Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ECHO: vuosikertomus 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html EN html FR html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ECHO: vuosikertomus 2005

Tässä kertomuksessa esitetään Euroopan komission humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) tärkeimpiä toimia vuonna 2005. Tätä vuotta leimasivat joulukuun 2004 tsunamin seuraukset, Pakistanin maanjäristys sekä joidenkin nykyisten kriisien, kuten Darfur, humanitaarisen tilanteen paheneminen. Lisäksi on alettu pohtia kansainvälisen humanitaarisen avustusjärjestelmän uudistamista.

ASIAKIRJA

Komission kertomus, annettu 4. elokuuta 2006, Humanitaarisen avun pääosasto (ECHO), vuosikertomus 2005 [KOM(2007) 441 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tärkeimmät toimet

Vuonna 2005 ECHO myönsi eri operaatioihin 652,5 miljoonaa euroa, josta 629,33 miljoonaa rahoitettiin komission talousarviosta ja loput Euroopan kehitysrahaston (EKR) varoista. Pääasiallisina avunsaajina oli Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioita (AKT -valtiot) sekä Aasian valtioita.

Tärkeimmät operaatiot AKT-valtioissa koskivat Sudania (Darfurin kriisi), Kongon demokraattista tasavaltaa, Länsi-Afrikan rannikkoa (Guinea, Liberia ja Norsunluurannikko) sekä Nigeriä ja Malia. Latinalaisessa Amerikassa ECHOn toiminta keskittyi väkivaltaisuuksien uhreiksi joutuneiden ihmisten auttamiseen Kolumbiassa. Välimeren alueella ja Lähi-idässä ECHO myönsi edelleen rahoitusapua miehitetyillä palestiinalaisalueilla asuville palestiinalaisille ja Syyrian, Jordanian ja Libanonin palestiinalaispakolaisille sekä Algerian sahrawipakolaisille. ECHO myönsi suurimman osan Aasian-avustaan valtioille, joihin tsunami iski joulukuussa 2004 (Indonesia, Sri Lanka, Intia, Malediivit ja Thaimaa) sekä Pakistanille ja Intialle, joihin iski tuhoisa maanjäristys lokakuussa 2005.

ECHO on jatkanut huomion kiinnittämistä unohdettuihin kriiseihin * erityisesti Algeriassa (Länsi-Sahara), Indonesiassa, Myanmarissa/Thaimaassa, Nepalissa, Pohjois-Kaukasiassa (Tshetsheniassa), Tadzhikistanissa, Somaliassa ja Ugandassa. ECHO on kannustanut mahdollisuuksien mukaan siirtymään humanitaarisen avun vastaanottamisesta kehitysapuun (esdeenfr) erityisesti Angolassa, Tadzhikistanissa ja Kambodzassa.

Vuonna 2005 hyväksyttiin toimintasuunnitelmia katastrofivalmiuksien kehittämiseksi Dipecho-ohjelman avulla. Ohjelma kohdistuu luonnonkatastrofeille kaikkein alttiimmille alueille, joista puuttuu reagointivalmius paikallisella tasolla ja joiden väestöryhmät ovat haavoittuvia. Tällaisia alueita ovat Andien yhteisö, Keski-Aasia, Etelä-Aasia ja Karibian alue.

Operaatioiden toteuttamisessa ECHO toimi yhteistyössä noin 200 kumppanin kanssa, joista tärkeimpiä olivat kansalaisjärjestöt (54 prosenttia), Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöt (32 prosenttia) ja kansainväliset järjestöt (11 prosenttia).

Suhteet muihin toimijoihin

Vuoden 2005 aikana ECHO osallistui keskusteluun kansainvälisen humanitaarisen avustusjärjestelmän uudistamisesta, jonka käynnistymiseen vaikuttivat tsunamista ja Pakistanin maanjäristyksestä saadut kokemukset. Tähän liittyen Yhdistyneet Kansakunnat on hyväksynyt uudistusohjelman, jonka tavoitteena on parantaa humanitaaristen operaatioiden ennakoitavuutta, nopeutta ja tehokkuutta, tehostaa koordinointia ja varmistaa varojen saatavuus.

ECHO seuraa hyvästä humanitaarisesta avunannosta tehtyä aloitetta (Good Humanitarian Donorship - GDH) (EN) ja muun muassa osallistui kokoukseen, jossa arvioitiin edistymistä kaksi vuotta sen jälkeen, kun aloite vuonna 2003 hyväksyttiin.

ECHO jatkoi myös tärkeimpien kansainvälisten humanitaaristen virastojen tukemista temaattisten rahoitusohjelmien kautta esimerkiksi rahoittamalla Maailman terveysjärjestön (WHO) (ES) (EN) (FR) valmiutta vastata kansanterveydellisiin hätätilanteisiin.

Muu toiminta

Katastrofivalmiuden parantamiseksi ECHO lisäsi vuonna 2005 kentällä työskentelevien asiantuntijoiden määrää ja vahvisti alueellisia avustustoimistoja. ECHO myös tuki komissiota alan tiedotustoiminnan (esdeenfr) kehittämisessä.

Vuoden 2005 aikana ECHO seurasi humanitaaristen kriisien lapsiuhreja sekä hätätilanteiden juomavettä ja sanitaatiota koskevien toimintaohjeiden kehittämistä. Tämän lisäksi ECHO tarkasteli tapoja auttaa kansalaisjärjestöjä niiden humanitaarista avustustyötä tekevän henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa ja laati vuonna 2004 valmiiksi saadun turvallisuusarvioinnin jatkoarvioinnin.

ECHO jatkoi tiedottamista tehtävistään ja toiminnastaan viestintävälineiden kautta. Lisäksi se käynnisti valistuskampanjan Tšekin tasavallassa.

ECHO suoritti 142 tilintarkastusta humanitaaristen järjestöjen päätoimipaikoissa ja toimintaa koskevaa 24 tarkastusta kentällä tai järjestöjen toimistoissa. Lisäksi ECHO arvioi joitakin omia toimintojaan YK:n pakolaisvaltuutetun (EN) kanssa tapahtuvan kumppanuuden puitteissa.

Keskeiset termit

  • Unohdetut kriisit: kriisit, joista tiedotusvälineet raportoivat hyvin vähän tai eivät lainkaan ja joiden uhrit saavat hyvin vähän taloudellista apua.

Asiakirjan keskeiset numerotiedot

  • Vuonna 2005 annetun avun kokonaismäärä: 652,5 miljoonaa euroa.
  • Tärkeimmät avunsaajat: AKT-maat (244,2 miljoonaa euroa, 37 prosenttia kokonaismäärästä), Aasia (239,25 miljoonaa, 37 prosenttia kokonaismäärästä) sekä Venäjä, Lähi-itä ja Välimeri (84 miljoonaa, 13 prosenttia kokonaismäärästä).
  • Eniten apua tarvitseville alueille myönnetty apu (maailmanlaajuisen tarvearvioinnin mukaan): 312 miljoonaa euroa (48 prosenttia kokonaismäärästä).
  • Apu myönnetty maille, joiden tarpeet ovat keskisuuria: 136,8 miljoonaa euroa (21 prosenttia kokonaismäärästä).
  • Apu myönnetty maille, joiden tarpeet ovat edellisiä vähäisemmät (rajatut tarpeet): 6,9 miljoonaa euroa (1 prosentti kokonaismäärästä).
  • Lopullinen määrä (196,6 miljoonaa euroa - 30 prosenttia kokonaismäärästä): osoitettiin tsunamin jälkeiseen apuun, Dipecho-ohjelmaan, temaattisille toimille, tekniseen apuun tai tukimenoihin.

Viimeisin päivitys 03.10.2007

Top