaa, 27 prosenttia kokonaismäärästä), Latinalaisen Amerikan ja Aasian maat (105,5 miljoonaa, 16 prosenttia kokonaismäärästä).

Viimeisin päivitys 02.11.2007

Top