Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Maantiekuljetukset ovat yksi suurimpia kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajia EU:ssa. Tämän alan päästöjen vähentämiseksi asetuksessa vahvistetaan uusille henkilöautoille raja-arvot.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Tällä asetuksella asetetaan normit, joilla säännellään uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä. Asetuksessa vahvistettu päästötaso on 130 g CO2/km. Päästötaso laskee tulevaisuudessa ja vuonna 2021 se on 95 g CO2/km.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

  • Päästötaso 130 g CO2/km laskee asteittainen vuosina 2012-2015. Kauden jokaisena vuonna valmistajan päästörajaa noudattavien autojen prosenttiosuuden on noustava. Vuodesta 2015 alkaen 100 prosenttia autoista on oltava vaatimustenmukaisia (verrattuna 75 prosenttiin vuonna 2013 ja 80 prosenttiin vuonna 2014).
  • Jos useiden valmistajan autojen hiilidioksidipäästöt ylittävät päästörajan, määrätään tälle suuri sakko. Valmistajan on maksettava jokaisesta autosta viiden euron sakko ensimmäisestä rajan ylittävästä grammasta kilometriä kohden, 15 euron sakko toisesta rajan ylittävästä grammasta, 25 euroa kolmannesta ja 95 euroa jokaisesta grammasta tästä eteenpäin. Vuodesta 2019 alkaen jokaisesta päästörajan ylittävästä grammasta veloitetaan 95 euroa.
  • Pienet valmistajat, jotka rekisteröivät alle 1 000 autoa vuodessa EU:ssa, on vapautettu tästä lainsäädännöstä, ja ne, jotka rekisteröivät 1 000-10 000 autoa vuodessa voivat ehdottaa omia päästövähennystavoitteitaan. Valmistajat, jotka rekisteröivät 10 000-30 000 autoa vuodessa voivat soveltaa kiinteää päästövähennystavoitetta.
  • Päästöhyvitysten ja superbonusten* järjestelmä palkitsee autonvalmistajien ympäristöystävällisiä innovaatioita.

TAUSTAA

Autojen osuus koko EU:n hiilidioksidipäästöistä on nykyään noin 12 prosenttia.

Tämä asetus perustuu EU:n vuonna 1995 hyväksymään strategiaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi seuraavien kolmen pilarin kautta: autoteollisuuden vapaaehtoiset sitoumukset päästöjen vähentämiseksi, polttoainetehokkaiden autojen edistäminen verotoimenpitein ja kuluttajavalistuksen parantaminen merkinnöillä, joissa näkyvät auton hiilidioksidipäästöt direktiivin 1999/94/EY mukaisesti.

KESKEISET KÄSITTEET

Superbonukset ovat valmistajille myönnettäviä kannustimia vähäpäästöisten autojen rekisteröimiseksi. Järjestelmän mukaan auto, jonka päästöt ovat alle 50 g CO2 g /km, vastaa 1,5:tä autoa vuoteen 2016 asti. Tämä suo valmistajille joustavuutta vähemmän polttoainetehokkaiden autojen valmistamisessa.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevalta verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 443/2009

8.6.2009

-

EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1-15.

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 397/2013

8.5.2013

-

EUVL L 120, 1.5.2013, s. 4-8.

Asetus (EY) N:o 333/2014

8.4.2014

-

EUVL L 103, 5.4.2014, s. 15-21.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 1014/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010, uusien henkilöautojen rekisteröintiä koskevien tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 15-20).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 396/2013, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2013, asetuksen (EU) N:o 1014/2010 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen seurantaa koskevien tiettyjen vaatimusten osalta (EUVL L 120, 1.5.2013, s. 1-3).

Viimeisin päivitys: 02.04.2015

Top