Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet

Tämä direktiivi on kodifioitu toisinto direktiivistä 77/536/EY ja edistää osaltaan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden osalta sisämarkkinoiden vahvistamiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/57/EY pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Direktiivissä vahvistetaan maatalous- ja metsätraktoreiden suunnittelua ja rakennetta koskevat tekniset vaatimukset kaatumisen varalta asennettujen suojarakenteiden osalta EU-tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisesti.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvotyypit

Direktiiviä sovelletaan traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

  • taka-akselin kohdalla on enintään 1 000 mm:n maavara;
  • yhden vetoakselin kiinteä tai säädettävä raideleveys on 1 150 mm tai enemmän;
  • mahdollisuus asentaa traktoriin monipistekytkentälaite irrotettavia työvälineitä varten ja vetotanko;
  • 1,5-6 tonnin massa.

Kaikkiin kyseisen kaltaisiin traktoreihin on asennettava suojarakenne kaatumisen varalta (turvaohjaamo tai -kehys). Näillä rakenteilla on tarkoitus estää tai rajoittaa traktorin kaatumisesta aiheutuvaa riskiä kuljettajalle käytön aikana. Koska kuljettajan liikkumatila istuimella on rajallinen, rakenteilla on varmistettava riittävän suuri esteetön tila kuljettajan suojelemiseksi.

Osan EU-tyyppihyväksynnän edellytykset

Traktorin tai suojarakenteen valmistajan on haettava osalle EU-tyyppihyväksyntää saadakseen luvan saattaa ajoneuvo markkinoille. Hakemukseen on liitettävä erillinen piirros, valokuva ja kuvaus suojarakenteesta.

Hyväksytyssä suojarakenteessa on oltava seuraavat merkinnät:

  • tavaramerkki tai kaupallinen merkki;
  • osan tyyppihyväksyntämerkki.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää sellaisen ajoneuvon markkinoille saattamista, jonka suojarakenteelle on myönnetty osan tyyppihyväksyntämerkki, mikäli rakenne täyttää vaaditut edellytykset.

Direktiivi 77/536/ETY on kumottu direktiivillä 2009/57/EY. Viimeksi mainittu direktiivi puolestaan kumotaan asetuksella (EU) N:o 167/2013 1. päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/57/EY

23.10.2009

-

EUVL L 261, 3.10.2009

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top