Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uusi varainhoitoasetus: selkeämpi EU-rahoitus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Uusi varainhoitoasetus: selkeämpi EU-rahoitus

Varainhoitoasetus on pääasiallisin asiakirja, josta EU:n varainhoitoa koskevat säännökset käyvät ilmi. Siinä käsitellään EU:n budjetin periaatteita, ja se ohjaa EU:n budjetin käyttöä.

Hiljattain käyttöön otettu asetus, joka astui voimaan 1. tammikuuta 2013, antaa EU:n rahoituksen saajille - kuten yritykset, kansalaisjärjestöt, tutkijat, opiskelijat, kunnat ja muut - mahdollisuuden noudattaa helpompia ja selkeitä asetuksia sekä yksinkertaisia menettelytapoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta. [Virallinen lehti L 298, 26.10.2012]

TIIVISTELMÄ

MIKSI VARAINHOITOASETUSTA PÄÄTETTIIN ARVIOIDA UUDELLEEN?

EU on uudistamassa varainhoitoon liittyviä menettelytapojaan, jotta Eurooppa 2020:n tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Yleisesti ottaen muutokset kohdistuvat kolmelle alueelle:

 • Yksinkertaistaminen: byrokratian vähentäminen, menettelytapojen nopeuttaminen ja painopisteen siirtäminen paperitöistä suorituksiin
 • Vastuullisuus: vakaan ja tehostetun taloushallinnon turvaaminen sekä EU:n taloudellisten etujen suojaaminen
 • Innovaatio: taloudellisten mekanismien käyttöönotto, jonka ansiosta kolmansien osapuolien varojen mobilisaatio antaa vipuvaikutuksen EU.n varoille.

MIKÄ ON UUTTA?

Määrätyissä parannuksissa keskitytään enemmän tuloksiin:

 • erillisiä pankkitilejä ei tarvitse avata,
 • maksujen nopeampi välittyminen maksunsaajille (30, 60 tai 90 päivää maksutavasta riippuen),
 • yksinkertaisemmat menettelytavat (käytettäessä kertasuorituksia ja kiinteitä määriä) pienille summille,
 • vähemmän paperityötä.

Suurempi vastuullisuus:

 • uudet määräykset lisäävät jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta, etenkin aluepolitiikassa,
 • kansallisten viranomaisten on allekirjoitettava ja toimitettava vuosittain selvitys, jossa todistetaan, että EU:n varoja on käytetty asianmukaisesti.

Valvonnan kiristäminen:

 • jos väärinkäytöksiä ilmenee, rahoitusoikaisun mekanismit otetaan käyttöön ja komissio julkaisee seuraamusten vaatimusta koskevan päätöksen EU:n varojen väärinkäytön perusteella.

Joustavuus:

 • erilaisia rahoitusvälineitä - lainoja, osakkuuksia tai vakuuksia - käytetään EU:n varojen taloudellisen vaikutuksen moninkertaistamiseksi,
 • julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen luodaan uusia mahdollisuuksia.

Resurssien yhdistäminen:

 • EU pystyy luomaan EU:n erityisrahastoja yhdistämällä omia, jäsenvaltioidensa ja muiden lahjoittajien varoja, jotta ulkoinen apu voidaan koordinoida ja saada perille paremmin sekä kasvattaa sen näkyvyyttä.

Lisätietoja: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

VIITTEET

Laki

Voimaantulopäivä - Päättymispäivä

Määräaika osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamiselle

Virallinen lehti

Asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012

27.10.2012

-

VL L 298, 26.10.2012

VIITTAUS SÄÄDÖKSEEN

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä. [Virallinen lehti L 362, 31.12.2012]

Viimeisin päivitys 24.01.2014

Top