Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yritysten tukipalvelut

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yritysten tukipalvelut

Euroopan unioni (EU) tukee eurooppalaisten yritysten kehittymistä tarjoamalla niille erityisiä tukipalveluja. Näiden palvelujen kautta yritykset saavat paikallisella tasolla käytännön neuvoja ja tietoa sekä niiden perustamisen aikana että niiden kehityksen eri vaiheissa. Tuesta voi olla paljon hyötyä erityisesti aloitteleville yrityksille, sillä se auttaa niitä ymmärtämään paremmin yhteisön lainsäädäntöpuitteita, löytämään hyviä käytäntötapoja EU:n tasolla sekä menestymään.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Enterprise Europe Network (EN) -verkosto tarjoaa yrityksille räätälöityä tietoa ja palveluja. Se edistää konkreettisesti yrittäjyyttä ja yritysten kasvua Euroopassa.

Verkosto on maantieteellisesti ja palvelutarjonnaltaan Euroopan suurin ja tarjoaa keskitetyn palvelupisteen, josta eurooppalaiset yritykset saavat kaikki tarvitsemansa tiedot. Palvelut ovat lähellä ja perustuvat ’väärien ovien poistamisen’ periaatteeseen eli yrittäjä voi kääntyä minkä tahansa (yleensä lähimmän) verkostoon kuuluvan organisaation puoleen, joka ohjaa kysymyksen asianmukaiselle palveluorganisaatiolle.

Vaikka verkosto on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), myös suuret yritykset voivaa käyttää sen palveluja.

Enterprise Europe Network -verkosto tukee yrityksiä muun muassa seuraavasti:

 • helpottaa rahoituksen saantia antamalla yrityksille tietoja eri mahdollisuuksista
 • antaa yrityksille tietoja niille merkityksellisistä yhteisön politiikoista, ohjelmista ja lainsäädännöstä
 • selvittää yhteisön standardeihin ja teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä ongelmia
 • auttaa yrityksiä löytämään luotettavia liikekumppaneita
 • rohkaisee yrityksiä innovoimaan, osallistumaan tutkimusohjelmiin ja solmimaan kumppanuuksia teknologian alalla
 • levittää hyviä käytäntöjä
 • tutustuu yrityksiin paikan päällä ja arvioi niiden tarpeita
 • tukee tiedotusta ja markkinointia.

Verkosto toimii kahteen suuntaan. Komissio hyödyntää säännöllistä palautetta mukauttaakseen politiikkojaan ja aloitteitaan erityisesti eurooppalaisten pk-yritysten tarpeisiin lisäämättä kuitenkaan niiden hallinnollista taakkaa.

Enterprise Europe Network -verkoston palvelut ovat lähellä ja koko ajan käytettävissä sen yli 500 yhteyspisteessä koko Euroopan unionin (EU) alueella ja sen ulkopuolella.

Enterprise Europe Network -verkosto on kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (CIP) keskeinen osa ja siinä yhdistyvät sitä edeltävien organisaatioiden eli euroneuvontakeskusten (EIC) ja innovaatiokeskusten (IRC) asiantuntemus.

SINUN EUROOPPASI – YRITYKSET

Sinun Eurooppasi – Yritykset -portaali tarjoaa eurooppalaisille yrittäjille suoran pääsyn hyödyllisiin tietoihin erityisesti antamalla tietoja paitsi koko Euroopan unionissa voimassa olevista säännöksistä myös kussakin jäsenvaltiossa voimassa olevista säännöksistä.

EUROOPPALAINEN PORTAALI PK-YRITYKSIÄ VARTEN

Eurooppalainen portaali pk-yrityksiä varten tarjoaa tietoja pk-yrityksille tärkeistä politiikoista, lainsäädännöstä, ohjelmista ja aloitteista.

SOLVIT-VERKOSTO

SOLVIT on online-pohjainen ongelmanratkaisuverkosto. Verkoston avulla pyritään ratkaisemaan käytännönläheisesti ja enintään 10 viikon määräajan kuluessa ongelmia, joita syntyy viranomaisten soveltaessa virheellisesti sisämarkkinalainsäädäntöä. Sekä yritykset että Euroopan kansalaiset voivat käyttää SOLVIT-verkoston palveluja.

EURES – EUROOPAN TYÖNVÄLITYSPALVELU

Komission alaisuudessa toimiva työnvälityspalvelu Eures helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella (ETA). Verkossa ovat kumppaneina julkiset työvoimapalvelut, ammattijärjestöt ja työnantajajärjestöt. Eures-verkoston tavoitteena on:

 • tiedottaa, neuvoa ja opastaa mahdollisesti liikkuvia työntekijöitä työnsaantimahdollisuuksista sekä elin- ja työoloista Euroopan talousalueella
 • auttaa työnantajia, jotka haluavat rekrytoida työntekijöitä muista maista
 • tarjota yksityiskohtaisia neuvoja ja ammatinvalintapalveluja työntekijöille ja työnantajille raja-alueilla.

Työvoiman liikkuvuutta koskevan portaalin lisäksi Eures-palvelun puitteissa toimii yli 700 neuvojaa koko Euroopan talousalueella.

YMPÄRISTÖ JA PK-YRITYKSET

Environment & SMEs (EN) -sivustolla (ympäristö ja pk-yritykset) annetaan tietoja tärkeimmästä ympäristölainsäädännöstä, hyvistä käytännöistä ja koulutusmahdollisuuksista sekä tarjotaan neuvoja ja työkaluja, joiden avulla pk-yritysten toiminta voi olla ympäristöystävällisempää ja kestävämpää. On ilmeistä, että suurten yritysten toiminta vaikuttaa ympäristöön, mutta myös pk-yritysten toimilla on huomattava vaikutus.

ENERGIATEKNOLOGIAA EDISTÄVÄT ORGANISAATIOT (OPET)

OPET (EN) on Euroopan komission perustama verkosto, jonka tavoitteena on edistää energia-alan uusia teknologioita ja antaa niistä tietoa suurelle yleisölle, etenkin yrittäjille. Verkosto tarjoaa tietoa alan viimeisimmästä kehityksestä, osallistuu tiedon jakamiseen ja tukee uusien teknologioiden kaupallistamista. Verkosto ulottuu rakennusalalle, uusiutuviin energialähteisiin, lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä hiilivetyihin ja markkinoille saattamiseen.

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUKSIEN NEUVONTAPISTE

Teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapiste IPR-Helpdesk (EN) antaa yleistä tietoa teollis- ja tekijänoikeuksista. Se neuvoo, miten ideoitaan voi ja kannattaa suojata. Lisäksi se neuvoo yrittäjiä mahdollisissa teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä ongelmissa. Neuvontapalvelu on tarkoitettu erityisesti yrityksille, jotka osallistuvat tai haluavat osallistua teknologian tutkimus- ja kehittämisohjelmiin.

EU-KULUTTAJANEUVONTAKESKUSTEN VERKKO

European Consumer Centres Network (EN) -verkko (EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkko) pyrkii auttamaan eurooppalaisia kuluttajia kysymyksissä ja ongelmissa, joita saattaa syntyä ostettaessa tuotteita tai palveluja toisessa jäsenvaltiossa.

Viimeisin päivitys 16.04.2008

Top