Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
YMP:n uudistuksen terveystarkastus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

YMP:n uudistuksen terveystarkastus

Jotta yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) voitaisiin suunnata kohti tasapainoista ja ympäristöä säästävää kehitystä, on alettu tutkia politiikan osatekijöitä. Analyysi kohdistuu kolmeen suureen kysymykseen, jotka perustuvat YMP:n laajaan tarkistukseen. Analyysi on talousarviotarkistuksen 2008/2009 valmisteleva toimi.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 20. marraskuuta 2007, "YMP:n uudistuksen 'terveystarkastuksen' valmistelu" [KOM(2007) 722 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa esitellään suuntauksia, joita yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) on seurattava jatkaakseen vuonna 2003 tilatukijärjestelmästä alkanutta uudistusprosessia. Viime vuosina YMP on kehittynyt erittäin paljon, erityisesti silloin, kun otettiin käyttöön uusi tukijärjestelmä, joka on parantanut maatalousalan kilpailukykyä.

Jotta voitaisiin laatia arvio tapahtuneesta kehityksestä ja pitää yllä keskustelua YMP:n tulevasta kehityksestä, tiedonannossa keskitytään seuraaviin kolmeen pääasiaan:

  • tilatuen yksinkertaistaminen,
  • markkinatoimenpiteet ja
  • uudet ympäristöhaasteet.

Tilatukijärjestelmän yksinkertaistaminen

YMP:n terveystarkastuksen mukaan tilatukijärjestelmän on kehityttävä seuraavien suuntausten mukaisesti:

  • järjestelmän soveltamista on yhdenmukaistettava, jotta voidaan vähentää tapauksia, jolloin tukea myönnetään vielä tuotantoon sidotun tuen järjestelmän mukaisesti,
  • täydentävien ehtojen periaatetta on mukautettava jatkuvasti, mikä edistää kestävää maataloutta ja ottaa samalla huomioon yhteiskunnan uudet vaatimukset ja
  • tukien jakautumista on tarkistettava, mikä rajoittaa suurimpien tukien käyttöä ja suurentaa pienten tukimäärien vähimmäisalavaatimusta.

Markkinoiden kehittyminen

Jotta voitaisiin edistää maatalousmarkkinoiden tehokasta kilpailukykyä, komissio aikoo tarkastella uudelleen joitakin YMP:n hallintavälineitä, jotka eivät enää vastaa markkinoiden vaatimuksia, erityisesti vilja- ja maitotuotealan hallintavälineitä.

Vilja-alan markkinoilla yhteisön interventioissa on otettava huomioon viljojen kasvava kysyntä sekä bioenergian lisääntyvä osuus.

Toimenpiteitä suunnitellaan myös maito- ja maitotuotemarkkinoille, jotta ne voisivat valmistautua maitokiintiöjärjestelmän voimassaolon päättymiseen 31. maaliskuuta 2015. Nykyisin niin yhteisön sisäisillä kuin ulkoisillakin markkinoilla arvokkaiden tuotteiden (erityisesti juuston ja tuoreiden maitotuotteiden) kysyntä on lisääntynyt ja hinnat kohonneet, minkä seurauksena intervention merkitys voin ja rasvattoman maitojauheen myyntikanavana on vähentynyt. Maitokiintiöiden asteittaisella lisäämisellä voitaisiin siis ehkäistä niitä häiritseviä vaikutuksia, joita tällainen muutos voisi aiheuttaa. Tätä varten voitaisiin ottaa käyttöön myös muita toimenpiteitä, joissa kiinnitettäisiin huomiota tiettyihin alueisiin, erityisesti vuoristoalueisiin.

Uudet ympäristöhaasteet

Tiedonannossa selostetaan YMP:n mahdollisuuksia vastata uusiin haasteisiin kuten ilmastonmuutos, bioenergia, vesihuolto, biologinen monimuotoisuus, jne.

Ilmastonmuutos on EU:n maataloudelle keskeinen haaste. Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä on jo vähennetty erittäin paljon, mutta alaan vaikuttavat vielä jotkut ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat asiat, kuten esimerkiksi bioenergia, vesihuolto ja biologinen monimuotoisuus. Euroopan unioni vastaa näihin haasteisiin nykyisillä maaseudun kehittämistoimenpiteillä, täydentävien ehtojen huolellisella hallinnalla sekä tutkimuksen ja innovoinnin vahvistamisella.

Tiedonannossa käsitellään myös riskinhallintaa. YMP:n toista pilaria pidetään sopivimpana välineenä maatalouden kriisien hallitsemisessa. Myös muita välineitä voidaan käyttää. Maaseudun kehittämistä on vahvistettava, sillä sen avulla voidaan vastata tehokkaasti näihin monimutkaisiin kysymyksiin. Tämän saavuttamiseksi on lisättävä maaseudun kehittämistoimia sekä sille pakollisen mukautuksen * kautta myönnettävien varojen määrää.

Keskeiset termit

  • Mukauttaminen: vuoden 2003 uudistuksen myötä käyttöön otettu väline, jonka ansiosta maanviljelijöille myönnettävien suorien tukien maksamiseen tarkoitettuja varoja voidaan siirtää maaseudun kehittämistoimenpiteisiin vuoteen 2013 saakka jatkuvalla kaudella.

See also

  • Yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastuksesta (DE) (EN) (FR) on saatavilla lisätietoa maatalouden pääosaston verkkosivulta

Viimeisin päivitys 09.02.2008

Top