Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission suositus – mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksessa esitetään perusteet, joiden avulla määritetään, onko yritys mikroyritys vai pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys). Nämä kategoriat perustuvat yrityksen työntekijöiden määrään ja sen liikevaihdon tai taseen loppusummaan, ja ne määrittävät, voidaanko yritys hyväksyä EU:n tai EU-maiden rahoitus- ja tukiohjelmiin. Määritelmät tulivat voimaan 1. tammikuuta 2005.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Määritelmät:
  • mikroyritys: alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto (tietyn ajan kuluessa saadun rahan määrä) tai taseen loppusumma (yrityksen varat ja velat) on enintään 2 miljoonaa euroa
  • pieni yritys: alle 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa.
  • keskisuuri yritys: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma alle 43 miljoonaa euroa.
 • Nämä eri perusteet täyttävät pk-yritykset voivat hyötyä
  • EU:n ja EU-maiden kansallisista tukiohjelmista, kuten tutkimusta, kilpailukykyä ja innovointia edistävästä rahoituksesta, joihin niillä ei muuten olisi oikeutta EU:n valtiontukisääntöjen nojalla
  • kevennetyistä vaatimuksista tai pienemmistä kustannuksista noudattaessaan EU:n sääntöjä.
 • Euroopan komissio seuraa säännöllisesti määritelmien vaikutuksia käytännössä. Syyskuussa 2013 julkaistussa riippumattomassa tutkimuksessa todetaan, ettei perusteita ole syytä muuttaa. Sen sijaan olisi selvennettävä voimassa olevia sääntöjä ja annettava niitä koskevia ohjeita.
 • Arvioituaan vuonna 2015 pk-yritysten määritelmää koskevaa ensimmäistä käyttäjän opasta komissio julkaisi oppaasta päivitetyn version.

TAUSTAA

Pk-yritysten osuus EU:n kaikista yrityksistä on 99 prosenttia. Ne muodostavat EU:n talouden selkärangan. Ne luovat kaksi kolmasosaa kaikista työpaikoista. Vuonna 2013 yli 21 miljoonaa pk-yritystä tarjosi lähes 90 miljoonaa työpaikkaa eri puolilla EU:ta. Ne edistävät yrittäjyyshenkeä ja innovointia ja auttavat parantamaan EU:n kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä.

SÄÄDÖS

Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1422) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top