Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ajoneuvojen osien ja materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntämien

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ajoneuvojen osien ja materiaalien uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntämien

Valmistajien on suunniteltava ajoneuvot siten, että kun ajoneuvojen käyttöikä päättyy, vähimmäisosuus niiden osista ja materiaaleista voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai hyödyntää. Tarkoituksena on vähentää niin sanotuista romuajoneuvoista syntyvää jätettä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/64/EY, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä niiden uudelleenkäytettävyyden, kierrätettävyyden ja hyödynnettävyyden osalta sekä neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä vahvistetaan hallinnolliset ja tekniset säännöt, joilla varmistetaan, että ajoneuvojen osat ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen, kierrättää ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Sillä varmistetaan, että osien uudelleenkäyttö ei aiheuta turvallisuus- tai ympäristöriskejä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Tätä Euroopan unionin (EU) direktiiviä sovelletaan uusiin ja tuotannossa jo oleviin henkilöauto-, farmariauto-, tila-automalleihin ja kevyisiin hyötyajoneuvomalleihin (esim. pakettiautoihin).
  • Uusia ajoneuvoja voidaan myydä EU:ssa vain, jos vähintään 85 prosenttia ajoneuvon massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai kierrätettävissä ja vähintään 95 prosenttia ajoneuvon massasta on uudelleen käytettävissä ja/tai hyödynnettävissä.
  • Valmistajilla on oltava strategia, jolla varmistetaan, että uudelleenkäytettävyyttä, kierrätettävyyttä ja hyödynnettävyyttä koskevia asetuksen vaatimuksia noudatetaan.
  • Jos kansalliset viranomaiset ovat tyytyväisiä näihin strategioihin, valmistajalle annetaan vaatimustenmukaisuustodistus. Todistus on voimassa vähintään kaksi vuotta.
  • Tiettyjen osien, kuten turvatyynyjen, turvavöiden ja ohjauslukkojen uudelleenkäyttö on kielletty, eikä niitä saa käyttää uusissa ajoneuvoissa, sillä ne voivat aiheuttaa turvallisuus- tai ympäristöriskejä.
  • Asetusta ei sovelleta erikoiskäyttöön tarkoitettuihin ajoneuvoihin, kuten panssaroituihin ajoneuvoihin ja ambulansseihin tai pieninä sarjoina valmistettaviin ajoneuvoihin, joilla tarkoitetaan ajoneuvoja, joita yhdestä tyyppiperheestä myydään alle 500 ajoneuvoa vuodessa kussakin EU-maassa.

Erillisessä lainsäädännössä vahvistetaan toimenpiteet, joilla ehkäistään ja vähennetään romuajoneuvoista ja niiden osista syntyvää jätettä ja varmistetaan, että tarvittaessa se käytetään uudelleen, kierrätetään tai hyödynnetään.

TAUSTAA

Romuajoneuvot tuottavat EU:ssa vuosittain 8-9 miljoonaa tonnia jätettä.

Lisätietoja on saatavana romuajoneuvoja käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2005/64/EY

15.12.2005

15.12.2006

EUVL L 310, 25.11.2005, s. 10-27

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/1/EY

3.2.2009

-

EUVL L 9, 14.1.2009, s. 31-32

Viimeisin päivitys: 25.08.2015

Top