Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Moottoriajoneuvojen vastuuvakuutus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Moottoriajoneuvojen vastuuvakuutus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Direktiivi 2009/103/EY - moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksesta

TIIVISTELMÄ

Liikennevakuutukset edustavat merkittävää osaa Euroopan unionin (EU) vahinkovakuutuksista. Direktiivin tarkoitus on auttaa EU:n kansalaisia, jotka ovat joutuneet liikenneonnettomuuteen toisessa EU-maassa.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin nojalla missä tahansa EU-maassa otettu pakollinen liikennevakuutus antaa suojan koko EU:n alueella.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä

vaaditaan, että kakkien EU:n moottoriajoneuvojen on oltava pakollisen vastuuvakuutuksen* piirissä,

lopetetaan vakuutuksia koskevat rajatarkastukset kansainvälisen matkailun helpottamiseksi EU:n sisällä,

säädetään vastuuvakuutusturvan vähimmäistaso EU-maissa,

määritellään vakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle jätetyt henkilöt ja korvauksista vastaavat viranomaiset,

otetaan käyttöön järjestelmä, josta maksetaan korvaukset paikallisille uhreille tilanteissa, joissa onnettomuuden on aiheuttanut toisesta EU-maasta tullut ajoneuvo,

edellytetään korvausvaatimusten nopeaa käsittelyä tilanteissa, joissa onnettomuus on tapahtunut uhrin EU:hun kuuluvan asuinmaan ulkopuolella,

oikeutetaan vakuutuksenottaja pyytämään todistus korvausvaatimuksista viideltä sopimussuhteen viimeksi kuluneelta vuodelta.

Direktiivillä ei säännellä vastuuvelvollisuuteen liittyviä asioita, kuten korvauksia, joista EU-maat päättävät, tai kuljettajan fyysisen vamman tai ajoneuvon vahingon kattavaa kokonaisvastuuta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

27. lokakuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Moottoriajoneuvovakuutusta käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

KESKEISET TERMIT

*Vastuuvakuutus: vakuutussuoja, joka kattaa toiselle osapuolelle vakuutuksenottajan toimien vuoksi aiheutuneet vahingot ja vammat.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/103/EY

27.10.2009

-

EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11-31

Viimeisin päivitys: 12.10.2015

Top