Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vuosikertomus 2004 (ECHO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vuosikertomus 2004 (ECHO)

Tässä kertomuksessa esitetään Euroopan komission humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) tärkeimmät toimet vuonna 2004. Pääosasto ECHO kunnioitti humanitaarisen avun perusperiaatteita eli tasapuolisuutta, puolueettomuutta ja riippumattomuutta, jotka ovat ainoa keino antaa tehokasta apua, taata avun saanti sitä tarvitsevalle väestölle ja säilyttää avustustyöntekijöiden turvallisuus.

ASIAKIRJA

Komission kertomus, 23. marraskuuta 2005 - Vuosikertomus 2004 - (ECHO) [KOM(2005) 580 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Vuosi 2004 muistetaan tsunamikatastrofin vuotena. 26. joulukuuta ja sen jälkeisinä päivinä Intian valtameren rannikkoalueilla sai surmansa lähes 280 000 ihmistä, minkä vuoksi se oli yksi pahimmista koskaan rekisteröidyistä katastrofeista. Kuitenkin samana vuonna maailman muissa kriiseissä kuoli tuhansia ihmisiä, joiden ahdinko ei samalla tavoin päässyt ihmisten tietoisuuteen. Pääosasto ECHOn reaktiot humanitaarisiin hätätilanteisiin vuonna 2004 kehittyivät samassa linjassa humanitaarisissa tarpeissa tapahtuneiden muutosten kanssa. Erityistä huomiota kiinnitettiin "unohdettuihin kriiseihin", joista media ei ole enää kiinnostunut.

Jotta voidaan olla varmoja ECHOn operaatioiden ohjautumisesta tarvelähtöisesti, kyseinen pääosasto on verrannut tilannetta 130 kehitysmaassa yhdeksän humanitaarisen indikaattorin perusteella: inhimillinen kehitys, köyhyys, luonnononnettomuuksien riski, konfliktit, pakolaiset, maan sisäiset pakolaiset, aliravitsemus, kuolleisuus ja muiden avunantajien avustukset. Kun sovelletaan tätä menetelmää vuoden 2004 tuloksiin, todetaan, että 62 prosenttia (tai 353 miljoonaa euroa) 570 miljoonasta eurosta (joista 518,2 miljoonaa euroa on peräisin komission budjetista ja 52,2 miljoonaa euroa EKR:n varoista) osoitettiin alueille, joiden tarve oli kaikkein suurin. 30 prosenttia (tai 172 miljoonaa euroa) osoitettiin alueille, joiden tarpeet ovat keskisuuria ja alle 1 prosenttia (tai 4 miljoonaa euroa) vähäisempien tarpeiden alueille ("rajattu tarve"). AKT-valtiot olivat suurimpia avunsaajia (301,6 miljoonaa euroa), seuraavina olivat Aasian valtiot (111,1 miljoonaa euroa). Lopuilla (41 miljoonaa euroa tai 7 prosenttia) katettiin aihepiirikohtainen rahoitus, tekninen apu ja tukimenot.

ECHOn analyysit ja menetelmät unohdettujen kriisien tunnistamiseksi perustuvat sekä kvantitatiivisiin tietoihin (median vähäinen kiinnostus ja avunantajien vähäinen tuki, vaikka tarpeet ovat suuria) että kvalitatiivisiin tekijöihin (ECHOn asiantuntijoiden ja asiasta vastaavien virkamiesten paikalla tekemät arvioinnit). Vuonna 2004 tällaisiksi unohdetuiksi kriiseiksi laskettiin tilanteet Algeriassa (Länsi-Sahara), Kongon demokraattisessa tasavallassa, Guineassa, Haitissa, Intiassa, Myanmarissa/Burmassa, Nepalissa, Pohjois-Kaukasiassa (Tšetšenia), Thaimaassa (Burman pakolaiset), Somaliassa, Sudanissa, Ugandassa ja Jemenissä.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta humanitaarisen avun antamisessa vuonna 2004 kohdattiin vaikeuksia: vaikka pakolaisten määrä väheni vuoden 2002 10,6 miljoonasta 9,67 miljoonaan vuoden 2003 lopulla, palattuaan takaisin asuinsijoilleen pakolaiset tarvitsevat vielä humanitaarista apua ainakin alkuvaiheessa. Lisäksi maan sisäisten pakolaisten määrä oli 25 miljoonaa. Aasian tsunamia seurannut humanitaarinen kriisi osoitti, miten haavoittuva ihminen on luonnonkatastrofien edessä.

ECHOn tärkeimmät toimet vuonna 2004

Afrikassa kaikkein laajimmat toimet toteutettiin Sudanin Darfourissa. YK kuvailee tilannetta siellä "laajimmaksi humanitaariseksi kriisiksi maailmassa". Sisällissota puhkesi siellä vuonna 2003, ja se laajeni voimakkaasti vuonna 2004. Alun perin Sudania varten budjetoidun 20 miljoonan euron lisäksi tehtiin joukko nopeita päätöksiä, joilla avun kokonaismääräksi saatiin 83 miljoonaa euroa.

Hankkeita on myös rahoitettu Keski-Afrikassa ja Suurten järvien alueella (Burundissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kongon tasavallassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Tansaniassa) sekä Länsi-Afrikan alueella.

Pohjois-Kaukasiassa Tšetšenian pitkittynyt ja unohdettu kriisi pysyi edelleen vuonna 2004 ECHOn ensijaisena kohteena. Kriisin uhreille osoitetun rahoituksen määrä oli 28,5 miljoonaa euroa.

ECHO antoi yhteensä 37,35 miljoonaa euroa miehitetyillä alueilla asuville palestiinalaisille, palestiinalaispakolaisille Jordaniassa, Libanonissa ja Syyriassa sekä Irakista tulleille pakolaisille, jotka on majoitettu pakolaisleireihin Jordaniassa ja Jordanian ja Irakin välisellä ei kenenkään -maalla.

ECHO antoi Afganistanille 35 miljoonaa euroa, jolla tuettiin erityisesti takaisin asuinsijoilleen palanneiden pakolaisten ja maan sisäisten pakolaisten paluuta ja uudelleenkotoutumista.

ECHO oli ensimmäinen avunantajataho, joka reagoi tsunamin jälkeiseen tilanteeseen antamalla 3 miljoonaa euroa Punaisen Ristin kansainväliselle liitolle. Lisäksi tammikuussa 2005 Euroopan komissio pyysi budjettivallan käyttäjältä (Euroopan parlamentti ja neuvosto) 100 miljoonaa euroa uusiin avustustoimiin katastrofialueella. Kärsineen alueen väestölle osoitettavaan apuun myönnettiin 80 miljoonaa euroa.

Vuonna 2004 ECHO teki yhteensä 16 rahoituspäätöstä, jotka sisälsivät avustuksia kriisivalmiuden parantamiseen useilla alueilla maailmassa. ECHO tuki yhteensä 360 000 eurolla Kobessa järjestettävää suuronnettomuuksien ehkäisemistä käsittelevää kansainvälistä konferenssia.

Aihepiirikohtainen rahoitus on uusi tapa työskennellä yhdessä kansainvälisten organisaatioiden (YK:n eri järjestöjen ja Punaisen Ristin) kanssa. Sen tavoitteena on vahvistaa organisaatioiden kykyä parantaa humanitaarisen avun toimittamista. Vuonna 2004 ECHO teki aihepiirikohtaisia sopimuksia OCHA:n (YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikkö), WHO:n, WFP:n (Maailman elintarvikeohjelma) ja UNICEFin kanssa.

Muut toimet

Pääosasto ECHO osallistui lukuisiin kokouksiin, joissa käytiin keskusteluja muiden avunantajien kanssa. Aiheina olivat muun muassa humanitaarisen toimintatilan kutistuminen, humanitaarisen avun perusperiaatteet - erityisesti riski, etteivät YK:n integroidut toimet kunnioita humanitaarisen avun perusperiaatteita - tai ongelmat humanitaaristen työntekijöiden pääsyssä tiettyihin maihin.

Strategista ohjelmasuunnittelua koskevia kokouksia pidettiin tärkeimpien kumppaneiden kanssa (OCHA, UNICEF, WHO ja WFP) vuoden 2004 aikana. Yhteisön tasolla humanitaarisen avun pääosasto ECHO toimi valppaasti ja aktiivisesti sen varmistamiseksi, että humanitaarisen avun perusperiaatteet eli tasapuolisuus, puolueettomuus ja riippumattomuus saavat ansaitsemansa arvon. ECHO osallistui myös useisiin neuvoston ja komission muiden yksiköiden järjestämiin kokouksiin.

Monialaisten kysymysten osalta edistystä saavutettiin pilottiprojekteissa, jotka koskivat hätäavun, kunnostustoimien ja kehityksen niveltämistä. Lisäksi 46 miljoonaa euroa (vuonna 2003 määrä oli 26 miljoonaa) myönnettiin lasten hyväksi toteutettaviin toimiin ja 102 rahoituspäätöksestä 66 sisälsi tukea lasten hyväksi toteutettaville toimille. Vesi kuului ECHOn vuosittaiseen työohjelmaan. ECHO käynnisti tarjouskilpailun tutkimuksen tekemiseksi vesihuollon ja hygienian toteutumisesta hätätilanteissa.

Pääosasto ECHO järjesti koulutustilaisuuksia ja erilaisia toimia, joiden tavoitteena oli tehdä tunnetuksi Euroopan unionin humanitaarisen avun arvoja, periaatteita ja saavutuksia. Se teki 145 tilintarkastusta humanitaaristen järjestöjen päätoimipaikoissa taloudellisten tietojen ja asianmukaisten hallintotietojen seuraamisen varmistamiseksi.

Viimeisin päivitys 18.01.2006

Top