Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

Maataloustuotteita koskeviin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin myönnetään yhteisön rahoitusta, joka kattaa joko osan tai kaikki toimien todellisista kustannuksista. Kyseisiä toimia koskevassa sääntelykehyksessä yhdistetään kaksi edellistä järjestelmää, joissa erotettiin sisäisillä markkinoilla (es de en fr) ja kolmansissa maissa (es de en fr) toteutetut toimet.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa.

TIIVISTELMÄ

Tässä sääntelykehyksessä säädetään maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä annetaan niitä koskevia säännöksiä.

Soveltamisala

Sekä sisäisillä markkinoilla että kolmansissa maissa toteutettavat toiminnot ovat seuraavat:

 • PR-toimet, menekinedistäminen ja mainonta, joiden tarkoituksena on korostaa yhteisön tuotteiden ominaispiirteitä ja niiden tarjoamia etuja,
 • tiedotuskampanjat, jotka koskevat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatuvaatimuksiin ja merkintöihin liittyviä yhteisön järjestelmiä sekä luonnonmukaisia tuotteita,
 • tiedotustoimet, jotka koskevat yhteisössä säädettyä viinien ja alkoholijuomien luokitusjärjestelmää,
 • tiedotus- ja myynninedistämistoimien arviointitutkimukset ja
 • osallistuminen kansallisesti tai kansainvälisesti merkittäviin tapahtumiin, messuihin ja näyttelyihin.

Kolmansissa maissa edistämistoimiin sisältyy myös:

 • uusia markkinoita koskevat tutkimukset ja
 • korkean tason liike-elämän vierailut.

Nämä toimet eivät saa edistää jonkin tuotteen kulutusta sen alkuperän tai tavaramerkin vuoksi.

Kyseessä olevat alat, tuotteet ja markkinat

Asetuksessa vahvistetaan valintaperusteet niille aloille, joita menekinedistämistoimet koskevat. Lisäksi siinä säädetään, että komissio laatii joka toinen vuosi kyseisten tuotteiden ja kolmansien maiden markkinoiden luettelon. Kyseessä ovat yleensä sellaisinaan kulutettaviksi tai jalostukseen tarkoitetut tuotteet tai tyypilliset tuotteet tai laatutuotteet, joilla on merkittävä lisäarvo. Komissio vahvistaa myös suuntaviivat, joissa määritellään noudatettava strategia.

Yksityiskohtaiset hyväksymissäännöt

Yllä mainitut toiminnat toteutetaan ammattialajärjestön tai toimialakohtaisen organisaation laatimien ohjelmien mukaisesti. Kyseiset organisaatiot toimittavat ohjelmaehdotuksensa jäsenvaltioille, jotka toimittavat komissiolle valitsemansa ohjelmat, jotka ne sitoutuvat osittain rahoittamaan. Komissio valitsee ohjelmat tarvittaessa teknisten avustajien avulla ja päättää niille myönnettävistä talousarvioista pitäen etusijalla ohjelmat, jotka toteutetaan useissa jäsenvaltioissa.

Komissio voi myös tehdä aloitteen ja rahoittaa tiedotus- ja menekinedistämistoimia kokonaan. Komission valitsemat organisaatiot toteuttavat kyseiset toimet sisämarkkinoilla ja kolmanissa maissa.

Rahoitus

Ohjelmien todellisten kustannusten rahoitus jakautuu seuraavasti:

 • yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia (ja 60 prosenttia sellaisten hedelmiä ja vihanneksia koskevien menekinedistämistoimien osalta, jotka kohdistuvat erityisesti yhteisön kouluissa oleviin lapsiin),
 • ehdotuksen tehneiden organisaatioiden osuus on vähintään 20 prosenttia ja
 • loppurahoituksesta vastaa asianomainen jäsenvaltio.

Komitea

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea avustaa komissiota ohjelmien valinnassa ja hallinnoinnissa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 3/2008

24.12.2007

-

EUVL L 3, 5.1.2008.

Viimeisin päivitys 28.01.2008

Top