Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikeapua koskeva yleissopimus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikeapua koskeva yleissopimus

Euroopan unioni (EU) auttaa vastaamaan EU:n ulkopuolisten maiden heikoimmassa asemassa olevan väestön elintarvike- ja ravitsemustarpeisiin. Yleissopimuksella tehostetaan elintarvikeavun lahjoittajien koordinointia.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2012/738/EU elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta.

TIIVISTELMÄ

Mistä on kyse?

Elintarvikeapua koskevan yleissopimuksen, joka on uusin elintarvikeavun lahjoittajien monenvälinen sopimus, tarkoituksena on tarjota asianmukaista ja tehokasta elintarvike- ja ravitsemusapua tukikelpoisten maiden heikoimmassa asemassa olevalle väestölle tunnistettujen tarpeiden pohjalta.

Yleissopimuksen tavoitteena on:

  • pelastaa henkiä
  • vähentää nälänhätää
  • parantaa elintarviketurvaa*
  • parantaa tukikelpoisten maiden heikoimmassa asemassa olevan väestön ravinnon laatua.

EU:n humanitaarisen elintarvikeapupolitiikan mukaisesti yleissopimuksella pyritään tarjoamaan heikoimmassa asemassa olevalle väestölle riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa ravitsemuksellisia tarpeita.

Mikä on muuttunut?

Yleissopimuksen mukaisesti sopimusosapuolet jakavat tietoa, tekevät yhteistyötä ja pitävät yhteyttä toisiinsa. Yleissopimus toimii myös keskustelufoorumina, joka mahdollistaa tietojen, muun muassa tietyntyyppisistä ohjelmista saatujen kokemusten, vaihdon muiden asianosaisten kanssa, jotta varmistetaan resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen.

Toiminta: Jokainen sopimusosapuoli sitoutuu vähintään vuodeksi antamaan tietyn arvon tai määrän edestä elintarvikeapua. Sitoumus olisi tehtävä mahdollisuuksien mukaan avustuksena.

Yleissopimuksessa määritellään selvästi, ettei elintarvikeapua saa millään tavalla sitoa maataloustuotteiden tai muiden tuotteiden ja palvelujen kaupalliseen vientiin avunsaajamaihin.

Avustusta voidaan antaa:

  • kahdenvälisesti,
  • hallitustenvälisten tai muiden kansainvälisten järjestöjen välityksellä tai
  • muiden elintarvikeapukumppaneiden välityksellä.

Tukikelpoisia maita ovat:

Taustaa: Euroopan unioni on kansainvälisen viljasopimuksen sopimusosapuoli. Sopimus sisältää kaksi erillistä oikeudellista asiakirjaa: viljojen kauppaa koskeva yleissopimus ja elintarvikeapua koskeva yleissopimus. Muut sopimusosapuolet ovat Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani ja Sveitsi.

Määritelmä

* elintarviketurva: vuoden 1996 maailman elintarvikehuippukokouksen määritelmän mukaan elintarviketurva on saavutettu, ”kun kaikilla ihmisillä on kaiken aikaa riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa aktiiviseen ja terveelliseen elämään kuuluvia ravitsemuksellisia tarpeita”.

VIITTEET

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2012/738

13.11.2012

-

EUVL L 330, 30.11.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 2011/339/EU Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen.

Neuvoston päätös 2010/316/EU Euroopan unionin puolesta elintarvikeapukomiteassa omaksuttavasta kannasta elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen.

Neuvoston päätös 2011/224/EU kansainvälisessä viljaneuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta viljojen kauppaa koskevan vuoden 1995 yleissopimuksen voimassaolon jatkamiseen.

Neuvoston päätös 2000/421/EY elintarvikeapua koskevan vuoden 1999 yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta.

Viimeisin päivitys: 10.03.2014

Top