Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Korruption vastainen yhteyspisteiden verkosto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2008/852/YOS korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan Euroopan unionin (EU) laajuinen yhteyspisteiden verkosto, joka perustuu korruption torjunnan eurooppalaisten kumppaneiden (EPAC) olemassa olevaan yhteistyöhön.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Päätöksellä perustetaan EU-maiden yhteyspisteiden verkosto, jonka tehtävänä on korruption ehkäiseminen ja torjunta. Sillä pyritään parantamaan näiden viranomaisten välistä yhteistyötä korruption vastaisten toimien tehostamiseksi EU:n tasolla.
  • Verkosto muodostuu EU-maiden asianomaisista viranomaisista ja virastoista. Kukin maa nimeää verkostoon vähintään yhden ja enintään kolme organisaatiota. Verkostossa on mukana myös Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF). Myös Euroopan komissio osallistuu verkoston toimintaan ja nimeää omat edustajansa. Europol ja Eurojust voivat myös osallistua verkoston toimintaan. Ajan tasalla oleva yhteyspisteiden luettelo on saatavana sivustolla EPAC-EACN.
  • Verkoston tehtävänä on
    • toimia korruption ehkäisemistä ja torjuntaa koskevia parhaita käytäntöjä ja kokemuksia koskevan tiedonvaihdon foorumina
    • auttaa luomaan ja ylläpitämään jäsentensä välisiä yhteyksiä.
  • Tehtäviensä suorittamiseksi verkoston jäsenet kokoontuvat vähintään kerran vuodessa.
  • Verkoston perustaminen ei vaikuta poliisiyhteistyössä ja oikeudellisessa yhteistyössä sovellettaviin sääntöihin eikä Euroopan poliisiakatemian asemaan.
  • Verkoston organisointi perustuu korruption torjunnan eurooppalaisten kumppaneiden (EPAC) väliseen käytävään epäviralliseen yhteistyöhön. Kukin EU-maa, komissio, Europol ja Eurojust vastaavat omista verkostoon liittyvistä kuluistaan.

TAUSTAA

Marraskuussa 2004 pidetyssä lahjonnan torjunnan tehostamista Euroopan unionissa käsitelleessä Agis-konferenssissa EPAC kannatti EU:n laajuisen korruptiontorjuntaverkoston perustamista. Aloitetta kannatettiin myös EPAC:n vuosikokouksessa marraskuussa 2006.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2008/852/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, korruption vastaisesta yhteyspisteiden verkostosta (EUVL L 301, 12.11.2008, s. 38–39)

Viimeisin päivitys: 01.12.2016

Top